L’educació en valors mitjançant la música de col·lectius en risc d’exclusió social

Author

Kovačević Kuč, Lana

Director

Garreta i Bochaca, Jordi

Tolmos, Antoni

Date of defense

2022-04-01

Pages

345 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia

Abstract

Aquest estudi té com a objectiu principal l’educació en valors de col·lectius en risc d’exclusió social. L’eina educativa que s’ha utilitzat per desenvolupar els valors ha estat la música. S’ha elaborat una programació educativa i un estudi en dos contextos diferents: l’Àfrica i l’Amèrica del Sud. A través de les pautes que ens dona la investigació qualitativa, s’han analitzat els dos contextos des del punt de vista educatiu i social. Així mateix, s’han desenvolupat un seguit de sessions d’ensenyament-aprenentatge on la música ha estat l’eina per adquirir els valors educatius proposats. Finalment, aquest estudi està centrat en el desenvolupament d’un camí personal i professional on s’han volgut conèixer en profunditat els avantatges i inconvenients del desenvolupament de valors educatius en contextos desfavorits a través de la música.


Este estudio tiene como objetivo principal la educación en valores de colectivos en riesgo de exclusión social. La herramienta educativa que se ha utilizado para desarrollar los valores ha sido la música. Se ha elaborado una programación educativa y un estudio en dos contextos distintos: África y América del Sur. A través de las pautas que nos da la investigación cualitativa, se han analizado ambos contextos desde el punto de vista educativo y social. Asimismo, se han desarrollado una serie de sesiones de enseñanza-aprendizaje donde la música ha sido la herramienta para adquirir los valores educativos propuestos. Por último, este estudio está centrado en el desarrollo de un camino personal y profesional donde se han querido conocer en profundidad las ventajas e inconvenientes del desarrollo de valores educativos en contextos desfavorecidos a través de la música.


The main objective of this study is about the values education of groups at risk of social exclusion. The tool that has been used to develop the established values has been the music. Moreover, an educational programme and a detailed study have been used in two different contexts: Africa and South America. Through qualitative research, the two contexts have been analysed from an educational and a social point of view, and a series of teaching-learning sessions have been developed, where music has been the tool to acquire the educational values proposed. Finally, this study focuses on the development of a personal and a professional path, which enables to know in depth the advantages and drawbacks of the growth of values education in disadvantaged contexts through the pedagogical tool of music.

Keywords

Educació musical; Pau; Transformació social; Educación musical; Paz; Transformación social; Musical education; Peace; Social transformation; Educació inclusiva; Educación inclusiva; Inclusive education

Subjects

78 - Música

Knowledge Area

Didàctica de l'Expressió Musical

Documents

Tlkk1de1.pdf

30.62Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)