Participatory research as a new approach to making decisions and increasing active engagement in health interventions for effectively improving healthy lifestyles behaviours

Author

Queral Añó, Judit

Director

Llauradó Ribé, Elisabet

Codirector

Tarro Sánchez, Lucía

Date of defense

2024-01-12

Pages

309 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

Els estils saludables de vida (ESV) estan influenciats per factors intrínsecs i extrínsecs (FIE), com barreres i facilitadors, i la seva identificació pot representar una oportunitat per adaptar les estratègies de millora dels ESV. L'objectiu de la tesis va ser proporcionar evidència sobre la investigació participativa (IP) com un enfocament potencial per prendre decisions basades en els FIE de la població diana i augmentar la participació en intervencions de salut per millorar els ESV. Els estudis realitzats van concloure: 1) l'estudi de canvis en el temps, en dades d'adolescents europeus de l'enquesta HBSC, van resultar en una millora del consum diari de fruites en 10 de 36 països i de verdures en 12 de 36. Els adolescents de més edat, sexe masculí i nivell socioeconòmic baix van mostrar un comportament dietètic deficient. 2) Un estudi transversal va determinar les necessitats, barreres, interessos i canvis en l'elecció d'aliments en restaurants i clients abans i durant la pandèmia del COVID-19 a Tarragona (Espanya) i va identificar que el primer confinament va augmentar les comandes de menjar per emportar , el sanejament i la comunicació digital als restaurants. 3) Un estudi de comparació entre 4 intervencions co-creades del projecte SEEDS va aclarir que el tipus d'activitats de les intervencions co-creades estan associades amb les barreres i facilitadors identificats pels adolescents.


Los estilos saludables de vida (ESV) están influenciados por factores intrínsecos y extrínsecos (FIE), y su identificación puede representar una oportunidad para adaptar las estrategias de mejora de los ESV. El objetivo de la tesis fue proporcionar evidencia sobre la investigación participativa (IP) como un enfoque potencial para tomar decisiones basadas en FIE de la población diana y aumentar la participación en intervenciones de salud para mejorar eficazmente los ESV. Los estudios realizados concluyeron: 1) el estudio de cambios en el tiempo, en datos de adolescentes europeos de la encuesta HBSC, resultaron en una mejora del consumo diario de frutas en 10 de 36 países y de verduras en 12 de 36. Los adolescentes de mayor edad, sexo masculino y nivel socioeconómico bajo mostraron un comportamiento dietético deficiente. 2) Un estudio transversal determinó las necesidades, barreras, intereses y cambios en la elección de alimentos en restaurantes y clientes antes y durante la pandemia del COVID-19 en Tarragona (España) e identificó que el primer confinamiento aumentó los pedidos de comida para llevar, el saneamiento y la comunicación digital en los restaurantes. 3) Un estudio de comparación entre 4 intervenciones cocreadas del proyecto SEEDS, aclaró que el tipo de actividades de las intervenciones co-creadas están asociadas con los FIE identificados por los adolescentes.


Healthy lifestyles behaviours (HLBs) are influenced by some intrinsic and extrinsic factors such as barriers and facilitators. The identification of these barriers and facilitators could represent an opportunity for adapting the strategies to improve HBLs. This thesis aimed to provide evidence about participatory research (PR) as a potential new approach to take decisions based on intrinsic and extrinsic factors of the target population and, to increase engagement in health interventions for effectively improving healthy lifestyles behaviours. Studies conducted and obtained finding included: 1) the changes in time study in European adolescents from HBSC data resulted by an improvement of daily fruit consumption in 10 to 36 countries and daily vegetable consumption in 12 of 36 countries. Older, boys and low SES adolescents showed a poor dietary behaviour. 2) A cross-sectional study determined the needs, barriers, interests, and food choice changes in restaurants and customers before and during the COVID-19 pandemic in Tarragona Region (Spain) and identified that the first COVID-19 lockdown increased takeaway orders, sanitation, and digital communication in restaurants. 3) A study comparison among the 4 co-created interventions from the SEEDS project, elucidated that the type of the activities co-designed in the intervention is associated with the barriers and necessities identified by adolescents in the focus groups of each country.

Keywords

ciència participativa; estils saludables de vida; intervencions de salut; estilos saludables de vida; intervenciones de salut; particiatory research; healthy lifestyles; health interventions

Subjects

6 - Applied Sciences. Medicine. Technology; 614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

This document contains embargoed files until 2026-01-11

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)