Centre Tecnològic BETA

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Freeze concentration for the valorization of agro-industrial waste effluents 

Uald Lamkaddam, Imane (Date of defense: 2022-10-10)

The main purpose in this thesis is to implement and demonstrate the technical feasibility of an innovative technology to concentrate and/or recover valuable compounds from agro-industrial waste effluents or by-products on ...

Lignocellulolytic enzymes production via Solid-State Fermentation of agroindustrial residues: process optimization and application 

Llimós Turet, Jordi (Date of defense: 2022-03-03)

Aquesta tesis esta enfocada en la valorització de residus agroindustrials mitjançant la utilització de la fermentació en estat sòlid per a la producció enzimàtica. Aquest estudi es troba emmarcat dins el projecte Valorització ...

Obtaining new-generation biomass fuels and bio-based fertilisers from sludges through biodrying and advanced composting technologies to enhance the overall resource recovery of the water sector 

Guerra Gorostegui, Nagore (Date of defense: 2022-02-04)

En el context de l'actual pla d'acció europeu d'economia circular, els fangs de depuradora presenten un potencial com a font de nutrients i d'energia. A causa d'algunes limitacions tècniques, ambientals i/o econòmiques de ...

Assessment of the ecological impact of metal and salts mining effluents on freshwater bodies 

Vendrell Puigmitjà, Lidia (Date of defense: 2021-07-30)

Les activitats mineres han estat crucials per al desenvolupament econòmic i social d’Europa al llarg dels segles. No obstant, avui en dia a Europa hi ha més mines abandonades que operatives que causen greus impactes sobre ...

Optimising the environmental sustainability of the dairy industry 

Egas Galarza, Daniel Francisco (Date of defense: 2021-01-22)

Los resultados de esta tesis demostraron que es posible una evaluación y mejora ambiental constante de los sistemas lácteos mediante el uso de herramientas especializadas como CalcPEFDairy, auditorías energéticas e indicadores ...

Producció d'antígens recombinants de Toxoplasma gondii en soques Escherichia coli editades genèticament 

Redondo Jimenez, Adrià (Date of defense: 2020-11-20)

La toxoplasmosi és crítica en dones embarassades degut a la seva transmissió als fetus. La diagnosi per mètodes serològics depèn principalment del lisat heterogeni del paràsit Toxoplasma gondii, que és difícil d’estandarditzar ...