Recovery in soccer. Post-game recovery strategies in elite male soccer players

Author

Altarriba Bartés, Albert

Director

Peña López, Javier

Codirector

Calleja González, Julio

Date of defense

2023-05-10

Pages

122 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències de l'Activitat Física

Doctorate programs

Cures Integrals i Serveis de Salut

Abstract

The present thesis’ main aim is to gain insight into the use of post-game recovery strategies among elite male soccer players. Three articles are included in the main body. The first one is a systematic review with meta-analysis that provides an overview of available evidence on performance, physiological and wellness outcomes after using different strategies. The following article is an observational cross-sectional descriptive study that reports the use of recovery strategies by “LaLiga” teams during the seasons 2018-2020. The last one is a parallel group-randomized trial that compares the effectiveness of two comprehensive protocols on physiological, neuromuscular, and perceptual outcomes. Based on the findings and although evidence tells us that some methods, used isolated, have a more significant effect on recovery than others, this superiority effect can be minimized when a combination of methods is used. However, a balance between science and players' perceptions should be found for optimal performance.


El principal objectiu de la tesi és aprofundir en l’ús d’estratègies de recuperació post-partit en futbolistes masculins d’elit. Al cos principal s'inclouen tres articles. El primer, una revisió sistemàtica amb metaanàlisi, proporciona una descripció general de l'evidència disponible sobre els resultats de rendiment, fisiològics i de benestar després d’utilitzar diferents estratègies. El següent, un estudi descriptiu transversal observacional, reporta l'ús d'estratègies dels equips de “LaLiga” durant les temporades 2018-2020. L’últim, un assaig aleatoritzat de grups paral·lels, compara l’efectivitat de dos protocols integrals sobre els resultats fisiològics, neuromusculars i perceptius. En base a les troballes i encara que l'evidència confirma que alguns mètodes, usats aïlladament, tenen un efecte més significatiu en la recuperació que altres, aquesta superioritat es pot minimitzar quan es fa servir una combinació de mètodes. Tot i això, s'ha de trobar un equilibri entre ciència i percepcions dels jugadors per aconseguir un rendiment òptim.

Keywords

Futbol; Fisiologia; Rendiment; Benestar; Mètodes de recuperació; Football; Recovery methods; Physiology; Performance; Wellness

Subjects

79 - Recreation. Entertainment. Games. Sport

Knowledge Area

Esports

Documents

This document contains embargoed files until 2023-11-06

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)