Transformant l'escola: Camins cap a una escola inclusiva, participada i compartida amb les famílies i l'entorn, des d'una perspectiva de governança del bé comú

Author

Castillo Adrián, Josep

Director

Collet, Jordi (Collet i Sabé)

Codirector

Tort, Antoni

Date of defense

2024-01-11

Pages

152 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Pedagogia

Doctorate programs

Innovació i Intervenció Educatives

Abstract

L'educació, un pilar fonamental en el desenvolupament de la societat, ha experimentat canvis significatius en la seva concepció i gestió al llarg del temps. En el context contemporani, on es reconeix l'educació com un bé comú, es posa de relleu la necessitat d'una participació activa de tots els agents involucrats, en particular, de les famílies. La present tesi se centra en explorar la influència de la participació familiar en els processos d’innovació i transformació educativa. Des d’una visió holística de l'educació, es proposa que les famílies no són merament espectadores, sinó agents actius que co-creen, modelen i enriqueixen el panorama educatiu. A través de les anàlisis i les dades extretes del quatre articles que composen aquesta tesi per compilació, se’n destaquen les diferents estratègies efectives per fomentar aquesta inclusió; el paper crucial de la governança i el poder en la dinàmica educativa; i com la teoria del bé comú es presenta com un eix per a la innovació en educació.


Education, a fundamental pillar in the development of society, has undergone significant changes in its conception and management over time. In the contemporary context, where education is recognised as a common good, the need for the active participation of all the agents involved, particularly families, is highlighted. This thesis focuses on exploring the influence of family participation in the processes of educational innovation and transformation. From a holistic point of view, it is proposed that families are not merely spectators, but active agents who co-create, model and enrich the educational panorama. Through the analyses and data from the four articles that make up this compilation thesis, it highlights the different effective strategies for fostering this inclusion; the crucial role of governance and power in educational dynamics; and how the theory of the common good is presented as an axis for innovation in education.

Keywords

Educació inclusiva; Família i escola; Ensenyament--Innovacions; Bé comú; Governança educativa; Participació comunitària; Inclusive education; Family participation; Community involvement

Subjects

371 - Education and teaching organization and management

Knowledge Area

Ensenyament

Documents

tesdoc_a2024_castillo_josep_transformant_escola.pdf

11.17Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

This item appears in the following Collection(s)