Efecte halo de la intervenció de l’estudi predimed-plus associat als determinants socials i familiars

Author

Basora Gallisà, Josep

Director

Salas Salvadó, Jorge

Babio Sánchez, Nancy Elvira

Date of defense

2022-10-28

Pages

98 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Abstract

Objectius: Avaluar l’associació d’una intervenció sobre l’estil de vida (adherència a la DietMed i promoció d’activitat física) realitzada en participants de l’estudi PREDIMED-PLUS sobre els seus convivents (Halo-1). Avaluar la relació entre Índex de privació socioeconòmic i l’estil de vida (dieta i activitat física), en una submostra de participants de l’estudi PREDIMED-PLUS (Halo-2). Estudi Halo-1: Disseny i mètodes: Estudi transversal realitzat en una mostra de 541 cohabitants de l'estudi PREDIMED-Plus a l’any de la intervenció. Es va avaluar l'adhesió a la DietMed, l'activitat física, les mesures antropomètriques, la funció familiar i el suport social.. Mitjançant regressions lineals múltiples, es va observar que un augment de l'adherència a la DietMed del participant PREDIMED-Plus i una millor funció familiar s’associava positivament amb l'adherència de la seva parella a la DietMed. Estudi Halo-2: Disseny i mètodes: es tracta d’un estudi transversal realitzat sobre una submostra de participants de l'estudi PREDIMEDPlus a Catalunya amb l’objectiu d’avaluar la relació entre l'índex socioeconòmic compost (CSI) i l'estil de vida (dieta i activitat física) utilitzan dades a nivell basal. Es van incloure 1.512 participants (52,2% dones) d'entre 55 i 80 anys amb sobrepès/obesitat i síndrome metabòlica assignats a 137 centres d'atenció primària de Catalunya. Es van avaluar l'ISC i l'estil de vida (dieta i activitat física).El model de regressió multinomial va mostrar que un alt índex de privació estava relacionat amb un patró dietètic poc saludable i una activitat física baixa (OR 1,42 [IC del 95% 1,06–1,89]; valor de p <0,05). Conclusions: La intervenció PREDIMED-Plus va mostrar una associació positiva amb l’adhesió a la DietMed de les parelles dels participants de l’estudi. A més, aquesta associació va estar relacionada per les característiques sociofamiliars dels membres de la llar (Estudi HALO-1). Un alt índex de privació es va relacionar amb un estil de vida poc saludable en participants de l'estudi PREDIMED-Plus (Estudi Halo-2) .


Objetivos: Evaluar el efecto de una intervención sobre los estilos de vida (adherencia a la dieta Mediterránea y promoción de actividad física) realizada en participantes del estudio PREDIMED-PLUS en sus convivientes (Halo-1). Evaluar la relación entre Índice de privación socioeconómico y estilo de vida (dieta y actividad física), en una submuestra de participantes en el estudio PREDIMED-PLUS (Halo-2). Estudio Halo-1: Diseño y métodos: Estudio transversal. Una muestra de 541 cohabitantes del estudio PREDIMED-Plus en el año de la intervención. Se evaluó la adhesión a la DietMed, la actividad física, las medidas antropométricas, la función familiar y el soporte social. Mediante múltiples regresiones múltiples lineales, vimos un aumento de la adhesión en la DietMed del participante PREDIMED-Plus y una mejor función familiar se asociaron positivamente con la adhesión de su pareja a la DietMed. Estudio Halo-2: Diseño y métodos: Este es un estudio transversal a partir de una submuestra de los participantes del estudio PREDIMEDPlus en Cataluña con el objetivo de evaluar la relación entre el índice socioeconómico compuesto (CSI) y el estilo de vida (dieta y actividad física) en los datos del análisis basal. Se incluyeron 1.512 participantes (52,2% mujeres) de entre 55 y 80 años con sobrepeso/obesidad y síndrome metabólico asignados a 137 centros de atención primaria de Cataluña. Se evaluaron el ISC y el estilo de vida (dieta y actividad física). Se utilizó para analizar los datos una regresión lineal múltiple o una regresión multinomial. Se realizó un análisis de conglomerados para identificar patrones dietéticos.El modelo de regresión multinomial mostró que un alto índice de privación estaba relacionado con un patrón dietético poco saludable y actividad física baja (OR 1,42 [IC del 95% 1,06–1,89]; ( p<0, 05). Conclusiones: La intervención PREDIMED-Plus mostró una asociación positiva con la adhesión a la DietMed de las parejas de los participantes del estudio. Además, esta asociación estaba influenciada por las características sociofamiliares de los miembros del hogar (Estudio HALO-1). Un alto índice de privación estaba relacionado con un estilo de vida poco saludable en participantes del estudio PREDIMED-Plus (Estudio Halo-2).


Objectives: To evaluate the effect of an intervention on lifestyles (adherence to the Mediterranean diet and promotion of physical activity) carried out in participants of the PREDIMED-PLUS study in their cohabitants (Halo-1). Assess the relationship between socioeconomic deprivation index and lifestyle (diet and physical activity) in a sub-sample of participants in the PREDIMED-PLUS study (Halo-2). Study Halo-1: Design and methods: This cross-sectional study aims to evaluate the association between the PREDIMED-Plus study lifestyle intervention and adherence to the Mediterranean diet (DietMed) and physical activity of cohabiting study participants, and to define the related social characteristics of the household members. Participants were a subsample of 541 cohabitants of the PREDIMED-Plus study. Adherence to the DietMed, physical activity, anthropometric measurements, family function, and social support were assessed. Multiple linear regressions were applied to the data. Using multiple lineal regressions, an increase in the adherence to the DietMed of the PREDIMED-Plus participant, and better family function, were positiv Study Halo-2: Design and methods: This baseline cross-sectional analysis from data acquired in a sub-sample of the PREDIMED-Plus study participants aimed to evaluate the relation between the Composite Socioeconomic Index (CSI) and lifestyle (diet and physical activity). This study involved 1512 participants (52.2% women) between 55 and 80 years with overweight/obesity and metabolic syndrome assigned to 137 primary healthcare centers in Catalonia, Spain. CSI and lifestyle (diet and physical activity) were assessed. Two a posteriori dietary patterns were identified by cluster analysis and labeled as “healthy” and “unhealthy”. In addition, the multinomial regression model showed that a high deprivation index was related to an unhealthy dietary pattern and low physical activity (OR 1.42 [95% CI 1.06–1.89]; p-value < 0.05). Conclusions: The PREDIMED-Plus intervention showed a positive association with adherence to the DietMed of the study participants’ partners. In addition, this association was influenced by the social characteristics of the household membres (Study Halo-1). A high deprivation index was related to an unhealthy lifestyle in PREDIMED-Plus study participants (Study Halo-2).

Keywords

Dieta Mediterrània; Obesitat; Risc Cardiovascular; Obesidad; Riesgo Cardiovascular; Mediterranean Diet; Obesty; Cardiovascular Risk

Subjects

61 - Medicina; 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria; 616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars; 663/664 - Aliments i nutrició. Enologia. Olis. Greixos

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Josep Basora Gallisà.pdf

3.724Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)