Departament de Geografia

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

EVOLUCIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS. Políticas públicas de turismo y cambios en las trayectorias evolutivas en la región termal de Uruguay (1940-2019) 

Quintana Techera, Claudio (Date of defense: 2022-11-18)

A partir de la perspectiva integradora de la geografia econòmica evolutiva i relacional, aquesta tesi té com a objectiu comprendre els mecanismes subjacents en el procés evolutiu d'una destinació turística. L'enfocament ...

Developing climate services for surfing activity 

Boqué Ciurana, Anna (Date of defense: 2022-11-10)

Aquesta tesi representa una contribució metodològica i un pas endavant cap al desenvolupament de Serveis Climàtics pel surf. Els serveis climàtics pretenen entregar informació climàtica als seus usuaris. La informació que ...

Análisis de los sistemas de diálogo Chatbot en destinos turísticos inteligentes. 

Orden Mejia, Miguel (Date of defense: 2022-10-18)

Les aplicacions chatbots estan causant disrupció a la indústria del turisme, especialment a les destinacions intel·ligents. És una tecnologia conversacional basada en algorismes de xarxes neuronals que permet la interacció ...

Geopronósticos de asentamientos con construcción civil en áreas periféricas basado en autómatas celulares, caso zona crítica de Quito - Ecuador 

Ulloa Espíndola, Renè (Date of defense: 2022-10-19)

La present tesi doctoral demostra que els estudis espacials d'expansió urbana exerceixen un paper estratègic en la planificació, disseny, monitoratge i prevenció de riscos en les perifèries urbanes de la ciutat de Quito. ...

Benthic diatom metabarcoding: developing new approaches to research and biomonitoring in aquatic ecosystems 

Pérez Burillo, Javier (Date of defense: 2022-09-22)

Les diatomees han estat àmpliament estudiades en bona part degut a la seva rellevància ecològica i per ser excel·lent bioindicadores. No obstant, la identificació de les diatomees a nivell d'espècie requereix temps i ...

El análisis de los Servicios Ecosistémicos Culturales a partir de Información Geográfica Voluntaria. El caso del periurbano de Tarragona 

Avila Callau, Aitor (Date of defense: 2022-09-14)

L'objectiu general de la tesi és analitzar els Serveis Ecosistèmics Culturals (SEC) del periurbà de Tarragona utilitzant Informació Geogràfica Voluntària (IGV) com a font de dades principal. La finalitat, a més de proporcionar ...

Evolución de los destinos turísticos. La actividad turística como catalizadora del desarrollo urbano. Evolution of tourist destinations. Tourist activity as a catalyst of urban development 

Beier, Lorena Soledad (Date of defense: 2022-06-10)

Aquesta tesi doctoral té com a objectiu general analitzar el procés de desenvolupament urbà de les destinacions creades per i per al turisme fent especial èmfasi en el paper que juga en la seva evolució l'atracció de ...

La Tragèdia del Park Güell. Una aproximació relacional a la política del turisme 

Arias Sans, Albert (Date of defense: 2022-03-07)

Aquesta tesi doctoral analitza la controvèrsia al voltant de la regulació d’accés al Park Güell (Barcelona) entre 2007 i 2013 amb l’objectiu de contribuir al debat acadèmic a l’entorn de la política del turisme. Després ...

El papel de las Instituciones en el Desarrollo Regional del Turismo: Una perspectiva desde la Densidad Institucional 

Restrepo Montoya, Natalia (Date of defense: 2021-12-21)

L'objectiu d'aquesta tesi és comprendre el paper de les institucions en el desenvolupament regional del turisme. Planteja analitzar si la generació de capacitats institucionals per a impulsar el desenvolupament turístic ...

Exploring urban visitors' mobilities. A multi-method approach 

Domènech Montaña, Antoni (Date of defense: 2021-10-21)

Aquesta tesi doctoral sorgeix de la necessitat d’aprofundir en el coneixement de les mobilitats dels visitants, entendre les decisions que configuren el seu comportament espacio-temporal i identificar i explorar els efectes ...

Políticas públicas, governança e turismo no vale do douro. O novo modelo de desenvolvimento turístico em Portugal 

Cordeiro Gonçalves, Eduardo (Date of defense: 2021-05-03)

L'objectiu bàsic del present estudi era examinar com la governança de les destinacions, amb un enfocament especial en un territori rural i de baixa densitat, pot contribuir al desenvolupament del turisme. Utilitzant la ...

La sociedad de las Tierras del Ebre: el señorio templario y hospitalario de Ribera d'Ebre y Terra Alta (1150-1350) 

Ortega Pérez, Pascual (Date of defense: 1995-09-25)

En el següent treball hem pretès investigar l’estructura i dinàmica evolutiva de la part de la formació social feudal catalanoaragonesa que es va desenvolupar en les comarques de Ribera d’Ebre i Terra Alta, situades en el ...

Poblaciones móviles y anclajes en la ciudad turística: construcción de una cotidianidad cosmopolita en el Raval de Barcelona 

Quaglieri Domínguez, Alan (Date of defense: 2020-03-06)

L'objectiu d'aquesta tesi és contribuir a la comprensió del fenomen turístic en el marc de la ciutat contemporània. En particular, l'anàlisi se centra en el cas de Barcelona i, sobretot, del cas més específic del Raval. ...

Ecotourism as a tool for natural and cultural heritage conservation: A case study of Alhoceima and Talassemtane National Parks from Northern Morocco 

Lamnadi, Yassir (Date of defense: 2020-05-22)

Aquest estudi investiga la sostenibilitat de l'activitat turistica dins de dos pares nacionals del Marroc (Alhoceima i Talassemtane). Es va desenvolupar un enfocament d'avaluacio a partir de criteris i indicadors europeus ...

Producing, branding and managing multifaceted tourist destinations: Cartagena, Colombia as a study case / Producció, brànding i gestió de destinacions turístiques polifacètiques: Cartagena d'Índies (Colòmbia) com a cas d'estudi. 

Bassols Gardella, Narcís (Date of defense: 2020-12-17)

La present tesi es proposa com a objectiu descobrir i analitzar alguns processos i dinàmiques que es troben a les destinations polifacètiques. Es cosideren dues grans àrees conceptuals: la producció de destinations i la ...

Global Sustainability overview and Role of Policy Instruments for Sustainable Tourism Management in Pakistan 

Kamran, Muhammad (Date of defense: 2020-03-09)

A la indústria turística, la sostenibilitat ha aparegut com a força durant les dues darreres dècades. Ofereix noves orientacions i valors per a les polítiques públiques i indueix a la creació del concepte de turisme ...

Urbanization Pressures in Protected Heritage Sites and Tourism-Driven Landscape Change: A Case Study of Olympos, Turkey 

Seyhan, Barış (Date of defense: 2020-02-28)

L’objectiu general de la recerca és conèixer els processos i mecanismes d’evolució de les destinacions del turisme patrimonial a les zones rurals i protegides i proporcionar metodologies riguroses per la planificació i la ...

Qui viu a les destinacions turístiques i per què? Anàlisi de l'atracció de treballadors creatius i de baixa especialització en les destinacions del sistema urbà català 

Olano Pozo, Jon Xavier (Date of defense: 2019-12-12)

L'objectiu d'aquesta recerca és l'anàlisis de l'atracció residencial de treballadors de diferent tipus en els municipis turístics catalans. Els dos grups de treballadors que centren l'analisi són els treballadors creatius ...

Community participation in the tourism governance at the Chinese border: Power, Boundaries and Values 

Min, Zhang (Date of defense: 2019-09-23)

L'objectiu d'investigació general d'aquest estudi és l'examen de les condicions que permeten que les comunitats ètniques a les zones de frontera puguin participar en el desenvolupament turístic local, i no solament en ...

Planificación, sustentabilidad e impacto de las actividades turísticas recreativas del pasajero de cruceros: estudio de caso Mahahual (Quintana Roo, México) 

González Vera, Maria Angèlica (Date of defense: 2019-06-13)

Mèxic va impulsar la creació de Mahahual com a destinació turística al sud de l'estat de Quintana Rosego. El turisme de creuers ha evolucionat particularment a Quintana Rosego. El cas d'estudi es va abordar amb el paradigma ...

More