Plasma and Cerebrospinal Fluid Lipidomic Signature of Alzheimer’s Disease Diagnosis and Progression

dc.contributor
Universitat de Lleida. Departament de Medicina Experimental
dc.contributor.author
Dakterzada, Farida
dc.date.accessioned
2023-01-24T12:51:36Z
dc.date.issued
2022-10-21
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/687483
dc.description.abstract
L’objectiu era determinar el lipidoma plasmàtic i de LCR i el dany oxidatiu proteic associat a la patologia de malaltia d'Alzheimer (MA) i la seva progressió. Es va utilizar tècniques de cromatografia combinada amb espectrometria de masses per analitzar mostres de 290 individus. Els lípids més associats a la patologia amiloide eren de les classes PL, SM i TG. SM30:1 a LCR es va asociar amb la patologia tau, i al plasma FAHFA(34:0) i PC(O-34:3) es van associar amb Ttau. Els èters de TG van mostrar poder predictiu pel que fa a la progressió i la velocitat de progressió. Ni en el LCR ni en el plasma els marcadors de dany oxidatiu proteic es van associar a la patologia de la MA o la progressió. Finalment, els lípids neutrals podrien tenir un paper important en els processos patològics de progressió de l'AD i, afectar el temps fins a la progressió.
ca
dc.description.abstract
El objetivo era determinar el lipidoma plasmático y de LCR y el daño oxidativo proteico asociado a la patología de enfermedad de Alzheimer (EA) y su progresión. Se utilizó técnicas de cromatografía combinada con espectrometría de masas para analizar muestras de 290 individuos. Los lípidos más asociados a la patología amiloide eran de las clases PL, SM y TG. SM30:1 en LCR se asoció con la patología tau, y en el plasma FAHFA(34:0) y PC(O-34:3) se asociaron con Ttau. Los éteres de TG mostraron poder predictivo en cuanto a progresión y velocidad de progresión. Ni en el LCR ni en el plasma los marcadores de daño oxidativo proteico se asociaron a la patología de la EA o la progresión. Por último, los lípidos neutrales podrían desempeñar un papel importante en los procesos patológicos de progresión del EA y, afectar el tiempo hasta la progresión.
ca
dc.description.abstract
Our objective was to determine plasma and CSF lipids and oxidative protein damage markers associated with Alzheimer’s disease (AD) pathology and progression from mild cognitive impairment to AD. Lipidome and oxidative protein damage markers were determined by chromatography coupled to mass spectrometry for 290 subjects (AD, MCI, control). In CSF and plasma, the lipids most associated with amyloid pathology were from PL, SM, and TG classes. Our CSF data related SM30:1 to tau pathology, and in plasma the levels of FAHFA(34:0) and PC(O-34:3) were associated with pathological levels of Ttau in CSF. Both our CSF and plasma data indicated that ether-linked TGs have predictive power regarding progression and rate of progression. Neither in CSF nor in plasma were the levels of oxidative protein damage markers associated with AD pathology, or progression. Finally, neutral lipids could play an important role in pathological processes of AD progression and, affect time to progression.
ca
dc.format.extent
299 p.
ca
dc.language.iso
eng
ca
dc.publisher
Universitat de Lleida
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
ca
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Malaltia d'Alzheimer
ca
dc.subject
Progresió
ca
dc.subject
Lipidómica
ca
dc.subject
Enfermedad d'Alzheimer
ca
dc.subject
Progresión
ca
dc.subject
Lipidómica
ca
dc.subject
Alzheimer's Disease
ca
dc.subject
Progression
ca
dc.subject
Lipidomics
ca
dc.subject.other
Bioquímica i Biologia Molecular
ca
dc.title
Plasma and Cerebrospinal Fluid Lipidomic Signature of Alzheimer’s Disease Diagnosis and Progression
ca
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica
ca
dc.contributor.authoremailshow
false
ca
dc.contributor.director
Piñol Ripoll, Gerard
dc.contributor.director
Pamplona Gras, Reinald
dc.embargo.terms
12 mesos
ca
dc.date.embargoEnd
2023-10-21T02:00:00Z
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Documents

This document contains embargoed files until 2023-10-21

This item appears in the following Collection(s)