Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Avaluació i associació del comportament sedentari i la incontinència urinària en residents geriàtrics de la comarca d'Osona 

Farrés Godayol, Pau (Date of defense: 2023-10-27)

L'envelliment europeu planteja desafiaments econòmics, socials i d'atenció mèdica. A Catalunya, les residències geriàtriques són una opció plausible per a abordar les seves necessitats, però els residents enfronten nivells ...

Cuidar en común. Los proyectos comunitarios en la democratización del cuidado 

Keller Garganté, Christel (Date of defense: 2023-01-16)

Aquesta investigació tracta sobre el paper dels projectes comunitaris de cara a una democratització de la cura basada en les aportacions dels estudis feministes de les últimes dècades. El tema s’aborda a partir d’un estudi ...

Sarcopènia en residents geriàtrics d'Osona segons els criteris de l'European Working Group on Sarcopenia in Older people 2: Estudi observacional 

Escribà i Salvans, Anna (Date of defense: 2022-11-04)

La tesi està composta per dos estudis. Un estudi transversal multicèntric en persones grans institucionalitzades de cinc residències geriàtriques d’Osona (Barcelona) durant el període d’octubre de 2019 a febrer de 2020. ...

Avaluació d'un Programa de gestió de Casos de Conducta Suïcida 

Pons i Baños, Judit (Date of defense: 2022-04-28)

Introducció: La conducta suïcida és un important problema de salut pública, essent la primera causa de mortalitat externa a l’estat espanyol des de fa més d’una dècada. Les persones que han realitzat un intent de suïcidi ...

La donació de ronyó de viu a Catalunya a través de les experiències de les persones donants, les persones receptores i les professionals de nefrologia 

Rota Musoll, Laura (Date of defense: 2022-02-18)

El trasplantament renal de donant viu (TRV) és la millor opció terapèutica per les persones en l’etapa final de la malaltia renal. En el procés d’informació i de presa de decisió hi intervenen tres figures: les persones ...

Pedagogia de la mort: aprenentatges al primer contacte amb la mort en els pràcticums del Grau en Infermeria 

Gorchs Font, Núria (Date of defense: 2021-10-25)

La primera experiència de mort en els pràcticums del Grau en Infermeria, que es dona majoritàriament en el primer període, comporta dificultats i reptes. Identificar les ajudes i barreres, analitzar l’essència del coneixement ...

Pràctica infermera en el maneig del dolor en persones grans amb demència 

Minaya Freire, Alícia (Date of defense: 2021-10-22)

L’objectiu d’aquesta tesi és conèixer la pràctica infermera en el maneig del dolor de les persones grans amb demència, implicant a les infermeres a través d’una recerca-acció-participativa (PAR) perquè, a partir d’una ...

La vivència psicològica dels infants supervivents d’una malaltia oncològica en situacions d’amenaça vital 

Comas Carbonell, Emília (Date of defense: 2021-05-27)

Introducció El càncer infantil és una malaltia potencialment amenaçant per la vida. Així, els infants diagnosticats d’una malaltia oncològica poden experimentar situacions d’amenaça vital en diferents moments al llarg de ...

Virtual Communities of Practice for Family Caregivers of People with Alzheimer's: Knowledge sharing and quality of life 

Romero Mas, Montse (Date of defense: 2021-03-15)

L’atenció a una persona amb Alzheimer suposa una càrrega per les persones cuidadores havent-t’hi una forta correlació negativa entre aquesta càrrega i la seva qualitat de vida. L’objectiu d’aquesta investigació és proporcionar ...

An Integrated Palliative Care System in Osona 

Mondejar Pont, Meritxell (Date of defense: 2020-11-06)

L’envellida població del segle XXI pateix malalties cròniques, malalties terminals i multimorbiditat. Les cures pal·liatives han estat tradicionalment la resposta a aquestes afeccions i han evolucionat al que anomenem ...

The 4G Healing Hashtag Digital Health, the new eHealth model : Comunitats de Pràctica en TIC i Salut mitjançant Twitter 

San Pedro López, Marc de (Date of defense: 2020-01-14)

Una de les xarxes socials amb més potencial per obtenir informació sobre salut i per connectar pacients és Twitter. Aquests pacients s’organitzen de manera informal en Comunitats de Pràctica mitjançant hashtags. Els hashtags ...