Disseny i implementació d'activitats de joc per aprendre ciències: Experiències emocionals de mestres en formació inicial

Author

Martín Ferrer, Laura

Director

Amat Vinyoles, Arnau

Codirector

Espinet Blanch, Mariona

Bellocchi, Alberto

Date of defense

2023-02-10

Pages

292 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències

Doctorate programs

Innovació i Intervenció Educatives

Abstract

Dissenyar jocs per ensenyar ciències és un repte per als mestres en formació inicial a causa de la dificultat a alinear aspectes lúdics i didàctics. Tanmateix, aprendre a ser mestre és una pràctica social impregnada d’emocions, que ens permeten identificar com ens impliquem i per quin motiu. La finalitat d’aquesta recerca és comprendre com els mestres en formació inicial aprenen a ensenyar ciències a través d’activitats de joc a partir de la seva experiència emocional d’aprendre didàctica de les ciències. Des d’un enfocament sociocultural interpretatiu, s'analitza l’evolució dels dissenys d’activitats de joc i el discurs de l’experiència dels mestres en formació en implicar-los en contextos de disseny i implementació d’activitats de joc per ensenyar ciències. Els resultats permeten comprendre millor els reptes per ensenyar ciències a través del joc i identificar com evolucionen les orientacions dels mestres en formació inicial sobre ensenyar i aprendre ciències.


Diseñar juegos para enseñar ciencias es un reto para los maestros en formación inicial debido a la dificultad en alinear aspectos lúdicos y didácticos. Asimismo, aprender a ser maestro es una práctica social impregnada de emociones, que nos permiten identificar cómo nos implicamos y por qué. La finalidad de esta investigación es comprender cómo los maestros en formación inicial aprenden a enseñar ciencias a través de actividades de juego a partir de su experiencia emocional de aprender didáctica de las ciencias. Desde un enfoque sociocultural interpretativo, se analiza la evolución de los diseños de actividades de juego y el discurso de la experiencia de los maestros en formación al implicarlos en contextos de diseño e implementación de actividades de juego para enseñar ciencias. Los resultados permiten comprender mejor los retos para enseñar ciencias a través del juego e identificar cómo evolucionan las orientaciones de los maestros en formación inicial sobre enseñar y aprender ciencias.


Designing games to teach science is a challenge for pre-service elementary teachers due to the difficulty in aligning ludic and pedagogical aspects. In addition, learning to be a teacher is a social practice steeped in emotions, which allows us to identify how we engage and why. This research aims to understand how pre-service teachers learn to teach science through game activities based on their emotional experience of learning science pedagogy. From an interpretive sociocultural approach, the evolution of game activity designs and the discourse of pre-service teachers' experience is analyzed when involving them in contexts of designing and implementing game activities to teach science. The results allow us to better understand the challenges of teaching science through games and to identify how pre-service teachers' orientations to teaching and learning science evolve.

Keywords

Mestres--Formació; Didàctica de les ciències; Jocs--Disseny; Jocs de ciències; Expressions emocionals

Subjects

373 - Kinds of school providing general education

Knowledge Area

Educació

Documents

tesdoc_a2022_martin_laura_disseny_implantacio_activitats.pdf

6.883Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This item appears in the following Collection(s)