Judaísmo y conflicto en la España del siglo XVI: la censura de la República Hebrea de Jerónimo Román (edición y estudio del texto)

Author

González Centelles, Andrea ORCID

Director

Vega Ramos, María José

Tutor

Valdés, Ramón (Valdés Gázquez)

Date of defense

2023-10-23

Pages

629 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola

Abstract

L’objectiu principal de la tesi és l’estudi i l’edició de la República Hebrea (1575) de Jerónimo Román Zamora, un text que constitueix la primera part d’una extensa obra que versa sobre els costums i les lleis de totes les ‘repúbliques del món’. Aquest llibre va ser prohibit el 1583, a l’índex de l’inquisidor general Gaspar de Quiroga, i permès, amb una severa expurgació, a l’índex expurgatori que es va promulgar l’any següent, el 1584, on van quedar afectats més de vint-i-sis folis de la República Hebrea. Aquesta tesi analitza els passatges expurgats amb l’objectiu d’identificar els continguts estimats “perillosos” i nocius, localitzar les seves fonts i models i valorar comparativament les estratègies de la seva eliminació en aquest i altres llibres. El present projecte també em permet investigar sobre la recepció de les obres de Flavi Josep i de la Bíblia a Espanya, ja que aquests textos, que també es van prohibir en vulgar, són les fonts principals de la República Hebrea. La República Hebrea descriu la història, els costums i les formes de govern del poble jueu, i el seu estudi proporciona informació sobre les lectures i pràctiques textuals de les minories religioses i sobre la censura ideològica dels textos en romanç en el segle XVI, especialment aquells relacionats amb la història del poble hebreu. Per tant, es pren com a punt de partida un cas excepcional per a estudiar la construcció de la memòria del judaisme i la vigilància dels textos sobre la Història d’Israel. L’autor va reescriure el seu llibre per a produir una República Hebrea que resultés tolerable per als censors, un treball que es va publicar l’any 1595. La meva edició inclou el text de 1575 i les addicions de 1595, per a examinar d’aquesta manera els possibles processos d’autocensura i especialment per a estudiar les conseqüències de l’acció inquisitorial en el patrimoni bibliogràfic.


El objetivo principal de la tesis es el estudio y la edición de la República Hebrea (1575) de Jerónimo Román y Zamora, un texto que constituye la primera parte de una extensa obra que versa sobre las costumbres y las leyes de todas las ‘repúblicas del mundo’. Este libro fue prohibido en 1583, en el índice del inquisidor general Gaspar de Quiroga, y permitido, con un severo expurgo, en el catálogo expurgatorio que se promulgó el año siguiente, en 1584, donde quedaron afectados más de veintiséis folios de la República Hebrea. Esta tesis se propone analizar los pasajes expurgados con el fin de identificar los contenidos estimados “peligrosos” y nocivos, localizar sus fuentes y modelos y valorar comparativamente las estrategias de su eliminación en este y otros libros. El presente proyecto también me permite investigar acerca de la recepción de las obras de Flavio Josefo y de la Biblia en España, ya que estos textos, que también se prohibieron en vulgar, son las fuentes principales de la República Hebrea. La República Hebrea describe la historia, las costumbres y las formas de gobierno del pueblo judío, y su estudio proporciona información sobre las lecturas y prácticas textuales de las minorías religiosas y sobre la censura ideológica de los textos en vernacular en el siglo XVI, especialmente de los relacionados con la historia del pueblo hebreo. Por tanto, se toma como punto de partida un caso excepcional para estudiar la construcción de la memoria del judaísmo y la vigilancia de los textos sobre la Historia de Israel. El mismo autor reescribió su libro para producir una República Hebrea que resultara tolerable para los censores, un trabajo que se publicó en 1595. Mi edición incluye el texto de 1575 y las adiciones de 1595, para examinar de este modo los posibles procesos de autocensura y especialmente para estudiar las consecuencias de la acción inquisitorial en el patrimonio bibliográfico.


The main objective of the thesis is the edition and analysis of Jerónimo Román y Zamora’s República Hebrea (Hebrew Commonwealth), which is the first part of a lengthier work on the customs and laws of all the ‘republics of the world’ and whose editio princeps appeared in 1575 (Repúblicas del Mundo). This text was prohibited in the 1583 Index, but permitted, with an extensive expurgation, in the Expurgatory Index that was promulgated the following year, where more than twenty-six sheets from the República Hebrea were expurgated. My thesis analyses the expurgated passages with the aim to identify which content was deemed to be “dangerous” and harmful, to locate its sources and models and to make a comparative evaluation of the strategies of elimination used in this and other books. This project will also enable me to work on the reception in the Iberian Peninsula of Flavius Josephus and the Bible, since these texts −which also encountered problems with the Inquisition− are the main sources of the República Hebrea. The República Hebrea is a complete description of the ancient Hebrew republic, and its study provides information about the reading and textual practices of religious minorities and about the ideological censorship in the sixteenth century of vernacular texts, in particular those related to Hebrew history. Therefore, this thesis takes as its starting point an exceptional case in order to study the construction of the memory of Judaism and to see how censorship worked in the surveillance of the texts on the History of Israel. Román himself rewrote his book to create a República Hebrea that the censors would tolerate and this text was published in 1595. My edition includes the 1575 text and the 1595 additions and compares both works to examine possible processes of self-censorship and especially to study the consequences of the inquisitorial action on the bibliographic heritage.

Keywords

Jerónimo Román; República Hebrea; Hebrew Republic; Expurgació; Expurgación; Expurgation

Subjects

80 - General questions relating to both linguistics and literature. Philology

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

agc1de1.pdf

14.47Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)