Estrés asociado al uso de tecnologías de la información y comunicación en trabajadores y trabajadoras de instituciones educativas

Author

Estrada Muñoz, Carla Andrea

Director

Boada Grau, Joan

Vega Muñoz, Alejandro

Date of defense

2022-06-15

Pages

176 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

La introducció de les tecnologies de la informació i comunicació en sectors com l'educació brinda noves oportunitats per a l'ensenyament i l'aprenentatge, no obstant això, la seva implementació ha significat que les i els treballadors hagin d'aprendre a adaptar-se al seu ús. Les demandes que imposen l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, sobretot durant el teletreball, poden generar estrès associat a la seva utilització, que s'anomena tecnoestrès. Hi ha factors precursors i factors inhibidors del tecnoestrès, anomenats, tecnoestressors i tecnoinhibidors. El tecnoestrès pot originar conseqüències a nivell individual, laboral i organitzacional. El principal objectiu d'aquesta tesi doctoral va ser mesurar les manifestacions del tecnoestrès, i establir les correlacions amb variables demogràfiques, i amb els tecnoestressors i tecnoinhibidors, en treballadors i treballadores d'institucions d'educació infantil, primària i secundària de Xile. Per complir amb aquest objectiu, es van realitzar tres estudis, en els quals es van aplicar instruments de mesurament psicomètrics, validats a les mostres estudiades, en conjunt amb la consulta d'informació sociodemogràfica i laboral als participants, que, als Estudis 1 i 2, van correspondre a docents d'educació primària i secundària, ia l'Estudi 3 a directors d'institucions d'educació infantil.


La introducción de las tecnologías de la información y comunicación en sectores como la educación brinda nuevas oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje, sin embargo, su implementación ha significado que las y los trabajadores tengan que aprender a adaptarse a su uso. Las demandas que imponen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo durante el teletrabajo, pueden generar estrés asociado a su utilización, que se denomina *tecnoestrès. Hay factores precursores y factores inhibidores del *tecnoestrès, denominados, *tecnoestressors y *tecnoinhibidors. El *tecnoestrès puede originar consecuencias a nivel individual, laboral y organizacional. El principal objetivo de esta tesis doctoral fue mesurar las manifestaciones del *tecnoestrès, y establecer las correlaciones con variables demográficas, y con los *tecnoestressors y *tecnoinhibidors, en trabajadores y trabajadoras de instituciones de educación infantil, primaria y secundaria de Chile. Para cumplir con este objetivo, se realizaron tres estudios, en los cuales se aplicaron instrumentos de medición psicométricos, validados a las muestras estudiadas, en conjunto con la consulta de información sociodemográfica y laboral a los participantes, que, en los Estudios 1 y 2, correspondieron a docentes de educación primaria y secundaria, *ia el Estudio 3 a directores de instituciones de educación infantil.


The introduction of information and communication technologies in sectors such as education provides new opportunities for teaching and learning, however, its implementation means that workers must learn to adapt to its use. The demands imposed by the use of information and communication technologies, especially during teleworking, can generate stress associated with their use, which is called technostress. There are precursor factors and inhibitory factors of technostress, called techno-stressors and techno-inhibitors. Technostress can cause consequences at the individual, work and organizational levels. The main objective of this doctoral thesis was to measure the manifestations of technostress, and establish correlations with demographic variables, and with techno-stressors and techno-inhibitors, in male and female workers of child, primary and secondary education institutions in Chile. To meet this objective, three studies were carried out, in which psychometric measurement instruments were applied, validated in the studied samples, together with the consultation of sociodemographic and labor information to the participants, who, in Studies 1 and 2, they corresponded to teachers of primary and secondary education, and in Study 3, to directors of early childhood education institutions.

Keywords

TIC; tecnoestrès; educació; educación; ICT; technostress; education

Subjects

159.9 - Psychology; 331 - Labour. Employment. Work. Labour economics. Organization of labour. ; 37 - Education; 6 - Applied Sciences. Medicine. Technology

Knowledge Area

Ciéncias

Documents

TESI Carla Andrea Estrada Muñoz.pdf

18.19Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)