Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Effect of adjusting prenatal iron supplementation on maternal iron status and child neurodevelopment 

Iglesias Vázquez, Lucía (Date of defense: 2023-11-20)

Tant el dèficit com l'excés de ferro prenatal s'han associat a conseqüències negatives per a la salut de mares i fills, com a menor capacitat cognitiva, lingüística i motriu, així com problemes de comportament a la infància. ...

Exposición a sustancias químicas a través de textiles: Evaluación de riesgos para la salud 

Herrero Casado, Marta (Date of defense: 2023-10-26)

La presència de substàncies químiques a la roba ha estat objecte d'estudi en els darrers anys, a conseqüència del seu ús durant la fabricació dels teixits i/o com a resultat de la pròpia fabricació. Malauradament, algunes ...

Potential impact of emerging bacterial pathogens on shellfish production 

Rahman, Faiz Ur (Date of defense: 2023-09-21)

Les espècies semblants a l'Arcobacter són bacteris gramnegatius en forma de vareta que es troben de manera omnipresent a la natura. Es consideren patògens zoonòtics i tenen potencial de causar malalties als seus hostes. ...

Prenatal gene-nutrient interactions and their relationship with development and health in the offspring 

Rojas Gómez, Alejandra (Date of defense: 2022-12-12)

Insuficiència en cobalamina prenatal s’associa amb salut adversa en la descendència a Àsia. Es desconeix si aplica a altres països i si la ruta de la betaïna-dimetilglicina prenatal afecta el creixement fetal i la salut ...

Estado prenatal de los ácidos grasos durante la gestación 

Martín Grau, Carla (Date of defense: 2022-12-15)

L'embaràs implica nombrosos canvis fisiològics en la dona i requereix cobrir unes necessitats nutricionals especials per a la mare i per al fetus. L'estat nutricional matern dels àcids grassos (AG), concretament els AG ...

Muscarinic receptor modulation of protein kinase A, protein kinase C and exocytotic proteins at the neuromuscular junction 

Cilleros Mañé, Víctor (Date of defense: 2022-11-11)

La unió neuromuscular (NMJ) utilitza mecanismes de plasticitat per adequar l’alliberament d’acetilcolina (ACh) dins d’un entorn molt dinàmic. Els receptors muscarínics d’acetilcolina (mAChRs) participen com a autoreceptors, ...

The One-Carbon metabolic network, the L-Arginine pathway and hypertension in adults and during pregnancy. 

Ramos Rodríguez, Carla (Date of defense: 2022-10-28)

La alteración del metabolismo de monocarbono (1CM) se ha asociado a la hipertensión y a la hipertensión inducida por el embarazo, aunque el mecanismo es desconocido. Durante la remetilación de la homocisteína, S-adenosilmetionina ...

The TrkB signalling at the neuromuscular junction of amyotrophic lateral sclerosis mice. The protective effect of exercise. 

Just Borràs, Laia (Date of defense: 2022-09-22)

La comunicació bidireccional entre els controls sinàptic i neurotròfic a la unió neuromuscular (UNM) promou el seu bon funcionament i el manteniment de les cèl·lules que la formen, incloses les neurones motores, els miòcits ...

Taxonomía y filogenia molecular de hongos procedentes de material vegetal sumergido de España 

Magaña Dueñas, Viridiana (Date of defense: 2022-05-20)

Durant els últims anys s'ha incrementat l'interès sobre la taxonomia dels fongs d'aigua dolça, particularment d'aquells que es reprodueixen a través de la generació d'ascospores i/o conidis dintre de cossos fructífers. ...

Evaluación de la actividad antagonista glutamatérgica y neuroprotectora de nuevos compuestos policíclicos 

López Querol, Marta (Date of defense: 2010-11-17)

Las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington o la esclerosis lateral amiotrófica (EA, EP, EH o ELA), entre otras, se caracterizan por la ...

Aplicación de corrientes galvánicas intramusculares en ratones con puntos gatillo miofasciales 

Margalef Perez, Joan Ramon (Date of defense: 2021-10-08)

El punt gallet miofascial (PGM) es un dels responsables de generar dolor en pacients. Segons la hipòtesi integrada, unneurotransmissió espontània elevada en una o diverses unions neuromusculars (UNMS) pot estar relacionada. ...

Contribution to the risk assessment of ciguatera poisoning in europe (the balearic and Canary Islands and Madeira archipelago) 

Tudó Casanova, Àngels (Date of defense: 2021-07-19)

Actualment, la intoxicació alimentaria de la ciguatera (CP) es considera una malaltia emergent a les zones temperades d'Europa. La present tesi contribueix a l'avaluació del risc d'intoxicació per ciguatera a les Illes ...

Participación del estrés en la generación de puntos gatillo miofasciales 

Bosque Alberich, Marc (Date of defense: 2021-07-05)

Els punts gallet miofascials (PGM) estan causats per un conjunt de síntomes sensibles, motors i autonòmics, i constitueixen la síndrome de dolor muscular miofascial (SDM). Tot i que no hi ha evidencies, s’ha proposat al ...

Influència de les alertes de seguretat de medicaments sobre la prescripció en l’àmbit de l’atenció primària de salut 

Rosich Martí, Isabel (Date of defense: 2021-02-19)

Influència de les alertes de seguretat de medicaments sobre la prescripció en l’àmbit de l’atenció primària de salut L’objectiu principal de l’estudi va ser avaluar l'impacte sobre la prescripció de medicaments de les ...

Effects of Fish Oil and its Combination with Grape Seed Polyphenols or Buckwheat D-Fagomine on Cardiometabolic Risk Factors and Oxidative Stress in Rats 

Miralles Pérez, Bernat (Date of defense: 2021-07-16)

En les darreres dècades, les prevalences d’obesitat, de dislipèmia aterogènica i de síndrome metabòlica han augmentat considerablement a nivell mundial. La resistència a la insulina és una característica comuna en aquests ...

Estratificación del riesgo de fibrilación auricular en pacientes de alto riesgo cardiovascular 

Muria Subirats, Eulàlia (Date of defense: 2021-06-18)

INTRODUCCIÓ: La fibril·lació auricular (FA) es una de les arítmies més freqüents a nivell mundial. Es imprescindible detectar FA de forma precoç; es disposa de poques escales de risc per detectar FA. OBJECTIUS: Desenvolupar ...

Identification and phylogeny of clinical and environmental isolates of Alternaria, Cladosporium and other genera of dematiaceous hyphomycetes 

Iturrieta González, Isabel (Date of defense: 2020-10-30)

La present tesi s’ha centrat en l’estudi de la diversitat d’espècies i la taxonomia dels gèneres Alternaria i Cladosporium, així com d’altres gèneres d’hifomicets dematiàcis morfològicament similars. S’han estudiat un total ...

Epidemiologia de l'infart agut de miocardi en la població major de 60 anys de l'àrea de Tarragona: estudi de cohorts de base poblacional. 

Forcadell Peris, María José (Date of defense: 2020-02-28)

L’infart agut de miocardi (IAM) és una de les principals causes de morbimortalitat entre la població espanyola. La informació procedent de dades de base poblacional sobre l’IAM, és limitada. La present tesi té com a ...

Genetic and metabolic alterations in maternal and paternal one carbon metabolism and development of pregnancy complications of placental origin 

Haro Barceló, Júlia (Date of defense: 2020-10-21)

Les complicacions durant l’embaràs derivades de problemes en la placenta, incloent hipertensió gestacional (HG) i retard del creixement intrauterí (CIR), posen la salut de la mare i del nadó en risc. Un mal estat del ...

New pathways for early identification of atrial fibrillation in the community 

Ballesta Ors, Juan (Date of defense: 2020-11-05)

L'estudi, dividit en dues parts, té com a objectiu comú establir una ruta concisa per a la fibril·lació auricular (FA). El principal objectiu global de les dues parts de l'estudi va ser definir i crear una ruta precisa per ...

More