Now showing items 1-20 of 144

  Estrategias Filipinas Respecto a China: Alonso Sánchez y Domingo de Salazar en la empresa de China (1581-1593) 

  Ollé, Manuel (Date of defense: 1999-01-29)

  S'analitzen en aquesta tesi les relacions entre Xina i Filipines entre 1565 i 1593, amb una atenció especial al protagonisme que van jugar en aquest període el jesuita Alonso Sanchez y el primer bisbe de Manila, Domingo ...

  Revolució i Contrarevolució a Catalunya durant el Trienni Liberal (1820-1823) 

  Arnabat i Mata, Ramón (Date of defense: 1999-11-12)

  Se analiza el proceso de confrontación entre la revolución y la contrarrevolución que se desarrolló a lo largo del Trienio Liberal en Cataluña (1820-1823), sin olvidar el contexto español y europeo. <br/>En la primera parte ...

  El Sistema polític a Lleida durant els anys de consolidació del liberalisme censatari (1843-1868) 

  Pons Altés, Josep Maria (Date of defense: 2001-06-29)

  La tesi doctoral estudia el sistema polític liberal entre 1843 i 1868 a la ciutat de Lleida i, secundàriament, a la resta de la Catalunya occidental. Repassa l'inici de l'hegemonia moderada, la disputa pel control de les ...

  Diputació i Monarquia. El Poder Polític a Catalunya, 1563-1599 

  Pérez Latre, Miguel (Date of defense: 2001-07-03)

  La presente tesis doctoral ofrece una aproximación a uno de los momentos culminantes de la evolución histórica de la Diputació del General de Cataluña, organismo clave dentro del sistema institucional catalán de la época ...

  La Fabricació de la Fàbrica. Treball i Política a la Catalunya Cotonera (1784-1884) 

  Garcia Balañà, Albert (Date of defense: 2002-04-04)

  Sembla fora de dubte que l'escàs alè d'una política més o menys institucionalitzada de negociació col•lectiva a la Catalunya industrial del XIX tardà hi alimentà, més si cal, la radicalització de les cultures polítiques ...

  Bartomeu Robert i Yarzábal (1842-1902). Medicina i compromís cívic 

  Izquierdo Ballester, Santiago (Date of defense: 2003-03-12)

  La present tesi doctoral estudia la biografia del metge i dirigent catalanista Bartomeu Robert Yarzábal.<br/>Figura destacada de la Catalunya de finals del segle XIX i començaments del XX, el doctor Robert va ser considerat ...

  Salut pública i creixement urbà. Política i acció social en el sorgiment de la Barcelona contemporània 

  Grabuleda Teixidor, Carles (Date of defense: 2003-04-11)

  Aquest treball preten estudiar els canvis en la política social del liberalisme espanyol, no només a partir de l'anàlisi de l'evolució política general sinó també a partir dels efectes que la revolució liberal i la ...

  La Pràctica mèdica a la Catalunya del segle XVIII 

  Zarzoso, Alfons (Date of defense: 2003-12-19)

  La recerca pren com a punt de partença la consolidació de les formes institucionals d'una tradició mèdica desenvolupada pel govern de la ciutat de Barcelona al llarg dels segles XVI i XVII, enteses com a representació ...

  De Espaldas al Mar. La Pesca en el Atlántico Sur (siglos XIX y XX) 

  Mateo Oviedo, José Antonio (Date of defense: 2004-01-22)

  La Argentina es un país conocido en el mundo a partir del siglo XIX por su producción agrícola y ganadera. A pesar de ello, su ubicación geogràfica en un área de acentuada fertilidad pesquera y su extenso litoral marítimo ...

  La Lliga Regionalista i la llengua catalana, 1901-1923 

  Grau Mateu, Josep (Date of defense: 2004-02-27)

  La tesi estudia l'activisme lingüístic de la Lliga Regionalista, el principal partit polític de la Catalunya del primer quart del segle XX. En primer lloc, mostra com els regionalistes van impulsar tant la codificació del ...

  Les Estrategies familiars i la mobilitat social dels menestrals a Catalunya, segles XVII-XIX. El cas de Mataró. 

  Ros Navarro, Carme (Date of defense: 2004-04-21)

  L'organització del treball artesà de les societats preindustrials en gremis o confraries d'ofici semblava reforçar les tesis que postulaven la rigidesa i la immobilitat de les societats d'Antic Règim. Però, els pocs treballs ...

  Barcelona a la dècada moderada (1843-1854). El projecte industrialista en la construcció de l'estat centralista 

  Fuster Sobrepere, Joan (Date of defense: 2004-12-01)

  El trabajo pretende explicar cuales fueron las estrategias de la burguesiabarcelonesa en la construcción del Estado liberal español, y especificamentea lo largo de la década moderada. Durante este periodo, singularizado ...

  La Repressió franquista a la universitat espanyola 

  Claret Miranda, Jaume (Date of defense: 2004-12-22)

  La tesi estudia la repressió a la universitat espanyola duta a terme pel règim encapçalat pel general Francisco Franco. Primer s'analitzen els esforços republicans per consolidar la democràcia a partir de l'educació, amb ...

  Sanitat a Catalunya durant la República i la Guerra Civil 

  Hervas Puyal, Carlos (Date of defense: 2005-03-14)

  La Tesi recull els intents d'orientar l'assistència sanitaria i social dels ciutadans de Catalunya per part dels governs amb capacitat de decisió autonòmica, en una línia que va des de les realitzacions de la Mancomunitat ...

  La Reforma eclesiàstica i religiosa de les diòcesis de la Tarraconense al llarg de la Baixa Edat Mitjana (a través dels qüestionaris de visites pastorals) 

  Monjas Manso, Luis (Date of defense: 2005-04-19)

  A través de la transcripción, edición y estudio exhaustivo de los cuestionarios de visita pastoral de Tortosa de 1314, de Gerona de 1329, del sínodo de Tarragona de 1372, de Valencia de 1383-1388, de Tortosa de 1409, de ...

  Barcelona Atracción (1910-1936). Una revista de la sociedad de atracción de forasteros 

  Blasco Peris, Albert (Date of defense: 2005-07-11)

  Aquesta Societat volia assolir l'objectiu d'incloure Barcelona i per extensió tota Catalunya dins dels circuits europeus de turisme. Creia que el turisme era una forma de modernitzar Catalunya, a més d'una manera d'enriquir-la ...

  Agricultura y gestión de los recursos vegetales en el sureste de la península ibérica durante la prehistoria reciente 

  Rovira Buendía, Núria (Date of defense: 2007-05-25)

  Los principales temas de investigación abordados en este trabajo se refieren a la gestión de los recursos vegetales por parte de las comunidades del Sureste de la península Ibérica, desde finales del Neolítico antiguo hasta ...

  La participación española en el proceso de penetración occidental en China: 1840-1870 

  Martínez Robles, David (Date of defense: 2007-06-08)

  Esta tesis se ha centrado en el desarrollo de las relaciones entre China y España en el contexto de penetración occidental en China desde la firma del Tratado de Nanjing (1842) hasta el final de la década de 1860. España ...

  Ritualizando cuerpos y paisajes: un análisis antropológico de los ritos fenicio-púnicos 

  López Bertran, Mireia (Date of defense: 2007-07-20)

  Analitzo els rituals a santuaris no monumentals fenício-púnics de la Península Ibérica, Eivissa i Sardenya (ss. VII-II a. C.) tenint en compte la Teoria de la Pràctica (Bourdieu) i la ritualització (Bell). Estudio els ...

  Estudio cronológico-secuencial de los materiales cerámicos de la necrópolis fenicia de Tiro-Al Bass (Líbano). Campaña de 1997 

  Núñez Calvo, Francisco Jesús (Date of defense: 2008-01-09)

  La posibilidad des estudiar los materiales cerámicos recuperados en la necrópolis fenicia de Tiro - al Bass supone una oportunidad inmejorable para profundizar en las cuestiones cronológico-secuenciales que rodean la ...