Dilatació aòrtica a la valvulopatia aòrtica bicúspide: aprofundint en la fisiopatologia a la cerca de biomarcadors

Author

Faiges Borras, Marta Jesús

Director

Alegret Colomé, Josep Maria

Date of defense

2023-07-07

Pages

132 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

Els biomarcadors de dilatació de l'aorta ascendent (DAA) a la vàlvula aòrtica bicúspide (VAB) no estan aclarits. A través de l'epigenètica i de l'anàlisi lipídica vam poder concloure que hi ha diversos factors relacionats. miR-122, miR-130a, miR-486 es correlacionen amb el morfotip de VAB mentre miR-718 s'associa a la DAA (article 1). A més existeix un patró de miRNA vinculat a EMP que està relacionat amb el dany endotelial a la VAB en un clúster de gens situats al locus 14q32 del cromosoma 14 (article 2). Finalment, les lipoproteïnes riques en triglicèrids s'associen a un major creixement del diàmetre de l'aorta ascendent en la VAB (article 3). Tots aquests biomarcadors es podrien utilizar en el cribatge i l'estratificació de risc dels nostres malalts.


Los biomarcadores de dilatación de la aorta ascendente (DAA) en la válvula aórtica bicúspide (VAB) no están claros. A través de la epigenética y del análisis lipídico pudimos concluir que existen varios factores relacionados. miR-122, miR-130a, miR-486 se correlacionan con el morfotipo de VAB mientras miR-718 se asocia a la DAA (artículo 1). Además existe un patrón de miRNA vinculado a EMP que está relacionado con el daño endotelial en la VAB en un clúster de genes situados en el locus 14q32 del cromosoma 14 (artículo 2). Por último, las lipoproteínas ricas en triglicéridos se asocian a un mayor crecimiento del diámetro de la aorta ascendente en la VAB (artículo 3). Todos estos biomarcadores podrían utilizarse en el cribado y la estratificación de riesgo de nuestros enfermos.


The biomarkers of dilatation of the ascending aorta (DAA) in the bicuspid aortic valve (BAV) are not clear. Through epigenetics and lipid analysis we were able to conclude that there are several related factors. miR-122, miR-130a, miR-486 correlate with the VAB morphotype while miR-718 is associated with DAA (article 1). In addition, there is a pattern of miRNA linked to EMP that is related to endothelial damage in VAB in a cluster of genes located in the 14q32 locus of chromosome 14 (article 2). Finally, lipoproteins rich in triglycerides are associated with a greater increase in the diameter of the ascending aorta in VAB (article 3). All these biomarkers could be used in the screening and risk stratification of our patients.

Keywords

VÀLVULA AÒRTICA BICÚSPIDE; Microrna; Lipoproteïnes; Bicuspid aortic valve; Lipoprotein

Subjects

61 - Medical sciences; 616.1 - Pathology of the circulatory system, blood vessels. Cardiovascular complaints

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Marta Jesús Faiges Borras.pdf

16.36Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)