Variety in fruit and vegetable consumption and cardiovascular health

Author

López González, Leyre

Director

Salas Salvadó, Jorge

Becerra Tomás, Nerea

Codirector

Babio Sánchez, Nancy Elvira

Date of defense

2022-07-15

Pages

180 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Abstract

Estudis epidemiològics han observat que el consum de fruites i verdures s´associa a una millor qualitat de la dieta, un estil de vida més saludables i un millor estat de salut. La majoria d´estudis que han analitzat l´associació existent entre el consum diari de fruites i verdures i la salut en humans s´han centrat únicament en la quantitat total de fruites i verdures consumides diàriament i no en la varietat. L´objectiu principal de la tesi doctoral ha estat avaluar l´associació existent entre el consum variat de fruites i verdures i la qualitat de la dieta, l´estil de vida i el risc cardiometabòlic en l´ estudi PREDIMED-plus amb 6.874 participants. Els resultats han mostrat una associació inversa entre la varietat de fruites i verdures consumides (també en conjunt la quantitat) i el risc d´ingesta inadequada de fibra dietètica, vitamines i minerals. La ingesta variada de fruites i verdures s´ha associat a una millor qualitat de la dieta i un estil de vida més saludable. El consum variat de fruites i verdures (també en conjunt amb la quantitat) s´ha associat prospectivament amb la millora d ela glucèmia basal, el pes corporal i el perímetre de la cintura. En conclusió, una alta varietat en el consum de fruites i verdures, en combinació amb una alta quantitat, s associa a una millor qualitat de la dieta, i una disminució dels factors de risc cardiometabòlics en individus d´edat avançada que presenten alt risc de malaltia.


Estudios epidemiológicos han reflejado que las frutas y verduras se asocian con una mejor calidad de la dieta, un estilo de vida más saludable y un mejor estado de salud. La mayoría de estudios que han analizado la asociación existente entre el consumo diario de frutas y verduras y la salud humana se han centrado únicamente en la cantidad total de frutas y verduras consumidas diariamente, dejando a un lado la variedad. El objetivo principal de la tesis ha sido evaluar la asociación entre el consumo variado de frutas y verduras y la calidad de la dieta, estilo de vida y riesgo cardiometabólico en el estudio PREDIMED-plus con 6.874 participantes. Los resultados han mostrado una asociación inversa entre la variedad de frutas y verduras (también en conjunto con la cantidad) y el riesgo de ingesta inadecuada de fibra dietética y micronutrientes. Además, la ingesta variada de frutas y verduras se ha asociado con una mejor calidad de la dieta y un estilo de vida más saludable. El consumo variado de frutas y verduras se ha asociado prospectivamente con la mejora de la glucemia basal, el peso corporal y el perímetro de la cintura. En conclusión, una alta variedad y cantidad de frutas y verduras se asocia con una mejor calidad de la dieta y una disminución de los factores de riesgo cardiometabólico en individuos de edad avanzada de alto riesgo cardiovascular.


In many epidemiological studies, fruits and vegetables (FV) have been positively associated with diet quality, lifestyle and human health.Most of the studies that have evaluated the associations between FV consumption and human health have only focused on the total amount of FV consumed per day, without taking into consideration its variety. Therefore, the aim of this thesis is to evaluate the association between variety in FV consumption and diet quality, lifestyle and cardiometabolic risk in the PREDIMED-plus study with 6.874 participants. The results showed a significant inverse association between a varied consumption of FV (also in combination with higher amounts) and the risk of having inadequate intakes of dietary fiber and micronutrients. Besides, a varied intake of FV was also significantly associated with better diet quality and a healthier lifestyle. A varied consumption of FV (also in combination with higher amounts) was prospectively associated with a decrease in fasting blood glucose, body weight and waist circumference.In conclusion, greater variety in FV consumption, in combination with higher amounts, would be beneficial for diet quality and cardiometabolic risk in elderly individuals at high cardiovascular risk.

Keywords

Fruites; Verdures; Malaltia cardiovascular; Frutas; Verduras; Enfermedad cardiovascular; Fruits; Vegetables; Cardiovascular disease

Subjects

61 - Medical sciences; 616.1 - Pathology of the circulatory system, blood vessels. Cardiovascular complaints

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Leyre López González.pdf

9.061Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)