The development of Transcultural Competence in a multilingual and multicultural univesity classroom: A case study from a social interaction perspective

Author

Pastena, Andreana

Director

Trenchs i Parera, Mireia

Date of defense

2022-04-08

Pages

321 p.Department/Institute

Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Humanitats

Abstract

With a social interaction perspective, this research investigates the development of Transcultural Competence in a multi-dimensionally internationalized university classroom. Adopting a mixed-method approach and a longitudinal design, it aims to explore if, and to what extent, first-year undergraduates increase their Transcultural Competence – as regards attitudes, sensitivity, and identity – during one academic year and to determine the impact of in-class intercultural social networks in such a process. Results reveal that the internationalized environment per se does not foster the development of Transcultural Competence; still, students from the multi-dimensionally internationalized classroom show a higher degree of Transcultural Competence than those in lesser internationalized ones. Moreover, meaningful, intimate intercultural interactions are crucial in such a development, and they may happen spontaneously if students enact their agency. The intercultural experience emerges as highly individual, and five patterns of the interaction between intercultural relationships and Transcultural Competence are detected. This study joins the call for widespread intercultural education and the implementation of interventions in this respect.


Amb un enfocament interaccional, aquesta investigació indaga el desenvolupament de la Competència Transcultural en una aula universitària multidimensionalment internacionalitzada. Adoptant una metodologia mixta i un disseny longitudinal, l'objectiu és explorar si, i fins a quin punt, estudiants de primer any de grau augmenten la seva Competència Transcultural – pel que fa a actituds, sensibilitat i identitat – durant un curs acadèmic i determinar l'impacte de les xarxes socials interculturals a l'aula en aquest procés. Els resultats revelen que el context internacionalitzat per si no propicia la Competència Transcultural; tanmateix, els estudiants de l’aula multidimensionalment internacionalitzada mostren un grau més elevat de Competència Transcultural que els de les aules menys internacionalitzades. A més, les interaccions interculturals íntimes són decisives en aquest desenvolupament, i poden produir-se espontàniament si els estudiants posen en joc la seva agència. L'experiència intercultural es revela altament individualitzada i emergeixen cinc patrons de la interacció entre les relacions interculturals i la Competència Transcultural. Aquest estudi s'uneix a la crida per a una educació intercultural generalitzada i la implementació d'intervencions per a aquest fi.


Con un enfoque interaccional, esta investigación indaga el desarrollo de la Competencia Transcultural en un aula universitaria multidimensionalmente internacionalizada. Adoptando una metodología mixta y un diseño longitudinal, el objetivo es explorar si, y hasta qué punto, estudiantes de primer año de grado aumentan su Competencia Transcultural – con respecto a actitudes, sensibilidad e identidad – durante un curso académico y determinar el impacto de sus redes sociales interculturales en el aula en dicho proceso. Los resultados revelan que el contexto internacionalizado per se no propicia la Competencia Transcultural; sin embargo, los estudiantes del aula multidimensionalmente internacionalizada muestran un grado más elevado de Competencia Transcultural que los de las aulas menos internacionalizadas. Además, las interacciones interculturales íntimas son decisivas en dicho desarrollo, y pueden producirse espontáneamente si los estudiantes ponen en juego su agencia. La experiencia intercultural se revela altamente individualizada y emergen cinco patrones de la interacción entre las relaciones interculturales y la Competencia Transcultural. Este estudio se une al llamamiento para una educación intercultural generalizada y la implementación de intervenciones con este fin.

Keywords

Global identity; Intercultural interaction; Intercultural sensitivity; Intergroup contact; International posture; Internationalization; Linguistic cosmopolitanism; Social networks; Transcultural competence; Competència transcultural; Contacte intergrupal; Cosmopolitisme lingüístic; Identitat global; Interacció intercultural; Internacionalització; Postura internacional; Sensibilitat intercultural; Xarxes socials; Competencia transcultural; Contacto intergrupal; Cosmopolitismo lingüístico; Identidad global; Interacción intercultural; Internacionalización; Postura internacional; Redes sociales; Sensibilidad intercultural

Subjects

81 - Lingüística i llengües

Documents

tap.pdf

6.699Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This item appears in the following Collection(s)