Actividad física durante el embarazo: efecto en la gestante y el recién nacido. Estudio ECLIPSES_AF

Author

Silvente Troncoso, Cristina

Director

Hernández Martínez, Carmen

Arija Val, Maria Victoria

Date of defense

2023-07-17

Pages

188 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

El projecte ECLIPSES-AF és un estudi observacional longitudinal prospectiu multicèntric que va avaluar el nivell d' > intensitat de l'activitat física realitzada per dones sanes durant la gestació de la regió Mediterrània del sud de Catalunya i el seu efecte en la salut materna i neonatal. La mostra final van ser 502 dones i els seus bebès que van ser avaluades durant els tres trimestres de gestació, el part i el postpart. Es van recopilar dades d'històries clíniques obstètriques, dades sociodemogràfiques, mostres de sang, qüestionaris sobre activitat física, ansietat, ingesta d'aliments, depressió postnatal, estrès parental i escales de desenvolupament infantil. Els resultats van revelar diferències significatives en la classificació dels nivells d'activitat física segons els criteris utilitzats. Entre el 75% i el 80% de les dones feien activitat física per sota de les recomanacions mínimes proposades per les principals organitzacions sanitàries. Es va observar que la pràctica dactivitat física augmentava al llarg de la gestació en dones amb nivells baixos i moderats d'activitat física, mentre que disminuïa en dones amb nivells alts. A més, es va trobar que practicar nivells moderats d'activitat física durant la gestació afavoria un estat emocional millor.


El proyecto ECLIPSES-AF es un estudio observacional longitudinal prospectivo multicéntrico que evaluó el nivel de intensidad de la actividad física realizada por mujeres sanas durante la gestación de la región Mediterránea del sur de Cataluña y su efecto en la salud materna y neonatal. La muestra final fueron 502 mujeres y sus bebés que fueron evaluadas durante los tres trimestres de gestación, el parto y el posparto. Se recopilaron datos de historias clínicas obstétricas, datos sociodemográficos, muestras de sangre, cuestionarios sobre actividad física, ansiedad, ingesta de alimentos, depresión posnatal, estrés parental y escalas de desarrollo infantil. Los resultados revelaron diferencias significativas en la clasificación de los niveles de actividad física según los criterios utilizados. Entre el 75% y el 80% de las mujeres realizaban actividad física por debajo de las recomendaciones mínimas propuestas por las principales organizaciones sanitarias. Se observó que la práctica de actividad física aumentaba a lo largo la gestación en mujeres con niveles bajos y moderados de actividad física, mientras que disminuía en mujeres con niveles altos.


The ECLIPSES-AF project is a multicenter prospective longitudinal observational study that evaluated the level of intensity of physical activity performed by healthy women during pregnancy in the Mediterranean region of southern Catalonia and its effect on maternal and neonatal health. The final sample consisted of 502 women and their babies who were evaluated during the three trimesters of pregnancy, delivery, and postpartum. Data from obstetric medical records, sociodemographic data, blood samples, questionnaires on physical activity, anxiety, food intake, postnatal depression, parental stress, and child development scales were collected. The results revealed significant differences in the classification of physical activity levels according to the criteria used. Between 75% and 80% of women performed physical activity below the minimum recommendations proposed by the main health organizations. It was observed that the practice of physical activity increased throughout pregnancy in women with low and moderate levels of physical activity, while it decreased in women with high levels. In addition, it was found that practicing moderate levels of physical activity during pregnancy favored a better emotional state.

Keywords

Activitat física; gestació; salut materno-infantil; gestación; Physical activity; pregnancy; mother-Infant health

Subjects

159.9 - Psychology

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Cristina Silvente Troncoso.pdf

15.11Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)