Violencia filioparental: perfil criminológico y factores de riesgo y protección para la reducción del riesgo de reincidencia a través de Realidad Virtual

Author

Palanques Alegre, Natalia ORCID

Director

Cuervo Gómez, Keren

Villanueva Badenes, María Lidón

Tutor

Villanueva Badenes, María Lidón

Date of defense

2023-06-22

Pages

208 p.Department/Institute

Universitat Jaume I. Escola de Doctorat

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Psicologia

Abstract

La presente Tesis Doctoral estudia las trayectorias delictivas persistentes, por un lado; y analiza el perfil criminológico y los factores de riesgo y de protección para la reducción de la reincidencia a través de Realidad Virtual en las personas menores que cometen violencia filioparental, por otro lado. Los resultados han mostrado que las personas con trayectorias delictivas persistentes, se inician con delitos contra la propiedad. A parte, el perfil criminológico de la persona que comete violencia filioparental, parece caracterizarse por la presencia de factores de riesgo relacionados con el ámbito familiar y de ocio y tiempo libre, y la ausencia de factores protectores. Finalmente, la Terapia Cognitivo-Conductual apoyada con Realidad Virtual ha resultado ser más efectiva que la tradicional para la reducción de la predisposición a la delincuencia en menores que han cometido violencia filioparental.


This Doctoral Thesis studies persistent criminal trajectories, on the one hand; and analyses the criminological profile and the risk and protective factors for the reduction of recidivism through Virtual Reality in minors who commit child-to-parent violence, on the other hand. The results have shown that people with persistent criminal trajectories start with crimes against property. In addition, the criminological profile of the person who commits child-to-parent violence seems to be characterised by the presence of risk factors related to the family environment and leisure and free time, and the absence of protective factors. Finally, Cognitive-Behavioural Therapy supported with Virtual Reality has proved to be more effective than traditional therapy in reducing the predisposition to delinquency in minors who have committed child-to-parent violence.

Keywords

Violencia filioparental; Terapia Cognitivo-Conductual; Realidad virtual; Persona menor infractora; Inventario YLS/CMI; Reincidencia; Child-to-parent violence; Cognitive-Behavioural Therapy; Virtual Reality; Juvenile offender; YLS/CMI; Recidivism

Subjects

159.9 - Psychology

Knowledge Area

Ciències de la salut

Note

Compendi d'articles

Documents

This document contains embargoed files until 2024-06-22

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)