Chronic Pain in Chidlren and Adolescents. A study in Lebanon.

Author

Finianos, Jessica

Director

Miró Martínez, Jordi

Date of defense

2023-10-19

Pages

163 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

El dolor crònic en els nens és un greu problema de salut pública a tot el món. La prevalença està augmentant i el seu impacte és aclaparador per als nens, les famílies i els sistemes sanitaris. El tractament òptim del dolor crònic en els joves és multimodal i es basa en l’enfocament biopsicosocial. Tot i els avenços en la investigació sobre l'estudi i el tractament del dolor crònic, aquest continua estant mal tractat, sovint infratractat, especialment en països de renda baixa com el Líban. Per determinar la situació actual del dolor crònic en els i les joves que viuen al Líban es va realitzar un seguit d’estudis, incloent una revisió bibliogràfica, tres estudis sobre escales utilitzades per a l'avaluació de la intensitat del dolor, una enquesta sobre l'educació i la formació en dolor dels professionals sanitaris i sobre els tractaments que actualment que s'ofereixen als nens amb dolor crònic al Líban, i un estudi epidemiològic. Els resultats d'aquests estudis van mostrar, entre altres, diferents àrees de millora en relació amb el tractament dels joves amb dolor crònic que viuen al Líban, mostrant que (1) els nens al Líban pateixen diferents problemes de dolor, (2) que les versions en Àrab de l’ Escala Numèrica de Qualificació-11 i l’ Escala de Dolor de Cares: revisada són vàlides i fiables per a mesurar la intensitat del dolor en nens i adolescents, (3) que l'Escala Visual Analògica i l'Escala Analògica de Colors poden utilitzar indistintament en adolescents, (4) que la formació i educació dels professionals sanitaris és insuficient i (5) que el maneig del dolor crònic al Líban es limita principalment als tractaments farmacològics.


El dolor crónico en los niños es un grave problema de salud pública en todo el mundo. La prevalencia está aumentando y su impacto es agobiante para los niños, las familias y los sistemas sanitarios. El tratamiento óptimo del dolor crónico en los jóvenes es multimodal y se basa en el enfoque biopsicosocial. Todo y los adelantos en la investigación sobre el estudio y el tratamiento del dolor crónico, este continúa estando mal tratado, a menudo *infratractat, especialmente en países de renta baja como el Líbano. Para determinar la situación actual del dolor crónico en los y las jóvenes que viven en el Líbano se realizó una serie de estudios, incluyendo una revisión bibliográfica, tres estudios sobre escalas utilizadas para la evaluación de la intensidad del dolor, una encuesta sobre la educación y la formación en dolor de los profesionales sanitarios y sobre los tratamientos que actualmente que se ofrecen a los niños con dolor crónico en el Líbano, y un estudio epidemiológico. Los resultados de estos estudios mostraron, entre otros, diferentes áreas de mejora en relación con el tratamiento de los jóvenes con dolor crónico que viven en el Líbano, mostrando que (1) los niños en el Líbano sufren diferentes problemas de dolor, (2) que las versiones en Árabe de la Escala Numérica de Calificación-11 y la Escala de Dolor de Caras: revisada son válidas y fiables para mesurar la intensidad del dolor en niños y adolescentes, (3) que l'Escala Visual Analógica y l'Escala Analógica de Colores pueden utilizar indistintamente en adolescentes, (4) que la formación y educación de los profesionales sanitarios es insuficiente y (5) que el manejo del dolor crónico en el Líbano se limita principalmente a los tratamientos farmacológicos.


Chronic pain in children is a serious public health issue worldwide. Its prevalence is increasing, and its impact is overwhelming for the children, their families, and the healthcare systems. The optimal management of chronic pain in young people is multimodal and built on the biopsychosocial approach. Despite advances in research on study and treatment of chronic pain, it remains mal- and under- treated especially in low-income countries like Lebanon. To determine the current situation of chronic pain in children in Lebanon a literature review, three pain intensity assessment studies, a survey about the education and training in pain of healthcare professionals and the current practices provided in Lebanon for children with chronic pain, and an epidemiological study were conducted. The findings of these studies altogether identified different areas of improvement in relation to the management of chronic pain in children in Lebanon, showing that (1) Children in Lebanon suffer from different pain problems, (2) the Arabic version of the Numerical Rating Scale-11 and Faces Pain Scale-Revised have good validity and reliability to measure pain intensity in children and adolescents there, (3) the Visual Analogue Scale and the Colored Analogue Scale can be used interchangeably in adolescents, (4) training and education of healthcare professionals is far from being satisfactory and (5) pain management in Lebanon is mainly limited to pharmacological treatments.

Keywords

dolor crònic; població infanto-juvenil; Líban; dolor crónico; población infanto-juvenil; Líbano; Chronic Pain; Childadolescent population; Lebanon

Subjects

159.9 - Psychology

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Jessica Finianos.pdf

8.557Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)