Departament de Geografia

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

La crisis turística de los barrios de Barcelona: entre gentrificación y falta de convivencia. 

Macías Mendoza, Gustavo Javier Macías Mendoza (Date of defense: 2023-10-24)

La hipòtesi que sustenta aquest treball és: l'aparició de plataformes col·laboratives com Airbnb té un impacte social en l'àmbit de les comunitats dels barris, on l'arribada d'aquestes plataformes -amb el conseqüent augment ...

Desarrollo turístico comunitario, sostenible inteligente del área nacional de recreación y destino turístico “Isla Santay”- Ecuador 

Aguirre Torres, Gorki (Date of defense: 2023-11-08)

La investigació es va dur a terme a l'Àrea Nacional de Recreació i Destinació Turística Isla Santay, exercint influència en una àrea que abasta els cantons de Durán i Guayaquil a l'Equador. Hi ha algunes problemàtiques de ...

Linking Well-being, Nature and Tourism: A participatory approach 

Font Barnet, Alba (Date of defense: 2023-11-03)

Aquesta tesi doctoral aprofundeix en la relació entre el benestar, la natura i el turisme des d'una perspectiva teòrica i metodològica. L’objectiu principal és entendre i demostrar la important contribució de la natura ...

Movilidades turísticas en el espacio urbano. Imbricaciones, negociaciones y rupturas. Tourism mobilities in the urban space. Enmeshments, negotiations and disruptions 

Brandajs Di Martino, Fiammetta (Date of defense: 2020-02-21)

La recerca realitzada en el marc del programa de doctorat de Turisme i Oci aborda l’exploració de les dimensions territorials de les mobilitats i les transformacions que aquestes produeixen en termes d’ús i configuració ...

The social impact of tourism research 

Viana Lora, Alba (Date of defense: 2023-10-16)

Aquesta tesi té com a objectiu aprofundir en l'anàlisi de l'impacte social de la recerca científica en turisme, així com explorar els instruments disponibles per avaluar-lo i potenciar-lo. La recerca duta a terme ha culminat ...

Governança al sector turístic: dimensions, models i internalització. Proposta d'un model de mesura de la governança a les destinacions turístiques. Governance in the tourism sector: dimensions, models, and internalisation. Proposal for a model to measure governance in tourist destinations. 

Bono i Gispert, Octavi (Date of defense: 2023-06-16)

La finalitat d'aquesta tesi és la comprensió del concepte de governança i la seva internalització en la gestió de les destinacions turístiques, així com la creació d'una eina per a mesurar-la. Per a aconseguir-ho s'han ...

Tourism issues: seasonality and economic structure 

Vancells Farraró, Albert (Date of defense: 2023-05-25)

El rellevant paper del turisme a nivell social i econòmic, representant més d’un 10% del PIB, es continua requerint un major coneixement de les problemàtiques que l’afecten. Amb aquesta orientació, la tesi té com a objectius ...

Placing favelas on the tourist city map: between commodification and legitimisation 

Altamirano, Maria Eugenia (Date of defense: 2023-03-17)

L'objectiu d'aquesta tesi és explicar fins a quin punt les pràctiques i les actuacions dels turistes intervenen amb la producció o la reproducció d'espais i comunitats marginals. Al llarg de la investigació, reflexionem ...

EVOLUCIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS. Políticas públicas de turismo y cambios en las trayectorias evolutivas en la región termal de Uruguay (1940-2019) 

Quintana Techera, Claudio (Date of defense: 2022-11-18)

A partir de la perspectiva integradora de la geografia econòmica evolutiva i relacional, aquesta tesi té com a objectiu comprendre els mecanismes subjacents en el procés evolutiu d'una destinació turística. L'enfocament ...

Developing climate services for surfing activity 

Boqué Ciurana, Anna (Date of defense: 2022-11-10)

Aquesta tesi representa una contribució metodològica i un pas endavant cap al desenvolupament de Serveis Climàtics pel surf. Els serveis climàtics pretenen entregar informació climàtica als seus usuaris. La informació que ...

Análisis de los sistemas de diálogo Chatbot en destinos turísticos inteligentes. 

Orden Mejia, Miguel (Date of defense: 2022-10-18)

Les aplicacions chatbots estan causant disrupció a la indústria del turisme, especialment a les destinacions intel·ligents. És una tecnologia conversacional basada en algorismes de xarxes neuronals que permet la interacció ...

Geopronósticos de asentamientos con construcción civil en áreas periféricas basado en autómatas celulares, caso zona crítica de Quito - Ecuador 

Ulloa Espíndola, Renè (Date of defense: 2022-10-19)

La present tesi doctoral demostra que els estudis espacials d'expansió urbana exerceixen un paper estratègic en la planificació, disseny, monitoratge i prevenció de riscos en les perifèries urbanes de la ciutat de Quito. ...

Benthic diatom metabarcoding: developing new approaches to research and biomonitoring in aquatic ecosystems 

Pérez Burillo, Javier (Date of defense: 2022-09-22)

Les diatomees han estat àmpliament estudiades en bona part degut a la seva rellevància ecològica i per ser excel·lent bioindicadores. No obstant, la identificació de les diatomees a nivell d'espècie requereix temps i ...

El análisis de los Servicios Ecosistémicos Culturales a partir de Información Geográfica Voluntaria. El caso del periurbano de Tarragona 

Avila Callau, Aitor (Date of defense: 2022-09-14)

L'objectiu general de la tesi és analitzar els Serveis Ecosistèmics Culturals (SEC) del periurbà de Tarragona utilitzant Informació Geogràfica Voluntària (IGV) com a font de dades principal. La finalitat, a més de proporcionar ...

Evolución de los destinos turísticos. La actividad turística como catalizadora del desarrollo urbano. Evolution of tourist destinations. Tourist activity as a catalyst of urban development 

Beier, Lorena Soledad (Date of defense: 2022-06-10)

Aquesta tesi doctoral té com a objectiu general analitzar el procés de desenvolupament urbà de les destinacions creades per i per al turisme fent especial èmfasi en el paper que juga en la seva evolució l'atracció de ...

La Tragèdia del Park Güell. Una aproximació relacional a la política del turisme 

Arias Sans, Albert (Date of defense: 2022-03-07)

Aquesta tesi doctoral analitza la controvèrsia al voltant de la regulació d’accés al Park Güell (Barcelona) entre 2007 i 2013 amb l’objectiu de contribuir al debat acadèmic a l’entorn de la política del turisme. Després ...

El papel de las Instituciones en el Desarrollo Regional del Turismo: Una perspectiva desde la Densidad Institucional 

Restrepo Montoya, Natalia (Date of defense: 2021-12-21)

L'objectiu d'aquesta tesi és comprendre el paper de les institucions en el desenvolupament regional del turisme. Planteja analitzar si la generació de capacitats institucionals per a impulsar el desenvolupament turístic ...

Exploring urban visitors' mobilities. A multi-method approach 

Domènech Montaña, Antoni (Date of defense: 2021-10-21)

Aquesta tesi doctoral sorgeix de la necessitat d’aprofundir en el coneixement de les mobilitats dels visitants, entendre les decisions que configuren el seu comportament espacio-temporal i identificar i explorar els efectes ...

Políticas públicas, governança e turismo no vale do douro. O novo modelo de desenvolvimento turístico em Portugal 

Cordeiro Gonçalves, Eduardo (Date of defense: 2021-05-03)

L'objectiu bàsic del present estudi era examinar com la governança de les destinacions, amb un enfocament especial en un territori rural i de baixa densitat, pot contribuir al desenvolupament del turisme. Utilitzant la ...

La sociedad de las Tierras del Ebre: el señorio templario y hospitalario de Ribera d'Ebre y Terra Alta (1150-1350) 

Ortega Pérez, Pascual (Date of defense: 1995-09-25)

En el següent treball hem pretès investigar l’estructura i dinàmica evolutiva de la part de la formació social feudal catalanoaragonesa que es va desenvolupar en les comarques de Ribera d’Ebre i Terra Alta, situades en el ...

More