Pràctica continuada i feedback automàtic en l'aprenentatge de matemàtiques en línia: un estudi des de la perspectiva de les analítiques d'aprenentatge

Author

Figueroa Cañas, Josep

Director

Sancho Vinuesa, Teresa

Date of defense

2022-04-01

Pages

172 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center

Abstract

Aquesta tesi ha adoptat la perspectiva de les analítiques d'aprenentatge i s'ha centrat en dues assignatures de matemàtiques en línia de la UOC: Anàlisi matemàtica i Estadística. Hem observat que la qualificació a l'examen final està relacionada amb la realització de qüestionaris i la puntuació obtinguda. També hem comprovat que no presentar-se a l'examen final o no superar-lo és predictible a partir de les qualificacions obtingudes als primers qüestionaris del curs. Així, doncs, s'ha dissenyat i implementat una intervenció docent que permet als estudiants fer els qüestionaris que no havien fet en el termini previst. L'anàlisi d'aquesta intervenció ha permès determinar que ha augmentat la probabilitat de reduir el nombre d'estudiants que no es presenten a l'examen final, cosa que suposa reduir l'abandonament de l'assignatura. Aquesta tesi ens ha permès concloure que mantenir el compromís dels estudiants al llarg del curs mitjançant la realització de qüestionaris amb correcció i feedback automàtics en assignatures de matemàtiques en línia ajuda a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge.


This thesis adopts a learning analytics approach and focuses on two online mathematics courses at the Universitat Oberta de Catalunya (UOC): Calculus and Statistics. Our findings suggest that final exam scores are related to taking quizzes, as well as to quiz scores. Specifically, we show that not taking or succeeding in the final exam can be predicted from students' scores on the first few quizzes of the academic year. A teaching intervention was designed and implemented to allow students to take any of the quizzes that they had not submitted before the original deadline. Analysing the effectiveness of this intervention, we have found that it improves students' chances of taking the final exam, and therefore reduces student drop-out in the Statistics course. This doctoral thesis has allowed us to conclude that, for online mathematics courses, being engaged throughout the course by taking quizzes with automatic correction and feedback helps students achieve their learning goals.


Esta tesis ha adoptado la perspectiva de las analíticas de aprendizaje y se ha centrado en dos asignaturas de matemáticas en línea de la UOC: Análisis matemático y Estadística. Hemos observado que la calificación en el examen final está relacionada con la realización de cuestionarios y la puntuación obtenida. Asimismo, hemos comprobado que no presentarse al examen final o no superarlo es predecible a partir de las calificaciones obtenidas en los primeros cuestionarios del curso. Así, se ha diseñado e implementado una intervención docente que permite a los estudiantes hacer los cuestionarios que no habían realizado en el plazo previsto. El análisis de esta intervención ha permitido determinar que ha aumentado la probabilidad de reducir el número de estudiantes que no se presentan al examen final, hecho que supone reducir el abandono de la asignatura. Esta tesis nos ha permitido concluir que mantener el compromiso de los estudiantes a lo largo del curso mediante la realización de cuestionarios con corrección y feedback automáticos en asignaturas de matemáticas en línea ayuda a alcanzar los objetivos de aprendizaje.

Keywords

aprenentatge virtual; e-learning; e-learning; matemàtiques en línia; matemáticas en línea; online mathematics; qüestionaris; cuestionarios; quizzes; predicció de l'abandonament; predicción del abandono; dropout prediction; intervenció docent; intervención docente; intervention; analítiques d'aprenentatge; analíticas de aprendizaje; learning analytics

Subjects

378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Educació i TIC

Documents

jfigueroa_memòria tesi.pdf

2.881Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)