Effects of n-3 long-chain fatty acids in sow and piglet diets on perinatal piglet performance, oxylipins, immunity, and microbiota.

Author

Llauradó Calero, Eudald

Director

Tous Closa, Núria

Date of defense

2023-07-07

Pages

379 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Abstract

L'increment de la prolificitat de les truges ha suposat garrinades més nombroses augmentant la proporció de garrins nascuts amb un baix pes. Aquests son més dèbils i presenten una major dificultat per afrontar etapes crítiques com el deslletament. A través d’estratègies nutricionals podria millorar el desenvolupament i la salut dels garrins. Els àcids grassos n-3 de cadena llarga i les oxilipines que se’n deriven s'han associat a rols antiinflamatoris. Per tant, l'objectiu d'aquesta tesi va ser determinar si la inclusió d'oli de peix ric en àcid eicosapentaenoic (EPA) i àcid docosahexaenoic (DHA) en les dietes de truges i garrins en transició afecta els paràmetres productius, el perfil d'àcids grassos i oxilipines, paràmetres immunitaris i microbiota en les truges i, en particular, en els garrins. Els garrins de les truges suplementades amb oli de peix van tendir a ser més pesats al deslletament, no obstant les garrinades també tendien a ser més petites. A més, la inclusió d'àcids grassos n-3 va resultar en un augment d'aquests i de les seves oxilipines relacionades amb l'antiinflamació. En termes de paràmetres immunitaris, va destacar un augment de immunoglobulina M en truges i garrins deslletats, i una disminució del factor tumoral α en la llet. Finalment, cal destacar que l'oli de peix en la dieta de la truja va augmentar la diversitat bacteriana i de poblacions potencialment beneficioses com són els gèneres degradadors de mucines Akkermansia i Bacteroides en garrins lactants. Per altra banda, la diversitat microbiana es va veure reduïda en els garrins provinents de truges alimentades amb n-3 28 dies després del deslletament, tot i així no es van observar diferencies entre tractaments en el seu creixement. Així doncs, aquesta tesi presenta nous resultats sobre la influència de la inclusió d'àcids grassos n-3 de cadena llarga en les dietes per truges i garrins.


El incremento de la prolificidad de las cerdas ha supuesto camadas más numerosas, aumentando la proporción de lechones nacidos con un bajo peso. Estos son más débiles y presentan una mayor dificultad para enfrentar etapas críticas como el destete. A través de estrategias nutricionales se podría mejorar el desarrollo y la salud de los lechones. Los ácidos grasos n-3 de cadena larga y las oxilipinas derivadas de ellos se han asociado con roles antiinflamatorios. Por lo tanto, el objetivo de esta tesis fue determinar si la inclusión de aceite de pescado rico en ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA) en las dietas de cerdas y lechones en transición afecta los parámetros productivos, el perfil de ácidos grasos y oxilipinas, parámetros inmunológicos y microbiota en las cerdas y, en particular, en los lechones. Los lechones de las cerdas suplementadas con aceite de pescado tendieron a ser más pesados al destete, sin embargo, las camadas también tendían a ser más pequeñas. Además, la inclusión de ácidos grasos n-3 resultó en un aumento de estos y de sus oxilipinas relacionadas con la antiinflamación. En términos de parámetros inmunológicos, destacó un aumento de inmunoglobulina M en cerdas y lechones destetados, y una disminución del factor tumoral α en la leche. Finalmente, cabe destacar que el aceite de pescado en la dieta de la cerda aumentó la diversidad bacteriana y de poblaciones potencialmente beneficiosas como los géneros degradadores de mucinas Akkermansia y Bacteroides en lechones lactantes. Por otro lado, la diversidad microbiana se vio reducida en los lechones provenientes de cerdas alimentadas con n-3, 28 días después del destete, aunque no se observaron diferencias entre tratamientos en su crecimiento. Por lo tanto, esta tesis presenta nuevos resultados sobre la influencia de la inclusión de ácidos grasos n-3 de cadena larga en las dietas para cerdas y lechones.


The increase in sow prolificacy has resulted in larger litters, increasing the proportion of piglets born with low birth weight. These piglets are weaker and present more difficulties to face critical stages such as weaning. Nutritional strategies could improve piglet's development and health. n-3 long-chain fatty acids and the derived oxylipins have been associated with anti-inflammatory roles. Therefore, the objective of this thesis was to determine whether the inclusion of fish oil rich in eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) in the diets of sows and weaned piglets affects productive parameters, fatty acid and oxylipin profiles, immune parameters, and microbiota in sows, and particularly in piglets. The piglets from sows supplemented with fish oil tended to be heavier at weaning, however, the litters also tended to be smaller. Furthermore, the inclusion of n-3 fatty acids resulted in an increased these fatty acids and their anti-inflammatory-related oxylipins. In terms of immune parameters, there was an increase in immunoglobulin M in sows and weaned piglets, and a decreased tumor necrosis factor α in milk. Finally, it is worth noting that fish oil in the sow diet increased bacterial diversity and potentially beneficial populations such as the mucin-degrader genera Akkermansia and Bacteroides in suckling piglets. On the other hand, microbial diversity was reduced in piglets from sows fed with n-3 diets 28 days after weaning, but no differences in growth were observed between treatments. Therefore, this thesis presents new findings on the influence of the inclusion of long-chain n-3 fatty acids in the diets of sows and piglets.

Keywords

ácids grassos n-3; nutrició porcina; oxilipines; n-3 fatty acids; swine nutrition; oxylipins

Subjects

57 - Biological sciences in general; 577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics; 579 - Microbiology; 636 - Animal husbandry and breeding in general. Livestock rearing. Breeding of domestic animals

Knowledge Area

Ciències

Documents

TESI Eudald Llauradó Calero.pdf

11.86Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)