La crisis turística de los barrios de Barcelona: entre gentrificación y falta de convivencia.

Author

Macías Mendoza, Gustavo Javier Macías Mendoza

Director

Russo, Antonio

Date of defense

2023-10-24

Pages

240 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Geografia

Abstract

La hipòtesi que sustenta aquest treball és: l'aparició de plataformes col·laboratives com Airbnb té un impacte social en l'àmbit de les comunitats dels barris, on l'arribada d'aquestes plataformes -amb el conseqüent augment de l'activitat turística que atrau un públic diferent de la població local- va modificar els hàbits de comportament residencial dels seus habitants i la vida quotidiana dels veïns com a efecte de la turistificació de la habitatge. És a dir, que la tesi es centra en la qüestió social d' aquest impacte vinculant-ne aquesta amb els canvis produïts per l' increment de turistes i les seves activitats en la seva estada temporal, així com a indagar de quina manera afecten les seves actituds i accions als residents d' una comunitat. A partir d'aquesta hipòtesi inicial, la recerca té com a propòsit analitzar els efectes que es generen amb l'arribada de l'economia col·laborativa (a tall d¨exemple Airbnb) en el procés de turistificació de determinats barris de la Ciutat de Barcelona.


La hipótesis que sustenta este trabajo es que la aparición de plataformas colaborativas como Airbnb tiene un impacto social en el ámbito de las comunidades de los barrios donde la llegada de estas plataformas -con el consecuente aumento de la actividad turística que atrae a un público distinto de la población local - modificó los hábitos de comportamiento residencial de sus habitantes y la vida cotidiana de los vecinos como efecto de la turistificación de la vivienda. Es decir que la tesis se centra en la cuestión social de este impacto vinculada con los cambios producidos por el incremento de turistas y sus actividades en su estancia temporal, así como en indagar de qué manera afectan sus actitudes y acciones a los residentes de una comunidad. A partir de esta hipótesis inicial, la presente investigación tiene como propósito analizar los efectos que se generan con la llegada de la economía colaborativa (como Airbnb) en el proceso de turistificación de determinados barrios de la Ciudad de Barcelona.


The hypothesis that supports this work is that the emergence of collaborative platforms such as Airbnb has a social impact in the field of neighborhood communities where the arrival of these platforms – with the consequent increase in tourist activity that attracts an audience other than the local population – modified the habits of residential behavior of its inhabitants and the daily life of the neighbors as an effect of the touristification of the housing. That is to say that the thesis focuses on the social issue of this impact linked to the changes produced by the increase in tourists and their activities in their temporary stay, as well as investigating how their attitudes and actions affect the residents of a community. Based on this initial hypothesis, this research aims to analyze the effects generated by the arrival of the collaborative economy (such as Airbnb) in the process of touristification of certain neighborhoods of the City of Barcelona

Keywords

Airbnb; Turistificació; Conflicte social; Turistificación; Conflicto Social; Touristification; Social conflict

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences; 31 - Demography. Sociology. Statistics; 91 - Geography. Exploration of the Earth and of individual countries. Travel. Regional geography

Knowledge Area

Ciències socials i jurídiques

Documents

TESI Gustavo Javier Macías Mendoza.pdf

3.746Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)