Avaluació i associació del comportament sedentari i la incontinència urinària en residents geriàtrics de la comarca d'Osona

Author

Farrés Godayol, Pau

Director

Jerez Roig, Javier

Codirector

Giné-Garriga, Maria

Date of defense

2023-10-27

Pages

219 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària

Abstract

L'envelliment europeu planteja desafiaments econòmics, socials i d'atenció mèdica. A Catalunya, les residències geriàtriques són una opció plausible per a abordar les seves necessitats, però els residents enfronten nivells elevats de fragilitat, deteriorament cognitiu i incontinència urinària (IU). Aquesta tesi explora la complexa relació entre l'IU i el comportament sedentari (CS) en els residents utilitzant el dispositiu activPAL3. El Capítol 1 del projecte OsoNaH investiga la prevalença de l'IU i els patrons de CS. El Capítol 2, reforça l'associació potencial amb el CS i patrons de moviment diürn (PMD). El Capítol 3 analitza el nombre mínim de dies vàlids per a una estimació precisa del CS i PMD usant l'activPAL3 en residents. La tesi conclou que l'IU està associada amb episodis prolongats de CS en lloc del temps total de CS, subratllant la importància metodològica en l'avaluació del CS.


El envejecimiento europeo plantea desafíos económicos, sociales y de atención médica. En Cataluña, las residencias geriátricas son una opción plausible para abordar las necesidades de los mayores, pero los residentes enfrentan niveles elevados de fragilidad, deterioro cognitivo e incontinencia urinaria (IU). Esta tesis explora la compleja relación entre la IU y el comportamiento sedentario (CS) en los residentes utilizando el dispositivo activPAL3. El Capítulo 1 del proyecto OsoNaH investiga la prevalencia de la IU y los patrones de CS. El Capítulo 2, refuerza la asociación potencial con el CS y patrones de movimiento diurno (PMD). El Capítulo 3 analiza el número mínimo de días válidos para una estimación precisa del CS y PMD utilizando el ActivPAL3 en residentes. La tesis concluye que la IU está asociada con episodios prolongados de CS en lugar del tiempo total de CS, subrayando la importancia metodológica en la evaluación del CS.


The aging European population presents economic, social, and healthcare challenges. In Catalonia, nursing homes (NH) are a plausible option for addressing elderly needs, yet residents face high levels of frailty, cognitive impairment, and urinary incontinence (UI). This thesis explores the complex relationship between UI and sedentary behavior (SB) in NH residents using the activPAL3 device. Chapter 1 from the OsoNaH project, investigates UI prevalence and SB patterns. Chapter 2, focusing on reinforcing a potential association with SB and awakening-time movement behaviors (ATMB). Chapter 3 analyzes the minimum number of valid days for accurate estimation of SB and ATMB using the ActivPAL3 in NH residents. The thesis concludes that UI is associated with prolonged SB bouts rather than total SB time, emphasizing the importance of methodological consistency in assessing SB.

Keywords

Residències de persones grans; Sedentarisme; Incontinència urinària; activPAL3; Fiabilitat; Old age homes; Sedentary behavior; Urinary incontinence; Reliability

Subjects

613 - Hygiene generally. Personal health and hygiene

Knowledge Area

Salut

Documents

tesdoc_a2023_farres_pau_avaluacio_associacio.pdf

5.501Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)