Departament de Medicina i Cirurgia

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Estudi de biomarcadors predictius en el control natural del VIH en Controladors d'Elit 

Masip Morcillo, Jenifer (Date of defense: 2023-04-21)

La identificació d’un grup de pacients infectats pel VIH que tenen la capacitat de mantenir nivells de càrrega viral indetectables en absència de tractament antiretroviral, anomenats controladors d’elit, representen un bon ...

Impacte d’alteracions metabòliques associades a l'obesitat sobre el paper de la survivina en càncer 

Benaiges Moragrega, Ester (Date of defense: 2023-04-27)

La survivina és una proteïna multifuncional, històricament associada a processos tumorals i al desenvolupament embrionari que regula la proliferació i l’apoptosi cel·lular. Tot i que la seva funció en càncer està àmpliament ...

Implicació de la via de senyalització de la proteïna SFRP5 en la malaltia del fetge gras no alcohòlic i en la comunicació teixit adipós-fetge 

Bertran Ramos, Laia (Date of defense: 2023-03-23)

La proteïna 5 secretada relacionada amb l’encrespat (SFRP5) és un antagonista de la via de senyalització no canònica de WNT, amb un potencial paper protector i antiinflamatori en front a desequilibris metabòlics com la ...

Nuevas formas de presentación en la enfermedad celíaca. Técnicas avanzadas para el diagnóstico. 

Castillejo De Villasante, Gemma (Date of defense: 2023-03-31)

El diagnòstic de la malaltia celíaca (MC) ha augmentat en els darrers anys, gràcies a la millora en la serologia i la inclusió dels grups de risc com els familiars de primer grau de pacients celíacs o pacients amb una ...

Acondicionamiento isquémico (delay phenomenon) del colon derecho e Íleon terminal en un modelo experimental en ratas 

Rodríguez Leon, Gerardo (Date of defense: 2023-02-10)

INTRODUCCIÓN: el acondicionamiento isquémico preoperatorio (AIP) del estómago mejora los resultados de la gastroplastia de reemplazo esofágico y está asociado a una baja morbilidad. En algunos casos, el estómago no puede ...

Implicaciones pronósticos de biomarcadores cardiacos y escalas de comorbilidad en pacientes con infección por COVID-19 atendidos en un servicio de urgencias 

Carrasquer Cucarella, Anna (Date of defense: 2022-12-02)

1- En pacients atesos a Urgències amb infecció COVID descartada o confirmada, la detecció de dany miocardíac és freqüent i en tots dos escenaris, és predictor de mortalitat a 30 dies en similar grau. 2- Els pacients amb ...

Estudio de criterios subjetivos y objetivos para la indicación de la cirugía nasal en pacientes con obstrucción nasal moderada-grave de causa mecánica asociada o no a patología inflamatoria nasosinusal,rinitis alérgica o rinosinusitis crónica con pólipos nasales 

Merma Linares, Carla Vanessa (Date of defense: 2022-11-21)

L'obstrucció nasal mecànica (OM) és una condició prevalent amb un gran impacte a la qualitat de vida i amb una càrrega socioeconòmica important. L'objectiu d'aquest estudi va ser determinar la utilitat dels criteris ...

Estudio del efecto celular y metabólico del eje TWEAK/Fn14 en el microambiente del cáncer de próstata 

Altuna Coy, Antonio (Date of defense: 2022-11-11)

El principal problema davant del càncer de pròstata (CaP) és la manca de biomarcadors per diagnosticar tumors agressius. Diferents citocines proinflamatòries alteren el metabolisme tumoral i la secreció de vesícules ...

Gut microbiota: a connection between obesity and cardiovascular health in children 

Alcázar López, Mireia (Date of defense: 2022-11-09)

La obesitat infantil és un problema molt important per la nostra societat que esta associat al desenvolupament de alteracions cardiometabòliques. Degut a les seves repercussions durant l’edat adulta, actualment, s’estan ...

Metabolismo del hierro y de la serotonina en la enfermedad del hígado graso no alcohólico 

Binetti, Jessica Angela (Date of defense: 2022-10-11)

Treball basat en l'estudi del metabolisme del ferro i de la serotonina (5-HT), potencialment implicats en el desenvolupament i la progressió de la malaltia del fetge gras no alcohòlic (MFGNA). La MFGNA ha esdevingut la ...

Exploring liver and adipose tissue alterations in the natural course of non-alcoholic fatty liver disease: A lipidomic Approach 

Baiges Gaya, Gerard (Date of defense: 2022-10-25)

L'obesitat és un problema de salut mundial on el 60-90% dels pacients desenvoluparan la malaltia del fetge gras per causa no alcohòlica (NAFLD), sent la principal manifestació hepàtica de la síndrome metabòlica. Tenint ...

Impact of energy metabolism, paraoxonase-1, and inflammation on cancer patient's prognosis and response to treatment 

Rodríguez Tomàs, Elisabet (Date of defense: 2022-10-25)

El càncer és una preocupació sanitària mundial i un gran repte per augmentar l'esperança i la qualitat de vida dels pacients. Considerant que el metabolisme relacionat amb el balanç energètic, l'estrès oxidatiu i la ...

Protheomic and adipo/cytokine biomarker analysis of unstable carotid atheroma plaque 

Alibalic, Ajla (Date of defense: 2022-10-06)

L'arteriosclerosi és un procés patològic que provoca manifestacions clíniques de malalties vasculars. Els objectius daquesta tesi són identificar possibles biomarcadors d?aterosclerosi carotídia (AC) en mostres de secretoma ...

Estudio de la relación entre la obesidad abdominal y el riesgo cardiometabólico en población general pediátrica y en población pediátrica con obesidad. 

Muñoz Hernando, Judit (Date of defense: 2022-10-03)

L'índex cintura/talla és un bon indicador d'obesitat abdominal, així com un bon predictor del risc cardiometabòlic. El seu valor és estable en diferents grups ètnics, d'edat i sexe. En adults s’utilitza el punt de tall de ...

Biomarcadores con implicación pronóstica a largo plazo en los síndromes coronarios agudos 

Peiró Ibáñez, Óscar Manuel (Date of defense: 2022-07-29)

Els pacients que pateixen una síndrome coronària aguda presenten un risc considerable de patir esdeveniments adversos a llarg termini. Per tant, hi ha la necessitat d'identificar aquells pacients amb més risc per implementar ...

Descripción de estilos de vida, factores de riesgo cardiovascular y efectividad de un programa de reducción del consumo de alcohol y drogas basado en modelos integrales ,para mejorar la salud de las personas trabajadoras, en el entorno laboral 

Gómez Recasens, Montserrat (Date of defense: 2022-05-26)

INTRODUCCIÓ: L'entorn laboral és idoni per aconseguir estils de vida saludables, atès que promou la salut de les persones treballadores, i els programes integrals derivats de la vigilància i promoció de la salut són un ...

La implicación de las quimiocinas y las adipoquinas en la respuesta inmune discordante en la infección por el VIH 

Yeregui Etxebarria, Elena (Date of defense: 2022-07-19)

Des de l'inici del tractament antiretroviral, la mortalitat i la morbilitat pel VIH han disminuït dràsticament, però tot i així, un percentatge no menyspreable de persones que viuen amb VIH (PLHIV) no aconsegueixen recuperar ...

Impact of fatty acid metabolism in breast cancer peritumoral tissue. Clinical and pathogenic aspects 

Adriá Cebrián, Jose (Date of defense: 2022-05-06)

El càncer de pit es el càncer més comú en dones i el segon càncer amb més morts relacionades. Conèixer el comportment de les cèl·lules tumorals en el seu microambient pot obrir noves posibilitats d’estudis i dianes ...

Fractura osteoporótica de cadera. Estudio de factores de riesgo de mortalidad en la población geriátrica 

García Alba, Javier (Date of defense: 2022-07-15)

La fractura de maluc en persones majors de 65 anys és una patologia prevalent en l'actualitat i amb una repercussió molt important en el desenvolupament de la vida quotidiana d'aquest col·lectiu. Per aquesta raó, és rellevant ...

Glicoproteïnes sèriques determinades per 1H-RMN com a marcador d'inflamació de baix grau. estudi en pacients VIH i HF 

Malo Cerisuelo, Ana Irene (Date of defense: 2022-07-14)

L’inflamació crònica és la base etiopatogènica de diverses malalties metabòliques, infeccioses i autoimmunes produint l’aparició de complicacions clíniques. En els últims anys, diversos estudis identifiquen diferents ...

More