The One-Carbon metabolic network, the L-Arginine pathway and hypertension in adults and during pregnancy.

Author

Ramos Rodríguez, Carla

Director

Murphy, Michelle

Date of defense

2022-10-28

Pages

291 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Abstract

La alteración del metabolismo de monocarbono (1CM) se ha asociado a la hipertensión y a la hipertensión inducida por el embarazo, aunque el mecanismo es desconocido. Durante la remetilación de la homocisteína, S-adenosilmetionina dona grupos metilo para metilar la L-Arginina, creando ADMA y SDMA, que perjudican la conversión de L-Arginina en óxido nítrico (NO) por la eNOS. Lo cual se ha asociado a la disfunción endotelial, ya que el NO es un vasodilatador. En una población representativa de 788 adultos tHcy, pero no el genotipo MTHFR C677T, se asoció con ADMA y SDMA. ADMA, el Ratio L-Arginina/ADMA y la variante del genotipo NOS G894T se asociaron con la hipertensión en adultos de más de 50 años. En el Reus-Tarragona Birth Cohort, se reclutaron 810 madres con <12 semanas de gestación. Las concentraciones plasmáticas maternas del primer trimestre de ADMA y SDMA fueron mayores en el tercil alto de tHcy del primer trimestre, en comparación con el bajo y menores en los participantes con el genotipo MTHFR TT frente al CC. El Ratio ADMA/SDMA en el plasma materno del primer trimestre se asoció con un mayor riesgo de hipertensión inducida por el embarazo. Los 416 padres que participaron con tHcy en el tertil más altos tenían concentraciones plasmáticas de ADMA y SDMA más altas en comparación con los tertiles más bajos. Las concentraciones paternas de ADMA y SDMA no difirieron entre los genotipos MTHFR C677T.


L'alteració del metabolisme de *monocarbono (1CM) s'ha associat a la hipertensió i a la hipertensió induïda per l'embaràs, encara que el mecanisme és desconegut. Durant la remetilació de la *homocisteína, S-*adenosilmetionina dona grups metil per a *metilar la L-Arginina, creant *ADMA i *SDMA, que perjudiquen la conversió de L-Arginina en òxid nítric (NO) per la *eNOS. La qual cosa s'ha associat a la disfunció endotelial, ja que el NO és un vasodilatador. En una població representativa de 788 adults *tHcy, però no el genotip *MTHFR C677T, es va associar amb *ADMA i *SDMA. *ADMA, el Ràtio L-Arginina/*ADMA i la variant del genotip ENS G894T es van associar amb la hipertensió en adults de més de 50 anys. En el Reus-Tarragona *Birth *Cohort, es van reclutar 810 mares amb <12 setmanes de gestació. Les concentracions plasmàtiques maternes del primer trimestre de *ADMA i *SDMA van ser majors en el tercil alt de *tHcy del primer trimestre, en comparació amb el baix i menors en els participants amb el genotip *MTHFR *TT enfront del CC. El Ràtio *ADMA/*SDMA en el plasma matern del primer trimestre es va associar amb un major risc d'hipertensió induïda per l'embaràs. Els 416 pares que van participar amb *tHcy en el *tertil més alts tenien concentracions plasmàtiques de *ADMA i *SDMA més altes en comparació amb els *tertiles més baixos. Les concentracions paternes de *ADMA i *SDMA no van diferir entre els genotips *MTHFR C677T.


Impaired One-Carbon metabolism (1CM) has been associated with hypertension and pregnancy-induced hypertension, although the mechanism is unknown. During homocysteine remethylation, S-adenosylmethionine donates methyl groups to methylate L-Arginine, creating ADMA and SDMA, which impair the conversion of L-Arginine to nitric oxide (NO) by eNOS. This has been associated with endothelial dysfunction, as NO is a vasodilator. In a representative population of 788 adults tHcy, but not the MTHFR C677T genotype, was associated with ADMA and SDMA. ADMA, the L-Arginine/ADMA Ratio and the NOS G894T genotype variant were associated with hypertension in adults over 50 years of age. In the Reus-Tarragona Birth Cohort, 810 mothers at <12 weeks of gestation were recruited. First-trimester maternal plasma concentrations of ADMA and SDMA were higher in the highest first-trimester tHcy tertile compared with the lowest, and lower in participants with the MTHFR TT versus CC genotype. The ADMA/SDMA Ratio in first- trimester maternal plasma was associated with an increased risk of pregnancy-induced hypertension. The 416 participating fathers with tHcy in the highest tertile had higher plasma ADMA and SDMA concentrations compared with the lowest tertiles. Paternal ADMA and SDMA concentrations did not differ between MTHFR C677T genotypes.

Keywords

Metabolisme monocarbonat; Ruta de la L-Arginina; Hipertensió; Metabolismo monocarbonado; Hipertensión; One-Carcon metabolism; L-Arginine pathway; Hypertension

Subjects

57 - Biologia; 61 - Medicina; 616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars; 618 - Ginecologia. Obstetricia

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Carla Ramos Rodríguez.pdf

12.72Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)