Plataforma e-Care i hàbits de salut circadiària en l'atenció d'infermeria a les cuidadores

Author

Noell Boix, Rosa

Director

Moreno Casbas, María Teresa

Codirector

Casas Baroy, Joan Carles

Date of defense

2023-10-23

Pages

176 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències Experimentals i Metodològiques

Doctorate programs

Cures integrals i Serveis de Salut

Abstract

El projecte de tesi es planteja els següents objectius principals: 1- Identificar les necessitats de les cuidadores informals relacionades amb la cura d’una persona dependent al domicili. 2- Dissenyar, desenvolupar i conèixer l’ús de la plataforma web (e-care) basada en les necessitats de les cuidadores 3- Avaluar l’efectivitat d’incloure a les cures d’infermeria l’avaluació de la salut circadiària i les recomanacions donades a les cuidadores. Es van dur a terme dos estudis. En primer lloc un estudi exploratori que a través d’ESE a cuidadores informals es van conèixer les seves necessitat i dificultats que tenien a l’hora de cuidar, i a partir d’aquestes es va crear una eina d’ajuda que donés resposta a tot això. L’eina que es va dissenyar i desenvolupar va ser la plataforma web e-care amb tres apartats ( fòrum, missatgeria i vídeos formatius). En segon lloc es realitzar un estudi experimental combinant una part tecnològica a través de la plataforma e-care i una intervenció individualitzada en relació els hàbits de salut circadiària.


The doctoral thesis sets out the following main objectives: 1- To identify the needs of informal carers related to the care of a home-dependent person. 2- Design, develop and learning of using the e-Care web platform based on the needs of carers 3- To assess the effectiveness of including in nursing care the circadian health assessment and recommendations given to carers. Two studies were carried out. Firstly, an exploratory study through ESE to informal carers, their needs and difficulties they had when caring were learned, and based on these, a help tool was created that answered everything this. The tool that was designed and developed was the e-care web platform with three sections (forum, messaging and training videos). Secondly, an experimental study has been carried out combining a technological part through the e-care platform and an individualized intervention in relation to circadian health habits.

Keywords

Cuidadores; Ritmes circadiaris; mhealth; Carers; Circadian health

Subjects

614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Knowledge Area

Salut

Documents

This document contains embargoed files until 2024-04-20

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

This item appears in the following Collection(s)