Dropout, persistence, and retention on online higher education: The case of the Open University of Catalonia

Author

Xavier, Marlon

Director

Meneses, Julio ORCID

Date of defense

2023-04-23

Pages

321 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center

Doctorate programs

e-learning

Abstract

This doctoral thesis focuses on student dropout in online higher education (OHE), with a focus on the experience of students and faculty at the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). The thesis is presented as a compendium of six publications that address issues related to dropout, persistence and retention in OHE. A qualitative and exploratory descriptive research design is used that includes in-depth open interviews and qualitative content analysis. The findings highlight the importance of the first year for dropout and persistence, with time-related factors being the main barriers to persistence and reasons for dropout. In addition, persistent students presented different characteristics and dynamics compared to students who dropped out. Various theoretical and practical implications derived from the integrated findings are discussed, including a series of practical recommendations and possible interventions.


Esta tesis doctoral se centra en el abandono de estudiantes en la educación superior en línea (ESL), con un enfoque en la experiencia de los estudiantes y profesores en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La tesis se presenta como un compendio de seis publicaciones que abordan temas relacionados con el abandono, la persistencia y la retención en la ESL. Se utiliza un diseño de investigación cualitativo y exploratorio-descriptivo que incluye entrevistas abiertas en profundidad y análisis de contenido cualitativo. Los hallazgos destacan la importancia del primer año para el abandono y la persistencia, con factores relacionados con el tiempo como las principales barreras para la persistencia y razones para el abandono. Además, los estudiantes persistentes presentan características y dinámicas distintas en comparación con los estudiantes que abandonan. Se discuten varias implicaciones teóricas y prácticas derivadas de los hallazgos integrados, incluyendo una serie de recomendaciones prácticas y posibles intervenciones.


Aquesta tesi doctoral se centra en l'abandó d'estudiants a l'educació superior en línia (ESL), amb un enfocament a l'experiència dels estudiants i professors a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La tesi es presenta com un compendi de sis publicacions que aborden temes relacionats amb l'abandó, la persistència i la retenció a l'ESL. S'utilitza un disseny de recerca qualitatiu i exploratori-descriptiu que inclou entrevistes obertes en profunditat i anàlisi de contingut qualitatiu. Els resultats destaquen la importància del primer any per a l'abandó i la persistència, amb factors relacionats amb el temps com les barreres principals per a la persistència i raons per a l'abandó. A més, els estudiants persistents presenten característiques i dinàmiques diferents en comparació amb els estudiants que abandonen. Es discuteixen diverses implicacions teòriques i pràctiques derivades dels resultats integrats, incloent-hi una sèrie de recomanacions pràctiques i possibles intervencions.

Keywords

abandó universitari; abandono universitario; dropout; persistència; persistencia; persistence; educació superior en línia; educación superior en línea; online higher education; primer any; primer año; first year; experiència de l'estudiant; experiencia del estudiantado; student experience

Subjects

378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Educación y TIC

Documents

Thesis_Marlon Xavier_FINALVERSiON.pdf

14.00Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)