Detección, control y abordaje de los déficit neuromusculares en jugadores de baloncesto de formación

Author

Adillón Camón, Cristina

Director

Salvat Salvat, María Isabel

Date of defense

2022-04-29

Pages

363 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

Introducciу: L'objectiu d'aquest estudi va ser, en una primera fase, avaluar i detectar els dèficits neuromusculars en la mobilitat, estabilitat, simetria i tècnica de salt/aterratge en jugadors de bàsquet de formació; i en una segona fase, dissenyar, aplicar i analitzar l'eficàcia d'un programa d'exercici terapèutic específic i individualitzat basat en l'abordatge dels dèficits detectats per a reduir la susceptibilitat de lesió d'aquests jugadors. Mиtodes: Estudi transversal i assaig clínic aleatoritzat, controlat a simple cec (grup control i intervenció). Es van realitzar proves específiques, estàtiques i dinàmiques per a avaluar als jugadors de les seleccions masculines i femenines U12 fins a U17. En la segona fase, la intervenció va durar 24 setmanes (8 períodes de 3 setmanes, 3 sessions/setmana, de 12-15 minuts de durada). Cada sessió estava composta per 8 exercicis (2 a 3 sèries, 6 a 12 repeticions amb un descans al final de cada sèrie <60 segons). Resultats: 575 jugadors van ser inclosos en l'estudi transversal. Més del 90% dels participants mostraven dèficits neuromusculars en l'estabilitat i en la tècnica de salt/aterratge, i el 86% presentava valc dinàmic de les extremitats inferiors. En l'assaig clínic controlat i aleatoritzat es van incloure 212 participants (112 del grup d'intervenció i 110 del grup de control).


Introducciуn: El objetivo de este estudio fue, en una primera fase, evaluar y detectar los déficits neuromusculares en la movilidad, estabilidad, simetría y técnica de salto/aterrizaje en jugadores de baloncesto de formación; y en una segunda fase, diseñar, aplicar y analizar la eficacia de un programa de ejercicio terapéutico específico e individualizado basado en el abordaje de los déficits detectados para reducir la susceptibilidad de lesión de estos jugadores. Mйtodos: Estudio transversal y ensayo clínico aleatorizado, controlado a simple ciego (grupo control e intervención). Se realizaron pruebas específicas, estáticas y dinámicas para evaluar a los jugadores de las selecciones masculinas y femeninas U12 hasta U17. En la segunda fase, la intervención duró 24 semanas (8 periodos de 3 semanas, 3 sesiones/semana, de 12-15 minutos de duración). Cada sesión estaba compuesta por 8 ejercicios (2 a 3 series, 6 a 12 repeticiones con un descanso al final de cada serie <60 segundos). Resultados: 575 jugadores fueron incluidos el estudio transversal. Más del 90% de los participantes tenían déficits neuromusculares en la estabilidad y en la técnica de salto/aterrizaje, y el 86% presentaba valgo dinámico de las extremidades inferiores. En el ensayo clínico controlado y aleatorizado se incluyeron 212 participantes (112 del grupo de intervención y 110 del grupo de control).


Background: The aim of this study were, in a first stage, to evaluate and detect neuromuscular deficiencies in mobility, stability, symmetry and jumping/landing technique in static and dynamic situations among youth basketball players; and in a second stage, to design, apply and analyze the efficacy of a specific and individualized therapeutic exercise program based on the approach to the detected neuromuscular deficits to reduce the susceptibility to injury of these players. Methods: Cross-sectional study and a randomized single-blind cluster-controlled clinical trial (control and intervention group). Specific tests and trials were conducted to evaluate members of teams from several clubs in the male and female under-12 (U12) to under-17 (U17) categories. The evaluations consisted of static physical measurements and dynamic measurements. In the second stage, the intervention lasted 24 weeks (8 periods of 3 weeks, 3 sessions/ week, 12-15 minutes duration). Each session was composed of 8 exercises (2 to 3 series of between 6 and 12 repetitions with a rest at the end of each series of less than 60 seconds). Results: 575 players were included the cross-sectional study. More than 90% of participants had neuromuscular deficits in stability and jumping/landing technique, and 86% present dynamic lower extremity valgus. In the randomized controlled clinical trial 212 participants were included (112 intervention group and 110 in the control group).

Keywords

BASQUETBOL; PREVENCIÓ; FISIOTERÀPIA; BALONCESTO; PREVENCIÓN; BASKETBALL; PRIMARY PREVENTION; PHYSICAL THERAPY

Subjects

61 - Medical sciences; 616.7 - Pathology of the organs of locomotion. Skeletal and locomotor systems; 79 - Recreation. Entertainment. Games. Sport

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

This document contains embargoed files until 2024-04-28

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)