Validació de l'índex fràgil-vig i avaluació del seu valor pronòstic en les transicions entre graus de fragilitat en persones amb cronicitat complexa

Author

Torné Coromina, Anna

Director

Goutan Roura, Ester

Codirector

Amblàs Novellas, Jordi

Date of defense

2023-02-02

Pages

206 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències Experimentals i Metodològiques

Doctorate programs

Cures Integrals i Serveis de Salut

Abstract

Els objectius d’aquesta tesi són: validar a nivell psicomètric l’IF-VIG i avaluar l’ús clínic de la mesura seriada del grau de fragilitat i la seva evolució en el temps. Els resultats ens permeten dir que l’IF-VIG és una eina vàlida, fiable i factible per a la mesura de la fragilitat. Evidencien com la fragilitat es troba present en totes les trajectòries de final de vida. I mostra les transicions entre graus de fragilitat en les persones que ingressen en un recurs d’atenció intermèdia, identificant a l’IF-VIG a l’ingrés com el de major valor pronòstic per a la mortalitat intrahospitalària. Aquesta tesi afegeix valor a l’ l’IF-VIG, aporta un nou concepte de fragilitat en l’atenció pal·liativa i suma coneixement a les transicions entre graus de fragilitat, permetent-nos una atenció més individualitzada.


Los objetivos de esta tesis son: validar a nivel psicométrico el IF-VIG y evaluar el uso clínico de la medida seriada del grado de fragilidad y su evolución en el tiempo. Los resultados nos permiten decir que el IF-VIG es una herramienta válida, fiable y factible para la medida de la fragilidad. Evidencian como la fragilidad se encuentra presente en todas las trayectorias de final de vida. Y muestra las transiciones entre grados de fragilidad en las persones que ingresan en un recurso de atención intermedia, siendo el IF-VIG al ingreso el de mayor valor pronóstico para la mortalidad intrahospitalaria. Esta tesis añade valor a la herramienta del IF-VIG, se aporta un nuevo concepto de la fragilidad en la atención paliativa y suma conocimiento en las transiciones entre grados de fragilidad permitiéndonos una atención más individualizada.


The objectives of this thesis are: the psychometric validation of the Frail-VIG index and the clinical use of frailty degree serial measurement assessment together with its evolution over time. The results demonstrate that the Frail-VIG is a valid, reliable and feasible tool to measure frailty. Results show how frailty is present in all end-of-life trajectories. TTransitions between degrees of frailty in people admitted to an intermediate care facility have been analysed and IF-VIG at admission resulted in the highest prognostic value for in-hospital mortality. This thesis adds value to the IF-VIG tool, suggests a new concept of frailty in palliative care, and adds new knowledge to the transitions between degrees of frailty, guiding us towards more individualized care.

Keywords

Geriatria; Fragilitat; IF-VIG; Validació; Transicions; Persones grans--Assistència hospitalària; Final de vida

Subjects

61 - Medical sciences

Knowledge Area

Salut

Documents

tesdoc_a2022_torne_anna_validacio.pdf

8.351Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)