Análisis y propuestas en las operaciones para reducir los accidentes en buques de pesca artesanal españoles

Author

Torné Reverté, Alfredo

Director

Isalgué Buxeda, Antonio

Codirector

Martínez de Osés, Francesc Xavier

Date of defense

2023-07-13

Pages

281 p.Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques

Doctorate programs

DOCTORAT EN ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL (Pla 2014)

Abstract

(English) This thesis deals with the analysis of maritime accidents that occurred in fishing. The concept of maritime accident is important, since in this work we focus on these accidents and at the same time we move away from work accidents. For the accident analysis, all maritime accidents published by the CIAIM were recorded throughout the years 2000 to 2016 in a first period and from 2016 to 2021. The filtering and analysis of all these accidents provides a vision of the events that have occurred, which subsequently allows us to draw up the possible measures to be applied to reduce these accidents and consequently, the loss of human life and property, as can be the ships.


(Català) Aquesta tesi tracta sobre l'anàlisi dels accidents marítims ocorreguts a la pesca. És important el concepte d'accident marítim, ja que en aquest treball ens centrem en aquests accidents i alhora ens allunyem dels accidents, que podrien considerar-se laborals, encara que realment, tots els accidents són laborals, ja que es produeixen en un entorn de treball, encara que, com hem dit, l'estudi se centrarà a la part marítima de l'accident. Per al anàlisi dels accidents, les dades es van obtenir de tots els accidents marítims publicats per la CIAIM al llarg dels anys 2000 al 2016 en un primer període i del 2016 fins al 2021 en un de posterior. El filtratge i anàlisi de tots aquests accidents, proporciona una visió dels successos ocorreguts, la qual, posteriorment ens permet realitzar la confecció de les possibles mesures a aplicar per la reducció d'aquests accidents i per tant, la pèrdua de vides humanes i béns materials, com poden ser els vaixells.


(Español) La presente tesis trata sobre el análisis de los accidentes marítimos ocurridos en la pesca. Es importante el concepto de accidente marítimo, ya que en este trabajo nos centramos en dichos accidentes y al mismo tiempo nos alejamos de los accidentes, que podrían considerarse laborales, aunque realmente, todos los los accidentes son laborales, ya que se producen en un entorno de trabajo, aunque, como dijimos, el estudio se centrará en la parte marítima del accidente. Para el análisis de los accidentes, los datos se obtuvieron de todos los accidentes marítimos publicados por la CIAIM a lo largo de los años 2000 al 2016 en un primer periodo y del 2016 hasta el 2021 en uno posterior. El filtrado y análisis de todos estos accidentes, proporciona una visión de los sucesos ocurridos, la cual, posteriormente nos permite realizar la confección de las posibles medidas a aplicar para la reducción de dichos accidentes y por consiguiente, la pérdida de vidas humanas y bienes materiales, como pueden ser los buques.

Keywords

Fishing; Small fishing vessels; Accidents; Operative; Pesca; Buques de pesca artesanal; Accidentes; Operativa

Subjects

629 - Transport vehicle engineering

Knowledge Area

Àrees temàtiques de la UPC::Nàutica

Documents

TATR1de1.pdf

4.180Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

This item appears in the following Collection(s)