Maria Montessori, Barcelona i Eladi Homs : Període 1911-1923

Author

Cañigueral Viñals, Daniel

Director

Soler Mata, Joan

Codirector

Tort, Antoni

Date of defense

2022-11-11

Pages

448 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Pedagogia

Doctorate programs

Innovació i Intervenció Educatives

Abstract

A principis del segle XX a Barcelona, ​​a causa dels canvis socials i ideològics, es va voler fer una aposta per la millora educativa. En aquells anys es feia molta investigació en noves pedagogies i una d’elles va ser la Pedagogia Montessori. A partir del 1914 la Mancomunitat i l'Ajuntament de Barcelona van apostar decididament per fomentar aquesta pedagogia a tot el país. Un dels primers protagonistes d'aquesta estratègia educativa amb la doctora Montessori va ser el Sr. Eladi Homs. Durant la meva investigació sobre aquests anys vaig poder trobar una documentació personal inèdita del Sr. Eladi Homs. A partir de l'anàlisi d'aquesta documentació i gràcies a la resta de documentacions i publicacions recollides, he pogut dibuixar una imatge més clara dels esdeveniments d'aquells anys. Aquesta tesi dóna a conèixer aquesta documentació inèdita i aporta noves informacions sobre l'estada de la doctora a Barcelona el període 1911-1923 i el rol i del Sr. Eladi Homs al voltant de la Pedagogia Montessori.


A principios del siglo XX en Barcelona, ​​ a causa de los cambios sociales e ideológicos se quiso hacer una apuesta por la mejora educativa. En aquellos años se hacía mucha investigación en nuevas pedagogías y una de ellas fue la Pedagogía Montessori. A partir de 1914 la Mancomunitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona apostaron decididamente por fomentar esta pedagogía en todo el país. Uno de los primeros protagonistas de esta estrategia educativa con la doctora Montessori fue el Sr. Eladi Homs. Durante mi investigación sobre estos años pude encontrar una documentación personal inédita del Sr. Eladi Homs. A partir del análisis de esta documentación y, gracias a las demás documentaciones y publicaciones recogidas, he podido dibujar una imagen más clara de los acontecimientos de aquellos años. Esta tesis da a conocer esta documentación inédita y aporta nuevas informaciones sobre la estancia de la doctora en Barcelona en el período 1911-1923 y el rol y del Sr. Eladi Homs en torno a la Pedagogía Montessori.


At the beginning of the 20th century in Barcelona, ​​due to social and ideological changes, they wanted to make a commitment to educational improvement. In those years, a lot of research was done in new pedagogies and one of them was Montessori Pedagogy. Starting in 1914, the Mancomunitat de Catalunya and the Barcelona City Council decidedly bet on promoting this pedagogy throughout the country. One of the first protagonists of this educational strategy with Dr. Montessori was Mr. Eladi Homs. During my research on these years I was able to find an unpublished personal documentation of Mr. Eladi Homs. From the analysis of this documentation and, thanks to the other documentation and publications collected, I have been able to draw a clearer image of the events of those years. This thesis makes this unpublished documentation known and provides new information about the doctor's stay in Barcelona in the period 1911-1923 and the role of Mr. Eladi Homs around Montessori Pedagogy.

Keywords

Montessori, Mètode de; Educació--Història; Barcelona

Subjects

37 - Education

Knowledge Area

Educació -- Història

Documents

tesdoc_a2022_cañigueral_daniel_maria montessori.pdf

16.11Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)