El derecho internacional de la inversión extranjera y el desarrollo sostenible

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic
dc.contributor.author
Martínez Hernández, Lorena
dc.date.accessioned
2022-05-18T09:44:17Z
dc.date.available
2022-05-18T09:44:17Z
dc.date.issued
2022-04-06
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/674275
dc.description.abstract
El dret internacional de la inversió estrangera (DIIE) s’emmarca de manera habitual com un règim necessari per a finançar el desenvolupament sostenible. No obstant això, aquest règim pot afectar l'espai regulador del que disposen els Estats per adoptar mesures ambientals i pot augmentar els costos d'aquestes mesures. En aquest context, aquesta recerca l’objectiu general de determinar si les normes i l’estructura del DIIE estan dissenyats per a facilitar la transició cap a un desenvolupament ecològicament sostenible i, si no és així, proposar reformes legals adequades per aconseguir aquest objectiu. Es conclou que, en la versió actual, el DIIE no facilita la transició cap a un desenvolupament sostenible i se’n proposa la reconceptualització, per tal que el DIIE passi d'un enfocament de “protecció” de les inversions estrangeres a un de “responsabilitat” compartida entre Estats i inversors, amb l’objectiu de garantir la vida al planeta. Així mateix, es conclou que el DIIE ha de passar de la liberalització a la regulació de les inversions per tal de complir amb la promesa del desenvolupament sostenible; promesa que intenta justificar l'existència mateixa del règim. El DIIE també ha d'enfortir la cooperació internacional per a catalitzar els fluxos de recursos públics i privats cap a països en desenvolupament en projectes de conservació i restauració d'ecosistemes, gravar la contaminació, prohibir els incentius als combustibles fòssils i altres indústries altament contaminants, entre altres aspectes. Finalment, aquesta tesi explora les oportunitats d'utilitzar els drets d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia en assumptes ambientals per a exigir canvis en la regulació de la inversió estrangera.
dc.description.abstract
El derecho internacional de la inversión extranjera (DIIE) comúnmente se enmarca como un régimen necesario para financiar el desarrollo sostenible. Sin embargo, este régimen puede afectar el espacio regulatorio de los Estados para adoptar medidas ambientales y puede aumentar los costos de dichas medidas. En este contexto, esta investigación tiene por objetivo general determinar si las normas y estructura del DIIE están diseñados para facilitar la transición hacia un desarrollo ecológicamente sostenible y, si no es así, proponer reformas legales adecuadas para lograr este objetivo. Se concluye que, en su versión actual, el DIIE no facilita la transición hacia un desarrollo sostenible y se propone su re-conceptualización, donde el DIIE pase de un enfoque de “protecciones” de las inversiones extranjeras a uno de “responsabilidad” compartida entre Estados e inversionistas para garantizar la vida en el planeta. Asimismo, se concluye que el DIIE debe pasar de la liberalización a la regulación de las inversiones para cumplir con la promesa del desarrollo sostenible, promesa que intenta justificar la existencia misma del régimen. El DIIE también debe fortalecer la cooperación internacional para catalizar los flujos de recursos públicos y privados hacia países en desarrollo en proyectos de conservación y restauración de ecosistemas, tributar la contaminación, prohibir los incentivos a los combustibles fósiles y otras industrias altamente contaminantes, entre otros aspectos. Finalmente, esta tesis explora las oportunidades de utilizar los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales para exigir cambios en las diversas esferas de regulación de la inversión extranjera.
dc.description.abstract
International investment law (IIL) is often framed as a regime necessary to finance sustainable development, but it can also restrain States’ regulatory space to adopt environmental measures and it can raise the costs of the ecological transition. Against this backdrop, this research aims to determine whether the norms and the structure of IIL are appropriate to facilitate or accelerate sustainable development and, if not, to propose legal reforms to this end. This thesis concludes that, in its current version, international investment treaties do not facilitate the transition to sustainable development and proposes their re-conceptualization. It is argued that IIL should move away from a focus on "protections" of foreign investors and their investments to one of "responsibility" of States and investors to ensure life on Earth. It also concludes that, in order to deliver on the promise of sustainable development, IIL needs to shift its approach from “investment liberalization” to “investment regulation” and needs to strengthen international cooperation to catalyze public and private resource flows to developing countries for ecosystem conservation and restoration projects, tax pollution, ban incentives for fossil fuels and other highly polluting industries, among other things. Finally, this research explores opportunities to use procedural environmental rights (i.e. the rights to access to information, public participation and access to justice in environmental matters) as tools available to citizens to demand changes in the various spheres of foreign investment regulation.
dc.format.extent
498 p.
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
inversió estrangera
dc.subject
desenvolupament sostenible
dc.subject
dret
dc.subject
inversión extranjera
dc.subject
desarrollo sostenible
dc.subject
derecho
dc.subject
foreign investment
dc.subject
sustainable development
dc.subject
law
dc.subject.other
Ciències Socials i jurídiques
dc.title
El derecho internacional de la inversión extranjera y el desarrollo sostenible
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
34
dc.subject.udc
341
dc.subject.udc
346
dc.subject.udc
94
dc.contributor.authoremail
lorenamh@live.com.mx
dc.contributor.director
Pigrau Solé, Antonio
dc.embargo.terms
24 mesos
dc.embargo.terms
2023-10-06T02:00:00Z
dc.date.embargoEnd
2024-04-06T02:00:00Z
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Documents

This document contains embargoed files until 2024-04-06

This item appears in the following Collection(s)