Rituals i processoners impresos per a les diòcesis catalanes (c. 1495-1614): Un assaig de descripció bibliogràfica

dc.contributor
Universitat de Lleida. Departament de Història
dc.contributor.author
Bernadó, Màrius
dc.date.accessioned
2023-01-31T09:08:51Z
dc.date.available
2023-12-05T23:45:22Z
dc.date.issued
2022-12-05
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/687544
dc.description.abstract
L’objecte d’aquesta tesi és traçar la història bibliogràfica de dues de les tipologies de llibres litúrgics menys conegudes i estudiades, el ritual i el processoner, a partir de la seva extensa producció impresa desplegada en l’àmbit cultural català entre finals del segle XV i inicis del segle XVII. El volum de llibres que totes aquestes edicions arriben a constituir suposa un patrimoni bibliogràfic de gran importància que mai no ha estat abordat en el seu conjunt. Els seus continguts poden ser tractats des de múltiples disciplines, a part dels evidents vessants musicals i litúrgics, des de l’antropologia a la història de la llengua, passant per la història de l’art o la història social. Aquesta multiplicitat de punts de vista i l’absència de cap repertori que controli degudament aquest corpus han motivat el fet de convertir la part central d'aquest treball en un complet catàleg descriptiu de totes les edicions del ritual i del processoner estampades per a les diòcesis catalanes entre c. 1495 (data de la primera edició coneguda) i 1614 (data de la publicació de l’edició romana oficial). L’objectiu del treball ha estat establir el corpus definitiu de les edicions, presentar una descripció analítica de les mateixes segons els principis metodològics de la bibliografia material, detectar noves edicions i variants d’estat i emissió de les edicions ja conegudes i, finalment, determinar el “copy census” dels exemplars conservats de cada edició, tot consultant directament el nombre de còpies més gran possible amb la finalitat de fer-ne una descripció actualitzada del seu estat i determinar la seva història bibliogràfica.
ca
dc.description.abstract
El objeto de esta tesis es trazar la historia bibliográfica de dos de las tipologías de libros litúrgicos menos conocidas y estudiadas, el ritual y el procesional, a partir de su extensa producción impresa desplegada en el ámbito cultural catalán entre finales del siglo XV e inicios del siglo XVII. El volumen de libros que todas estas ediciones llegan a constituir supone un patrimonio bibliográfico de gran importancia que nunca ha sido abordado en su conjunto. Sus contenidos pueden ser tratados desde múltiples disciplinas, aparte de las evidentes vertientes musicales y litúrgicas, desde la antropología a la historia de la lengua, pasando por la historia del arte o la historia social. Esta multiplicidad de puntos de vista y la ausencia de un repertorio que controle debidamente este corpus han motivado el hecho de convertir la parte central de este trabajo en un completo catálogo descriptivo de todas las ediciones del ritual y del processional estampadas para las diócesis catalanas entre c. 1495 (fecha de la primera edición conocida) y 1614 (fecha de la publicación de la edición romana oficial). El objetivo del trabajo ha sido establecer el corpus definitivo de las ediciones, presentar una descripción analítica de las mismas según los principios metodológicos de la bibliografía material, detectar nuevas ediciones y variantes de estado y emisión de las ediciones ya conocidas y, finalmente, determinar el “copy census” de los ejemplares conservados de cada edición, consultando directamente el número más grande posible de copias con el fin de hacer una descripción actualizada de su estado y determinar su historia bibliográfica.
ca
dc.description.abstract
The purpose of this thesis is to trace the bibliographical history of two of the least known and studied types of liturgical books, the ritual and the processional, based on their extensive printed production in the Catalan cultural sphere between the end of the fifteenth century and the beginning of the seventeenth century. The volume of books that all these editions come to constitute represents a bibliographic heritage of great importance that has never been approached as a whole. Their contents can be treated from multiple disciplines, apart from the obvious musical and liturgical aspects, from anthropology to the history of language, passing through the history of art or social history. This multiplicity of points of view and the absence of a repertory that properly controls this corpus have motivated the fact of turning the central part of this work into a complete descriptive catalog of all the editions of the ritual and processional printed for the Catalan dioceses between c. 1495 (date of the first known edition) and 1614 (date of the publication of the official Roman edition). The aim of this work has been to establish the definitive corpus of the editions, to present their analytical description according to the methodological principles of material bibliography, to detect new editions and variants of state and issue of the editions already known and, finally, to set the copy census of the preserved copies of each edition, consulting directly the largest possible number of copies in order to make an updated description of their state and determine their bibliographical history.
ca
dc.format.extent
463 p.
ca
dc.language.iso
cat
ca
dc.publisher
Universitat de Lleida
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
ca
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Impremta
ca
dc.subject
Litúrgia
ca
dc.subject
Bibliografia
ca
dc.subject
Imprenta
ca
dc.subject
Liturgia
ca
dc.subject
Print
ca
dc.subject
Liturgy
ca
dc.subject
Bibliography
ca
dc.subject.other
Biblioteconomia i Documentació
ca
dc.title
Rituals i processoners impresos per a les diòcesis catalanes (c. 1495-1614): Un assaig de descripció bibliogràfica
ca
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
01
ca
dc.contributor.director
Sabaté, Flocel
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

Tmbt1de1.pdf

3.750Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)