L'adaptació escolar a l'escola Montessori: El grau de desenvolupament dels infants d'edats compreses entre els 16 mesos i els 3 anys en relació ambl la seva adaptació escolar

Author

Macià Gual, Aida

Director

Domingo Peñafiel, Laura

Date of defense

2022-12-16

Pages

195 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Pedagogia

Doctorate programs

Innovació i Intervenció educatives

Abstract

L’adaptació escolar i les transicions educatives es poden considerar moments crítics per als infants i les famílies. La present tesi doctoral investiga «com es relaciona l’adaptació escolar d’infants d’edats compreses entre els 16 mesos i els 3 anys, a l’Escola Montessori Palau, amb el seu grau de desenvolupament?». S’han analitzat els tres agents actius que hi participen —l’infant, les famílies i les escoles/docents— a partir de cinc recerques. La pedagogia Montessori es pot desenvolupar en contextos diferents, alhora que l’atenció individualitzada garanteix el desenvolupament integral i sense límits. Promou que els canvis de grup classe —i, per tant, les transicions educatives— es donin en qualsevol moment del curs escolar. En conseqüència, l’entorn que l’envolta i les experiències li ofereixen l’oportunitat de consolidar certes habilitats individualment. Existeix una bidireccionalitat d’influències entre la família i els fills/es, però cal considerar la relació triàdica, en què l’escola també té un paper important.


School adaptation and educational transitions might be considered critical moments for both children and families. This doctoral dissertation focuses on researching the following «how is the school adaptation of children aged 16 months to 3 years at the Palau Montessori School related to their stage of development? ». The three active agents involved—children, families, and schools/teachers—have been analyzed based on five examinations- The principles of Montessori pedagogy can be carried out in different contexts, while individualized attention warrants children's comprehensive and unlimited development. This, in turn, encourages that group-class changes—and therefore educational transitions—occur at any time during the school year. The environment that surrounds them, as well as their experiences, give them the opportunity to consolidate certain abilities individually. There are bidirectional influences between the family and the children, it is paramount to consider a triadic relationship in which the school plays a major role.

Keywords

Educació infantil; Montessori, Mètode de; Adaptació escolar; Família; Transicions educatives; Montessori Pedagogy; Education preschool

Subjects

372 - Kinds of school providing kindergarten and elementary education

Knowledge Area

Educació infantil

Documents

tesdoc_a2022_macia_aida_adaptacio_escola_montessori.pdf

2.532Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)