Protheomic and adipo/cytokine biomarker analysis of unstable carotid atheroma plaque

Author

Alibalic, Ajla

Director

Richart Jurado, Cristóbal Manuel

Auguet Quintillà, Maria Teresa

Date of defense

2022-10-06

Pages

186 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

L'arteriosclerosi és un procés patològic que provoca manifestacions clíniques de malalties vasculars. Els objectius daquesta tesi són identificar possibles biomarcadors d?aterosclerosi carotídia (AC) en mostres de secretoma dels pacients amb placa carotídia inestable i estudiar el possible paper d’algunes adipo/citoquines en l’estabilitat de les plaques ateroscleròtiques. També analitzem els nivells de diverses adipes/citocines pro i antiinflamatòries en sèrum i secretoma de placa inestable segons la presència de factors de risc cardiovascular. En el primer estudi, realitzem una anàlisi proteòmica quantitativa a les mostres de secretoma obtingudes de plaques ateroscleròtiques carotídies humanes mitjançant endarterectomia carotídia. En un segon estudi, analitzem els nivells de diverses adipes/citocines pro i antiinflamatòries en sèrum i secretoma de placa inestable mitjançant assaigs immunoabsorbents lligats a enzims. Es van detectar alguns canvis proteòmics en els secretomes de les plaques ateroscleròtiques carotídies (CAP) en comparació amb les artèries mamàries no ateroscleròtiques (AMNE). Les proteïnes augmentades als secretomes de CAP van ser la defensina 1 de neutròfils, l'apolipoproteïna E, la clusterina i la glicoproteïna alfa-2 de zinc. Pel que fa als nivells sèrics de visfatina, no hi va haver diferències entre els grups de CAP inestable i AMNE.


La arteriosclerosis es un proceso patológico que provoca manifestaciones clínicas de enfermedades vasculares. Los objetivos de esta tesis son identificar posibles biomarcadores de aterosclerosis carotídea (AC) en muestras de secretoma de pacientes con placa carotídea inestable y estudiar el posible papel de algunas adipo/citoquinas en la estabilidad de las placas ateroscleróticas. También analizamos los niveles de varias adipo/citocinas pro y antiinflamatorias en suero y secretoma de placa inestable según la presencia de factores de riesgo cardiovascular. En el primer estudio, realizamos un análisis proteómico cuantitativo en las muestras de secretoma obtenidas de placas ateroscleróticas carotídeas humanas mediante endarterectomía carotídea. En un segundo estudio, analizamos los niveles de varias adipo/citocinas pro y antiinflamatorias en suero y secretoma de placa inestable mediante ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas. Se detectaron algunos cambios proteómicos en los secretomas de las placas ateroscleróticas carotídeas (CAP) en comparación con las arterias mamarias no ateroscleróticas (AMNE). Las proteínas aumentadas en los secretomas de CAP fueron la defensina 1 de neutrófilos, la apolipoproteína E, la clusterina y la glicoproteína alfa-2 de zinc.


Arteriosclerosis is prevalent pathological process that causes clinical manifestations of vascular diseases such as myocardial infarction, stroke or peripheral arterial occlusive disease. Objectives of this thesis are to identify potential candidate biomarkers for carotid atherosclerosis (CA) in secretome samples of patients with unstable carotid plaque and to study the possible role of some adipo/cytokines in the stability of atherosclerotic plaques. We also analysed the levels of several pro- and anti-inflammatory adipo/cytokines in serum and unstable plaque secretome according to the presence of cardiovascular risk factors. In a first study, we performed proteomic quantitative analysis in secretome samples obtained from human carotid atherosclerotic plaques by carotid endarterectomy. In a second, we analysed the levels of several pro- and anti-inflammatory adipo/cytokines in serum and unstable plaque secretome by enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA). Some proteomic changes were detected in the secretomes of carotid atherosclerotic plaques (CAP) compared with non atherosclerotic mammary arteries. The increased proteins in CAP secretomes were neutrophil defensin 1, apolipoprotein E, clusterin and zinc-alpha-2-glycoprotein.

Keywords

Atherosclerosi; biomarcadors; proteòmica; biomarcadores; biomarkers; proteomics

Subjects

61 - Medicina

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

This document contains embargoed files until 2023-04-04

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)