Violencia filioparental: perfil criminológico y factores de riesgo y protección para la reducción del riesgo de reincidencia a través de Realidad Virtual

dc.contributor
Universitat Jaume I. Escola de Doctorat
cat
dc.contributor.author
Palanques Alegre, Natalia
dc.date.accessioned
2023-07-04T06:00:49Z
dc.date.available
2023-07-04T06:00:49Z
dc.date.issued
2023-06-22
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/688613
dc.description
Compendi d'articles
ca
dc.description.abstract
La presente Tesis Doctoral estudia las trayectorias delictivas persistentes, por un lado; y analiza el perfil criminológico y los factores de riesgo y de protección para la reducción de la reincidencia a través de Realidad Virtual en las personas menores que cometen violencia filioparental, por otro lado. Los resultados han mostrado que las personas con trayectorias delictivas persistentes, se inician con delitos contra la propiedad. A parte, el perfil criminológico de la persona que comete violencia filioparental, parece caracterizarse por la presencia de factores de riesgo relacionados con el ámbito familiar y de ocio y tiempo libre, y la ausencia de factores protectores. Finalmente, la Terapia Cognitivo-Conductual apoyada con Realidad Virtual ha resultado ser más efectiva que la tradicional para la reducción de la predisposición a la delincuencia en menores que han cometido violencia filioparental.
ca
dc.description.abstract
This Doctoral Thesis studies persistent criminal trajectories, on the one hand; and analyses the criminological profile and the risk and protective factors for the reduction of recidivism through Virtual Reality in minors who commit child-to-parent violence, on the other hand. The results have shown that people with persistent criminal trajectories start with crimes against property. In addition, the criminological profile of the person who commits child-to-parent violence seems to be characterised by the presence of risk factors related to the family environment and leisure and free time, and the absence of protective factors. Finally, Cognitive-Behavioural Therapy supported with Virtual Reality has proved to be more effective than traditional therapy in reducing the predisposition to delinquency in minors who have committed child-to-parent violence.
ca
dc.format.extent
208 p.
ca
dc.language.iso
spa
ca
dc.publisher
Universitat Jaume I
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
ca
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Violencia filioparental
ca
dc.subject
Terapia Cognitivo-Conductual
ca
dc.subject
Realidad virtual
ca
dc.subject
Persona menor infractora
ca
dc.subject
Inventario YLS/CMI
ca
dc.subject
Reincidencia
ca
dc.subject
Child-to-parent violence
ca
dc.subject
Cognitive-Behavioural Therapy
ca
dc.subject
Virtual Reality
ca
dc.subject
Juvenile offender
ca
dc.subject
YLS/CMI
ca
dc.subject
Recidivism
ca
dc.subject.other
Ciències de la salut
ca
dc.title
Violencia filioparental: perfil criminológico y factores de riesgo y protección para la reducción del riesgo de reincidencia a través de Realidad Virtual
ca
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
159.9
ca
dc.contributor.director
Cuervo Gómez, Keren
dc.contributor.director
Villanueva Badenes, María Lidón
dc.contributor.tutor
Villanueva Badenes, María Lidón
dc.embargo.terms
12 mesos
ca
dc.date.embargoEnd
2024-06-22T06:00:00Z
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.doi
http://dx.doi.org/10.6035/14109.2023.253282
ca
dc.description.degree
Programa de Doctorat en Psicologia


Documents

This document contains embargoed files until 2024-06-22

This item appears in the following Collection(s)