Adaptació i aplicació a la Catalunya Central del model de recuperació a persones amb trastorn mental sever: Col·laboració amb la Yale University

Author

Cano Prieto, Ivan

Director

Prat i Vigué, Gemma

Codirector

Simó i Algado, Salvador

Date of defense

2024-02-02

Pages

174 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària

Doctorate programs

Cures integrals i Serveis de Salut

Abstract

Un del pilars del model de recuperació personal en salut mental és el suport mutu on els agents de suport entre iguals esdevén una mitja imprescindible per promoure la construcció d’un projecte de vida significatiu. L’objectiu de la tesi és valorar l'efectivitat de la implementació del model de recuperació en una mostra de persones ateses als dispositius de Salut Mental de la Catalunya Central. Aquest projecte es presenta com a compendi de tres publicacions: una revisió sistemàtica de la tècnica peer to peer i la seva relació amb la teràpia ocupacional utilitzant les directrius PRISMA; dos estudis per 1) valorar la implementació de la tècnica peer to peer; i 2) examinar la relació entre el nivell d'activitats significatives i altres factors associats amb el model de recuperació de la salut mental. Els resultats obtinguts mostren la necessitat de construir projectes de vida a partir d’ocupacions significatives on els agents de suport esdevén un pilar essencial en la projecció d’esperança envers la recuperació.


One of the pillars of the personal recovery model in mental health is mutual support where peer support agents become an essential means to promote the construction of a meaningful life project. The aim of the thesis is to assess the effectiveness of the implementation of the recovery model in a sample of people treated at Mental Health facilities in Central Catalonia. This project is presented as a compendium of three publications: a systematic review of the peer to peer technique and its relationship to occupational therapy using the PRISMA guidelines; two studies to 1) evaluate the implementation of the peer to peer technique; and 2) examine the relationship between the level of meaningful activities and other factors associated with the mental health recovery model. The results obtained show the need to build life projects based on meaningful occupations where support agents become an essential pillar in projecting hope towards recovery.

Keywords

Salut mental; Malalties mentals; Teràpia ocupacional; Suport entre iguals; Projecte de vida; Mental health; Occupational therapy; Peer suport

Subjects

616.89 - Psychiatry. Pathological psychiatry. Psychopathology

Knowledge Area

Salut mental

Documents

tesdoc_a2023_cano_ivan_adaptacio_aplicacio.pdf

20.72Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This item appears in the following Collection(s)