Las inversiones sostenibles en el contexto del cambio climático y su rol para alcanzar la justicia global

Author

Sangama Suazo, Patricia Melissa

Director

Borràs Pentinat, Susana

Date of defense

2022-11-18

Pages

796 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

Les inversions s'han erigit al llarg de la història sota el sistema-món capitalista en el qual el factor econòmic es prioritza per sobre d'altres qüestions. La preocupació pel medi ambient i els primers instruments que van recollir aquesta relació entre el desenvolupament, la sostenibilitat i les inversions ha suscitat que aspectes no financers siguin inclosos en les estratègies per a incentivar les inversions elaborades pels actors involucrats i la presa de decisions en matèria d'inversions. La present tesi doctoral, mitjançant l'anàlisi multidisciplinària i integral dels marcs reguladors que incentiven i involucren les inversions denominades “sostenibles” a la Unió Europea (d'ara endavant, UE) i Amèrica Llatina i el Carib (d'ara endavant, ALC) pretén: i) contribuir a entendre la complexitat de les inversions denominades “ sostenibles” com a instrument de resposta per a impulsar activitats que permetin fer front a la crisi climàtica; ii) contrastar la diferent realitat existent a la UE i ALC en matèria d'inversions; iii) determinar si en l'escenari actual, les inversions “sostenibles” han incorporat efectivament qüestions ambientals, socials i de governança o continuen prioritzant el factor econòmic;


Las inversiones se han erigido a lo largo de la historia bajo el sistema-mundo capitalista en el que el factor económico se prioriza por encima de otras cuestiones. La preocupación por el medio ambiente y los primeros instrumentos que recogieron esta relación entre el desarrollo, la sostenibilidad y las inversiones ha suscitado que aspectos no financieros sean incluidos en las estrategias para incentivar las inversiones elaboradas por los actores involucrados y la toma de decisiones en materia de inversiones. La presente tesis doctoral, mediante el análisis multidisciplinar e integral de los marcos regulatorios que incentivan e involucran las inversiones denominadas “sostenibles” en la Unión Europea (en adelante, UE) y América Latina y el Caribe (en adelante, ALC) pretende: i) contribuir a entender la complejidad de las inversiones denominadas “ sostenibles” como instrumento de respuesta para impulsar actividades que permitan hacer frente a la crisis climática; ii) contrastar la diferente realidad existente en la UE y ALC en materia de inversiones; iii) determinar si en el escenario actual, las inversiones “sostenibles” han incorporado efectivamente cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza o continúan priorizando el factor económico;


Investments have been made throughout history under the capitalist world-system in which the economic factor is prioritised over other issues. Concern for the environment and the first instruments that took up this relationship between development, sustainability and investment have led to non-financial aspects being included in the investment incentive strategies developed by the actors involved and in investment decision-making. This doctoral thesis, through a multidisciplinary and comprehensive analysis of the regulatory frameworks that incentivise and involve so-called "sustainable" investments in the European Union (hereafter EU) and Latin America and the Caribbean (hereafter LAC), aims to: (i) contribute to understanding the complexity of so-called "sustainable" investments as a response instrument to promote activities to address the climate crisis; (ii) contrast the different existing reality in the EU and LAC in terms of investments; (iii) determine whether in the current scenario, "sustainable" investments have effectively incorporated environmental, social and governance issues or continue to prioritise the economic factor; and (iv) develop a framework with proposals and measures that facilitate strategies for investments to fulfil the role of contributing to achieving global justice.

Keywords

inversió sostenible; canvi climàtic; justícia global; cambio climático; sustainable investment; climate change; global justice

Subjects

34 - Law. Jurisprudence; 341 - International law; 504 - Threats to the environment

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

This document contains embargoed files until 2024-11-17

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)