La vigencia del modelo Kotter en la gestión del cambio: un análisis empírico

dc.contributor
Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Econòmiques i Socials
dc.contributor.author
Manzano García, Ignacio Juan
dc.date.accessioned
2023-05-02T13:42:58Z
dc.date.available
2023-05-02T13:42:58Z
dc.date.issued
2023-03-13
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/688186
dc.description.abstract
Aquesta tesi doctoral analitza la vigència del model de gestió del canvi de Kotter (1996 i 2014) per validar la seva vigència partint dels vuit passos per al canvi efectiu, continuant amb la revisió a efectes de comparació d'altres models de gestió del canvi com Lewin (1947), Galpin (1996), ADKAR (2006), HCMBOK (2012) o Diamon (2019). En tot el procés de recerca es té molt present la velocitat a què s'estan produint els canvis accelerats pel factor tecnològic, que posa en qüestió totalment o parcialment, els models aplicats fins ara. El marc teòric es complementa i desenvolupa amb l'anàlisi empírica a través de l'aplicació a casos concrets, informació d'empresaris i directius sobre el coneixement dels models de canvi, així com de la seva aplicació i impacte.
ca
dc.description.abstract
Esta tesis doctoral analiza la vigencia del modelo de gestión del cambio de Kotter (1996 y 2014) para validar su vigencia partiendo de sus ocho pasos para el cambio efectivo, continuando con la revisión a efectos de comparación de otros modelos de gestión del cambio como Lewin (1947), Galpin (1996), ADKAR (2006), HCMBOK (2012) o Diamon (2019). En todo el proceso de investigación se tiene muy presente la velocidad a la que se están produciendo los cambios acelerados por el factor tecnológico, que pone en cuestión total o parcialmente, los modelos aplicados hasta el momento. El marco teórico se complementa y desarrolla con el análisis empírico a través de la aplicación a casos concretos, información de empresarios y directivos sobre sobe el conocimiento de los modelos de cambio, así como de su aplicación e impacto.
ca
dc.description.abstract
This doctoral thesis analyses the validity of Kotter's change management model (1996 and 2014) in order to validate its validity based on its eight steps for effective change, continuing with the review for comparison purposes of other change management models such as Lewin (1947), Galpin (1996), ADKAR (2006), HCMBOK (2012) or Diamon (2019). Throughout the research process, the speed at which changes are occurring, accelerated by the technological factor, which totally or partially calls into question the models applied up to now, is very much in mind. The theoretical framework is complemented and developed with empirical analysis through the application to concrete cases, information from entrepreneurs and managers on their knowledge of change models, as well as their application and impact.
ca
dc.format.extent
189 p.
ca
dc.language.iso
spa
ca
dc.publisher
Universitat Abat Oliba
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
ca
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Kotter
ca
dc.subject
Gestió del canvi
ca
dc.subject
Sistema dual
ca
dc.subject
Gestión del cambio
ca
dc.subject
Sistema dual
ca
dc.subject.other
Economia
ca
dc.title
La vigencia del modelo Kotter en la gestión del cambio: un análisis empírico
ca
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
33
ca
dc.contributor.director
Ripoll, Joan
dc.embargo.terms
cap
ca
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

Manzano_UAOTesis_2022_rev.pdf

5.153Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)