El derecho internacional de la inversión extranjera y el desarrollo sostenible

Author

Martínez Hernández, Lorena

Director

Pigrau Solé, Antonio

Date of defense

2022-04-06

Pages

498 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

El dret internacional de la inversió estrangera (DIIE) s’emmarca de manera habitual com un règim necessari per a finançar el desenvolupament sostenible. No obstant això, aquest règim pot afectar l'espai regulador del que disposen els Estats per adoptar mesures ambientals i pot augmentar els costos d'aquestes mesures. En aquest context, aquesta recerca l’objectiu general de determinar si les normes i l’estructura del DIIE estan dissenyats per a facilitar la transició cap a un desenvolupament ecològicament sostenible i, si no és així, proposar reformes legals adequades per aconseguir aquest objectiu. Es conclou que, en la versió actual, el DIIE no facilita la transició cap a un desenvolupament sostenible i se’n proposa la reconceptualització, per tal que el DIIE passi d'un enfocament de “protecció” de les inversions estrangeres a un de “responsabilitat” compartida entre Estats i inversors, amb l’objectiu de garantir la vida al planeta. Així mateix, es conclou que el DIIE ha de passar de la liberalització a la regulació de les inversions per tal de complir amb la promesa del desenvolupament sostenible; promesa que intenta justificar l'existència mateixa del règim. El DIIE també ha d'enfortir la cooperació internacional per a catalitzar els fluxos de recursos públics i privats cap a països en desenvolupament en projectes de conservació i restauració d'ecosistemes, gravar la contaminació, prohibir els incentius als combustibles fòssils i altres indústries altament contaminants, entre altres aspectes. Finalment, aquesta tesi explora les oportunitats d'utilitzar els drets d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia en assumptes ambientals per a exigir canvis en la regulació de la inversió estrangera.


El derecho internacional de la inversión extranjera (DIIE) comúnmente se enmarca como un régimen necesario para financiar el desarrollo sostenible. Sin embargo, este régimen puede afectar el espacio regulatorio de los Estados para adoptar medidas ambientales y puede aumentar los costos de dichas medidas. En este contexto, esta investigación tiene por objetivo general determinar si las normas y estructura del DIIE están diseñados para facilitar la transición hacia un desarrollo ecológicamente sostenible y, si no es así, proponer reformas legales adecuadas para lograr este objetivo. Se concluye que, en su versión actual, el DIIE no facilita la transición hacia un desarrollo sostenible y se propone su re-conceptualización, donde el DIIE pase de un enfoque de “protecciones” de las inversiones extranjeras a uno de “responsabilidad” compartida entre Estados e inversionistas para garantizar la vida en el planeta. Asimismo, se concluye que el DIIE debe pasar de la liberalización a la regulación de las inversiones para cumplir con la promesa del desarrollo sostenible, promesa que intenta justificar la existencia misma del régimen. El DIIE también debe fortalecer la cooperación internacional para catalizar los flujos de recursos públicos y privados hacia países en desarrollo en proyectos de conservación y restauración de ecosistemas, tributar la contaminación, prohibir los incentivos a los combustibles fósiles y otras industrias altamente contaminantes, entre otros aspectos. Finalmente, esta tesis explora las oportunidades de utilizar los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales para exigir cambios en las diversas esferas de regulación de la inversión extranjera.


International investment law (IIL) is often framed as a regime necessary to finance sustainable development, but it can also restrain States’ regulatory space to adopt environmental measures and it can raise the costs of the ecological transition. Against this backdrop, this research aims to determine whether the norms and the structure of IIL are appropriate to facilitate or accelerate sustainable development and, if not, to propose legal reforms to this end. This thesis concludes that, in its current version, international investment treaties do not facilitate the transition to sustainable development and proposes their re-conceptualization. It is argued that IIL should move away from a focus on "protections" of foreign investors and their investments to one of "responsibility" of States and investors to ensure life on Earth. It also concludes that, in order to deliver on the promise of sustainable development, IIL needs to shift its approach from “investment liberalization” to “investment regulation” and needs to strengthen international cooperation to catalyze public and private resource flows to developing countries for ecosystem conservation and restoration projects, tax pollution, ban incentives for fossil fuels and other highly polluting industries, among other things. Finally, this research explores opportunities to use procedural environmental rights (i.e. the rights to access to information, public participation and access to justice in environmental matters) as tools available to citizens to demand changes in the various spheres of foreign investment regulation.

Keywords

inversió estrangera; desenvolupament sostenible; dret; inversión extranjera; desarrollo sostenible; derecho; foreign investment; sustainable development; law

Subjects

34 - Law. Jurisprudence; 341 - International law; 346 - Economic law. Law of government control of the economy; 94 - General history

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI LORENA MARTINEZ HERNANDEZ.pdf

14.58Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)