DE LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD NACIONAL A LA COMUNIDAD VIRTUAL. Argentinos y argentinas emigrados y el uso de Facebook como referente comunitario

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social
dc.contributor.author
Rocha Antonelli, Patrícia
dc.date.accessioned
2023-07-19T11:10:21Z
dc.date.available
2023-07-19T11:10:21Z
dc.date.issued
2023-06-22
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/688724
dc.description.abstract
L'objectiu general d'aquest estudi és analitzar les maneres de ser i pertànyer d'un col·lectiu transnacional, els migrants argentins i argentines, a través de mitjans virtuals, comparant diferents enclavaments de migració. Per a aconseguir això, es plantegen tres hipòtesis. La primera hipòtesi assenyala que, a diferència dels fluxos migratoris anteriors, els/as argentins/as que migren en l'actualitat tenen menys recursos socioculturals. La segona hipòtesi suggereix que les xarxes socials virtuals han reemplaçat parcialment a les xarxes físiques tradicionals, generant una comunitat transnacional, virtual i imaginada. La tercera hipòtesi argumenta que els Grups de Facebook d'Argentí en l'Exterior, reflecteixen l'habitus de classe de els/as emigrats/as argentins/as, que s'ha vist afectat pels paradigmes que regeixen la imaginació de l'Estat nació argentí, com l'assimilacionisme i l'exclusió de les altres identitats, aquelles no europees. En resum, l'estudi busca analitzar les formes en què els immigrants argentins es relacionen i es defineixen en l'era de la globalització i les xarxes socials virtuals.
ca
dc.description.abstract
El objetivo general de este estudio es analizar las maneras de ser y pertenecer de un colectivo transnacional, los migrantes argentinos y argentinas, a través de medios virtuales, comparando diferentes enclaves de migración. Para lograr esto, se plantean tres hipótesis. La primera hipótesis señala que, a diferencia de los flujos migratorios anteriores, los/as argentinos/as que migran en la actualidad tienen menos recursos socioculturales. La segunda hipótesis sugiere que las redes sociales virtuales han reemplazado parcialmente a las redes físicas tradicionales, generando una comunidad transnacional, virtual e imaginada. La tercera hipótesis argumenta que los Grupos de Facebook de Argentinos en el Exterior, reflejan el habitus de clase de los/as emigrados/as argentinos/as, que se ha visto afectado por los paradigmas que rigen la imaginación del Estado-nación argentino, como el asimilacionismo y la exclusión de las otras identidades, aquellas no europeas. En resumen, el estudio busca analizar las formas en que los inmigrantes argentinos se relacionan y se definen en la era de la globalización y las redes sociales virtuales.
ca
dc.description.abstract
The general objective of this study is to analyze the ways of being and belonging of a transnational collective, Argentine migrants, through virtual means, comparing different migration enclaves. To achieve this, three hypotheses are proposed. The first hypothesis states that, unlike previous migration flows, current Argentine migrants have fewer sociocultural resources. The second hypothesis suggests that virtual social networks have partially replaced traditional physical networks, generating a transnational, virtual, and imagined community. The third hypothesis argues that Argentine Groups on Facebook for Argentines Abroad reflect the class habitus of Argentine emigrants, which has been affected by the paradigms that govern the imagination of the Argentine nation-state, such as assimilationism and the exclusion of other identities, those that are not European. In summary, the study seeks to analyze the ways in which Argentine immigrants relate to and define themselves in the era of globalization and virtual social networks.
ca
dc.format.extent
277 p.
ca
dc.language.iso
spa
ca
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
migracions
ca
dc.subject
internet
ca
dc.subject
identitat
ca
dc.subject
migraciones
ca
dc.subject
identidad
ca
dc.subject
migrations
ca
dc.subject
identity
ca
dc.subject.other
Ciències Socials i jurídiques
ca
dc.title
DE LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD NACIONAL A LA COMUNIDAD VIRTUAL. Argentinos y argentinas emigrados y el uso de Facebook como referente comunitario
ca
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
00
ca
dc.subject.udc
070
ca
dc.subject.udc
3
ca
dc.subject.udc
55
ca
dc.contributor.authoremail
rochapatri@gmail.com
ca
dc.contributor.director
Pujadas Muñoz, Joan Josep
dc.embargo.terms
cap
ca
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI Patrícia Rocha Antonelli.pdf

6.148Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)