Freeze concentration for the valorization of agro-industrial waste effluents

Author

Uald Lamkaddam, Imane

Director

Mora Garrido, Mabel

Codirector

Vega Martínez, Esther

Colón Jordà, Joan

Date of defense

2022-10-10

Pages

222 p.Department/Institute

Centre Tecnològic BETA

Doctorate programs

Ciències Experimentals i Tecnologies

Abstract

The main purpose in this thesis is to implement and demonstrate the technical feasibility of an innovative technology to concentrate and/or recover valuable compounds from agro-industrial waste effluents or by-products on one side, and to deliver a clean effluent that can be reused for agricultural purposes on the other. The freeze concentration of a selection of different raw materials was tested based on regional issues related to the sector in Catalunya: Cheese whey, pig slurry, concentrated liquid fraction of digestate and a hyper saline solution from meat processing industry. The abovementioned effluents are generated in substantial amounts and have high-water content which burden transportation cost to other regions. And effectively, within this thesis we could concentrate the nutrients in smaller volume and avoid the cost side-effect of transportation, and recovery water to be reused in another hand from agro-industrial waste effluents.


L'objectiu principal d'aquesta tesi és implementar i demostrar la viabilitat tècnica d'una tecnologia innovadora per concentrar i/o recuperar compostos valuosos d'efluents o subproductes de residus agroindustrials d'una banda, i oferir un efluent net que es pugui reutilitzar. per a finalitats agrícoles de l'altra. La concentració de congelació d'una selecció de diferents matèries primeres es va provar a partir de qüestions regionals relacionades amb el sector a Catalunya: sèrum de formatge, purins de porc, fracció líquida concentrada de digestat i una solució hipersalina de la indústria de processament de carn. Els esmentats efluents es generen en quantitats substancials i tenen un alt contingut en aigua que carreguen els costos de transport a altres regions. I efectivament, dins d'aquesta tesi podríem concentrar els nutrients en menor volum i evitar l'efecte secundari del cost del transport, i la recuperació de l'aigua per ser reutilitzada en un altre costat dels efluents de residus agroindustrials.

Keywords

Freeze concentration technology; Nutrient concentration; Water recovery; Agro-industrial waste effluents; Concentration; Circular economy; Concentració de nutrients; Recuperació d'aigua; Residus agrícoles; Economia circular

Subjects

574 - General ecology and biodiversity

Knowledge Area

Medi ambient

Documents

This document contains embargoed files until 2023-10-10

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)