Infermeres de les Brigades Internacionals destinades a l'Hospital Internacional de Vic: humanisme i compromís polític (abril 1938-gener 1939)

Author

Sadurní Bassols, Cinta

Director

Galbany Estragués, Paola

Codirector

Gallego Caminero, Gloria

Date of defense

2022-10-07

Pages

390 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències de la Salut Aplicades

Doctorate programs

Programa de Doctorat: Cures Integrals i Serveis de Salut

Abstract

A la Guerra Civil espanyola (1936-1939), les Brigades Internacionals van crear un servei sanitari propi, del qual van formar part infermeres voluntàries. En aquest marc es planteja l’objectiu de comprendre el compromís professional i polític de les infermeres destinades a l’Hospital Internacional de Vic, a partir de les activitats que s’hi van portar a terme. La Microhistòria és el corrent històric que ha guiat aquesta investigació, que combina metodologia quantitativa i qualitativa. Els resultats mostren les característiques sociodemogràfiques de 95 dones procedents de 17 països que van participar en aquesta guerra i que se les va destinar a Vic, així com el recorregut d’algunes d’elles fins arribar-hi. L’Hospital Internacional de Vic és un cas paradigmàtic dels hospitals del Servei Sanitari Internacional i de l’activitat assistencial i políticocultural que hi van desenvolupar aquestes infermeres, com a membres actius en la lluita antifeixista des de la mateixa infermeria. Aquesta lluita la van mantenir a l’acabar la Guerra Civil i la van ampliar a través de la defensa dels drets humans.


En la Guerra Civil española (1936-1939), las Brigadas Internacionales crearon un servicio sanitario propio, en el que formaron parte enfermeras voluntarias. En este marco se plantea el objetivo de comprender el compromiso profesional y político de las enfermeras destinadas al Hospital Internacional de Vic, a partir de las actividades llevadas a cabo en él. La Microhistoria es la corriente histórica que ha guiado esta investigación, que combina metodología cuantitativa y cualitativa. Los resultados muestran las características sociodemográficas de 95 mujeres procedentes de 17 países que participaron en esta guerra y que se las destinó a Vic, así como el recorrido de algunas de ellas hasta llegar allí. El Hospital Internacional de Vic es un caso paradigmático de los hospitales del Servicio Sanitario Internacional y de la actividad asistencial y políticocultural que desarrollaron allí estas enfermeras, como miembros activos en la lucha antifascista desde la misma enfermería. Esta lucha la mantuvieron al terminar la Guerra Civil y la ampliaron a través de la defensa de los derechos humanos.


During the Spanish Civil War (1936-1939), International Brigades created their own sanitary service, in which volunteer nurses participated. With this regard, the main goal of this research was to understand the politic and professional compromise of the nurses assigned to Vic’s International Hospital, by means of the activities conducted there. Microhistory is the historic movement that has guided this investigation, combining a qualitative and quantitative methodology. The results show the sociodemographic characteristics of 95 women coming from 17 countries that participated in the war and were assigned to Vic, as well as the journey of some of them to get there. Vic’s International Hospital is a paradigmatic case of International Sanitary Service’s hospitals and of the politico-cultural and assistance activity that the nurses performed. These women were active members in the antifascist fight from the nursery itself, a fight they maintained and expanded through the defence of human rights.

Keywords

Infermeres; Catalunya--Història--1936-1939, Guerra Civil; Humanisme; Compromís; Drets humans; Dones en la guerra

Subjects

614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Knowledge Area

Salut

Documents

This document contains embargoed files until 2023-10-07

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)