Departament de Ciències Experimentals i Metodològiques

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Co-creació d’un programa socioecològic en atenció primària per a millorar l’adherència a l’activitat física en persones que conviuen amb diabetis tipus 2 

Jabardo Camprubí, Guillem (Date of defense: 2023-02-02)

La diabetes tipus 2 és una de les malalties crònico-degeneratives que causen més morts, problemes de salut i despesa econòmica en les societats occidentals. En aquest sentit, tot i que l’activitat física és una de les ...

Aportación del Trabecular Bone Score en el estudio de factores de riesgo de fractura osteoporótica en una cohorte de mujeres postmenopáusicas de la comarca de Osona 

Redondo Parejo, Laura (Date of defense: 2022-11-25)

El Trabecular Bone Score (TBS) se trata de un nuevo sistema de medida de escala de grises que puede ser aplicado en las imágenes previas de DXA (Densitometría ósea) de columna lumbar y que se correlaciona con diversos ...

Validació de l'índex fràgil-vig i avaluació del seu valor pronòstic en les transicions entre graus de fragilitat en persones amb cronicitat complexa 

Torné Coromina, Anna (Date of defense: 2023-02-02)

Els objectius d’aquesta tesi són: validar a nivell psicomètric l’IF-VIG i avaluar l’ús clínic de la mesura seriada del grau de fragilitat i la seva evolució en el temps. Els resultats ens permeten dir que l’IF-VIG és una ...