Las inversiones sostenibles en el contexto del cambio climático y su rol para alcanzar la justicia global

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic
dc.contributor.author
Sangama Suazo, Patricia Melissa
dc.date.accessioned
2022-12-16T12:49:56Z
dc.date.issued
2022-11-18
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/687295
dc.description.abstract
Les inversions s'han erigit al llarg de la història sota el sistema-món capitalista en el qual el factor econòmic es prioritza per sobre d'altres qüestions. La preocupació pel medi ambient i els primers instruments que van recollir aquesta relació entre el desenvolupament, la sostenibilitat i les inversions ha suscitat que aspectes no financers siguin inclosos en les estratègies per a incentivar les inversions elaborades pels actors involucrats i la presa de decisions en matèria d'inversions. La present tesi doctoral, mitjançant l'anàlisi multidisciplinària i integral dels marcs reguladors que incentiven i involucren les inversions denominades “sostenibles” a la Unió Europea (d'ara endavant, UE) i Amèrica Llatina i el Carib (d'ara endavant, ALC) pretén: i) contribuir a entendre la complexitat de les inversions denominades “ sostenibles” com a instrument de resposta per a impulsar activitats que permetin fer front a la crisi climàtica; ii) contrastar la diferent realitat existent a la UE i ALC en matèria d'inversions; iii) determinar si en l'escenari actual, les inversions “sostenibles” han incorporat efectivament qüestions ambientals, socials i de governança o continuen prioritzant el factor econòmic;
ca
dc.description.abstract
Las inversiones se han erigido a lo largo de la historia bajo el sistema-mundo capitalista en el que el factor económico se prioriza por encima de otras cuestiones. La preocupación por el medio ambiente y los primeros instrumentos que recogieron esta relación entre el desarrollo, la sostenibilidad y las inversiones ha suscitado que aspectos no financieros sean incluidos en las estrategias para incentivar las inversiones elaboradas por los actores involucrados y la toma de decisiones en materia de inversiones. La presente tesis doctoral, mediante el análisis multidisciplinar e integral de los marcos regulatorios que incentivan e involucran las inversiones denominadas “sostenibles” en la Unión Europea (en adelante, UE) y América Latina y el Caribe (en adelante, ALC) pretende: i) contribuir a entender la complejidad de las inversiones denominadas “ sostenibles” como instrumento de respuesta para impulsar actividades que permitan hacer frente a la crisis climática; ii) contrastar la diferente realidad existente en la UE y ALC en materia de inversiones; iii) determinar si en el escenario actual, las inversiones “sostenibles” han incorporado efectivamente cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza o continúan priorizando el factor económico;
ca
dc.description.abstract
Investments have been made throughout history under the capitalist world-system in which the economic factor is prioritised over other issues. Concern for the environment and the first instruments that took up this relationship between development, sustainability and investment have led to non-financial aspects being included in the investment incentive strategies developed by the actors involved and in investment decision-making. This doctoral thesis, through a multidisciplinary and comprehensive analysis of the regulatory frameworks that incentivise and involve so-called "sustainable" investments in the European Union (hereafter EU) and Latin America and the Caribbean (hereafter LAC), aims to: (i) contribute to understanding the complexity of so-called "sustainable" investments as a response instrument to promote activities to address the climate crisis; (ii) contrast the different existing reality in the EU and LAC in terms of investments; (iii) determine whether in the current scenario, "sustainable" investments have effectively incorporated environmental, social and governance issues or continue to prioritise the economic factor; and (iv) develop a framework with proposals and measures that facilitate strategies for investments to fulfil the role of contributing to achieving global justice.
ca
dc.format.extent
796 p.
ca
dc.language.iso
spa
ca
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
inversió sostenible
ca
dc.subject
canvi climàtic
ca
dc.subject
justícia global
ca
dc.subject
cambio climático
ca
dc.subject
sustainable investment
ca
dc.subject
climate change
ca
dc.subject
global justice
ca
dc.subject.other
Ciències Socials i jurídiques
ca
dc.title
Las inversiones sostenibles en el contexto del cambio climático y su rol para alcanzar la justicia global
ca
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
34
ca
dc.subject.udc
341
ca
dc.subject.udc
504
ca
dc.contributor.director
Borràs Pentinat, Susana
dc.embargo.terms
24 mesos
ca
dc.date.embargoEnd
2024-11-17T01:00:00Z
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Documents

This document contains embargoed files until 2024-11-17

This item appears in the following Collection(s)