La (re)construcció del socialisme espanyol durant la Transició espanyola. Anàlisi des d'una perspectiva comparada de tres partits socialistes en la dècada dels setanta

Author

Cintas Hernández, Gerard

Director

Sánchez Cervelló, Josep

Date of defense

2022-05-13

Pages

448 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

El socialisme espanyol en la dècada dels setanta, en paral·lel a la Transició a la democràcia, va patir una pròpia transició, passant d’una marcada dispersió a un reagrupament forçós. Aquesta tesi doctoral intenta esbrinar semblances, diferències i connexions entre tres dels principals partits socialistes espanyols d’àmbit estatal: el PSOE, el PSOE(H) i el PSP. Concretament, tracta el recorregut d’aquestes tres formacions per entendre la seva pròpia evolució i particularitats i per poder després treure conclusions aprofitant el mètode comparatiu. També, posa damunt la taula els principals factors que van provocar aquest reordenament en el moviment socialista, així com aquells que van precipitar la preeminència del PSOE de Felipe González i la seva arribada al govern d’Espanya el 1982; entre ells, destaquem el paper de la Internacional Socialista i dels mitjans de comunicació. Alhora, s’ha prestat atenció a la importància del funcionament intern dels partits, a la heterogeneïtat i pugnes dins de cada organització i al mateix concepte de socialisme espanyol


El socialismo español en la década de los setenta, en paralelo a la Transición a la democracia, sufrió una propia transición, pasando de una marcada dispersión a un reagrupamiento forzoso. Esta tesis doctoral intenta estudiar las semblanzas, diferencias y conexiones entre tres de los principales partidos socialistas españoles de ámbito estatal: el PSOE, el PSOE(H) i el PSP. Concretamente, trata el recorrido de estas tres formaciones para entender su propia evolución y particularidades y para poder después sacar conclusiones aprovechando el método comparativo. También, pone encima de la mesa los principales factores que provocaron este reordenamiento en el movimiento socialista, así como aquellos que precipitaron la preeminencia del PSOE de Felipe González y su entrada en el gobierno de España en 1982; entre ellos, destacamos el papel de la Internacional Socialista y de los medios de comunicación. A la vez, se ha prestado atención a la importancia del funcionamiento interno de los partidos, a la heterogeneidad y pugnas dentro de cada organización y al mismo concepto de socialismo español.


The Spanish socialism during the seventies, in parallel the Transition to the democracy, suffered an own transition, from a deep dispersion to a forced concentration. This doctoral thesis tries to study the similarities, differences and connections between three of the most important Socialist parties in Spain: the PSOE, the PSOE(H) and the PSP. A relate with built-in analysis about the path of these three parties will be offered in order to understand their own evolution and particularities as well as to achieve conclusions through the comparative method. In addition, we will deal with the main factors that caused that reorganization inside the socialist movement, as well as those which aroused PSOE’s pre-eminence and their arrival to the Spanish government in 1982; between them, we underline the role of the Socialist International and the media. Moreover, we took into account the importance of the internal functioning of the parties, the heterogeneity and internal rivalries inside the organizations and the concept of Spanish socialism

Keywords

socialisme espanyol; Transició espanyola; política espanyola; socialismo español; Transición española; política española; Spanish socialism; Spanish Transition; Spanish politics

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 32 - Politics; 9 - geography. Biography. History; 93 - History. Auxiliary sciences of history. Local History

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Gerard Cintas Hernández.pdf

8.593Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)