DE LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD NACIONAL A LA COMUNIDAD VIRTUAL. Argentinos y argentinas emigrados y el uso de Facebook como referente comunitario

Author

Rocha Antonelli, Patrícia

Director

Pujadas Muñoz, Joan Josep

Date of defense

2023-06-22

Pages

277 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

L'objectiu general d'aquest estudi és analitzar les maneres de ser i pertànyer d'un col·lectiu transnacional, els migrants argentins i argentines, a través de mitjans virtuals, comparant diferents enclavaments de migració. Per a aconseguir això, es plantegen tres hipòtesis. La primera hipòtesi assenyala que, a diferència dels fluxos migratoris anteriors, els/as argentins/as que migren en l'actualitat tenen menys recursos socioculturals. La segona hipòtesi suggereix que les xarxes socials virtuals han reemplaçat parcialment a les xarxes físiques tradicionals, generant una comunitat transnacional, virtual i imaginada. La tercera hipòtesi argumenta que els Grups de Facebook d'Argentí en l'Exterior, reflecteixen l'habitus de classe de els/as emigrats/as argentins/as, que s'ha vist afectat pels paradigmes que regeixen la imaginació de l'Estat nació argentí, com l'assimilacionisme i l'exclusió de les altres identitats, aquelles no europees. En resum, l'estudi busca analitzar les formes en què els immigrants argentins es relacionen i es defineixen en l'era de la globalització i les xarxes socials virtuals.


El objetivo general de este estudio es analizar las maneras de ser y pertenecer de un colectivo transnacional, los migrantes argentinos y argentinas, a través de medios virtuales, comparando diferentes enclaves de migración. Para lograr esto, se plantean tres hipótesis. La primera hipótesis señala que, a diferencia de los flujos migratorios anteriores, los/as argentinos/as que migran en la actualidad tienen menos recursos socioculturales. La segunda hipótesis sugiere que las redes sociales virtuales han reemplazado parcialmente a las redes físicas tradicionales, generando una comunidad transnacional, virtual e imaginada. La tercera hipótesis argumenta que los Grupos de Facebook de Argentinos en el Exterior, reflejan el habitus de clase de los/as emigrados/as argentinos/as, que se ha visto afectado por los paradigmas que rigen la imaginación del Estado-nación argentino, como el asimilacionismo y la exclusión de las otras identidades, aquellas no europeas. En resumen, el estudio busca analizar las formas en que los inmigrantes argentinos se relacionan y se definen en la era de la globalización y las redes sociales virtuales.


The general objective of this study is to analyze the ways of being and belonging of a transnational collective, Argentine migrants, through virtual means, comparing different migration enclaves. To achieve this, three hypotheses are proposed. The first hypothesis states that, unlike previous migration flows, current Argentine migrants have fewer sociocultural resources. The second hypothesis suggests that virtual social networks have partially replaced traditional physical networks, generating a transnational, virtual, and imagined community. The third hypothesis argues that Argentine Groups on Facebook for Argentines Abroad reflect the class habitus of Argentine emigrants, which has been affected by the paradigms that govern the imagination of the Argentine nation-state, such as assimilationism and the exclusion of other identities, those that are not European. In summary, the study seeks to analyze the ways in which Argentine immigrants relate to and define themselves in the era of globalization and virtual social networks.

Keywords

migracions; internet; identitat; migraciones; identidad; migrations; identity

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 070 - Newspapers. The Press. Journalism; 3 - Social Sciences; 55 - Earth Sciences. Geological sciences

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI Patrícia Rocha Antonelli.pdf

6.148Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)