La vigencia del modelo Kotter en la gestión del cambio: un análisis empírico

Author

Manzano García, Ignacio Juan

Director

Ripoll, Joan

Date of defense

2023-03-13

Pages

189 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Econòmiques i Socials

Abstract

Aquesta tesi doctoral analitza la vigència del model de gestió del canvi de Kotter (1996 i 2014) per validar la seva vigència partint dels vuit passos per al canvi efectiu, continuant amb la revisió a efectes de comparació d'altres models de gestió del canvi com Lewin (1947), Galpin (1996), ADKAR (2006), HCMBOK (2012) o Diamon (2019). En tot el procés de recerca es té molt present la velocitat a què s'estan produint els canvis accelerats pel factor tecnològic, que posa en qüestió totalment o parcialment, els models aplicats fins ara. El marc teòric es complementa i desenvolupa amb l'anàlisi empírica a través de l'aplicació a casos concrets, informació d'empresaris i directius sobre el coneixement dels models de canvi, així com de la seva aplicació i impacte.


Esta tesis doctoral analiza la vigencia del modelo de gestión del cambio de Kotter (1996 y 2014) para validar su vigencia partiendo de sus ocho pasos para el cambio efectivo, continuando con la revisión a efectos de comparación de otros modelos de gestión del cambio como Lewin (1947), Galpin (1996), ADKAR (2006), HCMBOK (2012) o Diamon (2019). En todo el proceso de investigación se tiene muy presente la velocidad a la que se están produciendo los cambios acelerados por el factor tecnológico, que pone en cuestión total o parcialmente, los modelos aplicados hasta el momento. El marco teórico se complementa y desarrolla con el análisis empírico a través de la aplicación a casos concretos, información de empresarios y directivos sobre sobe el conocimiento de los modelos de cambio, así como de su aplicación e impacto.


This doctoral thesis analyses the validity of Kotter's change management model (1996 and 2014) in order to validate its validity based on its eight steps for effective change, continuing with the review for comparison purposes of other change management models such as Lewin (1947), Galpin (1996), ADKAR (2006), HCMBOK (2012) or Diamon (2019). Throughout the research process, the speed at which changes are occurring, accelerated by the technological factor, which totally or partially calls into question the models applied up to now, is very much in mind. The theoretical framework is complemented and developed with empirical analysis through the application to concrete cases, information from entrepreneurs and managers on their knowledge of change models, as well as their application and impact.

Keywords

Kotter; Gestió del canvi; Sistema dual; Gestión del cambio; Sistema dual

Subjects

33 - Economics. Economic science

Knowledge Area

Economia

Documents

Manzano_UAOTesis_2022_rev.pdf

5.153Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)