Interacció entre el sistema pedagògic per Alternança i el sistema Dual

Author

Crosas Roura, Albert

Director

Tort, Antoni

Codirector

Puig Calvó, Pere

Date of defense

2024-01-12

Pages

385 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Pedagogia

Doctorate programs

Innovació i Intervenció Educatives

Abstract

L’estudi realitzat a la present tesi tracta del sistema pedagògic de formació per Alternança i el Dual. La recerca es du a terme a l’etapa de la Formació Professional, on es descriu i es caracteritzen els dos sistemes objecte d’estudi. L’FP passarà a ser Dual en la seva totalitat en els pròxims anys, tot i el baix índex d’implementació que té actualment i les mancances que presenta. El sistema pedagògic de formació per Alternança, tot i no ser reconegut per l’administració educativa, disposa d’experiències satisfactòries per als alumnes i per al desenvolupament del seu entorn. Analitzant les propietats i les característiques d’ambdós es busca la integració d’elements de l’Alternança en la modalitat Dual, per facilitar l’aplicació i la millora dels resultats acadèmics a nivell educatiu, empresarial i social. La investigació s’ha dut a terme amb dades recollides arreu de l’estat mitjançant tres instruments: qüestionaris aplicats als centres de formació, Dual i Alternança; entrevistes a experts; i enquestes als CEFFA d’Espanya. Una metodologia d’anàlisi mixta que permet donar resposta a la complexitat de la temàtica i la triangulació de dades per establir-ne la validesa. Els resultats confirmen l’impacte positiu dels instruments del sistema pedagògic per Alternança en el procés d’aprenentatge de l’alumne i la interacció entre l’entorn educatiu i l’empresarial. Relació simbiòtica que pot promocionar la Formació Professional en un gran ventall d’àmbits. També beneficiarà l’FP afavorir la descoberta i l’equitat entres les persones que hi volen accedir, adaptar els currículums a les necessitats, promocionar la formació dels tutors, una major inversió de recursos i la corresponent adaptació de les normatives per part de l’administració. La finalitat d’aquests sistemes educatius és aconseguir una formació integral dels alumnes, que els permetin afrontar amb majors garanties els reptes de futur.


El estudio realizado a la presente tesis trata del sistema pedagógico de formación por Alternancia y el Dual. La investigación se desarrolla en la etapa de la Formación Profesional, donde se describe y se caracterizan los dos sistemas objeto de estudio. La FP pasará a ser Dual en su totalidad en los próximos años, a pesar del bajo índice de implementación que tiene actualmente y las carencias que presenta. El sistema pedagógico de formación por Alternancia, a pesar de no ser reconocido por la administración educativa, dispone de experiencias satisfactorias para los alumnos y para el desarrollo de su entorno. Analizando las propiedades y las características de ambos, se busca la integración de elementos de la Alternancia en la modalidad Dual, para facilitar la aplicación y la mejora de los resultados académicos a nivel educativo, empresarial y social. La investigación se ha realizado con datos recogidos a nivel estatal mediante tres instrumentos: cuestionarios aplicados en los centros de formación, Dual y Alternancia; entrevistas a expertos; y encuestas a los CEFFA de España. Una metodología de análisis mixto que permite dar respuesta a la complejidad de la temática y la triangulación de datos para establecer su validez. Los resultados confirman el impacto positivo de los instrumentos del sistema pedagógico por Alternancia en el proceso de aprendizaje del alumno y la interacción entre el entorno educativo y el empresarial. Relación simbiótica que puede promocionar la Formación Profesional en un gran abanico de ámbitos. También beneficiará a la FP favorecer su descubrimiento y la equidad entre las personas que quieren acceder, adaptar los currículums a las necesidades, promocionar la formación de los tutores, una mayor inversión de recursos y la correspondiente adaptación de las normativas por parte de la administración. La finalidad de estos sistemas educativos es conseguir una formación integral de los alumnos, que les permita afrontar con mayores garantías los retos de futuro.

Keywords

Formació professional; Sistema Dual; Sistema pedagògic de formació per Alternança; Formació Integral; Desenvolupament Territorial

Subjects

371 - Education and teaching organization and management

Knowledge Area

Ensenyament

Documents

tesdoc_a2024_crosas_albert_interaccio_sistema_pedagogic.pdf

19.72Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)